#2310
Şeymanur Akhoy
Katılımcı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ GÖREVLERİ:
Sosyal hizmetler ve yardıma ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek; sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek ve 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı resmi gazetede yayımlanan KHK/633 nolu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.
TEŞKİLAT ŞEMASI: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık
Bakan Yardımcısı: İsmail Ergüneş
MERKEZİ TEŞKİLATI: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İç Denetim Başkanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
BAĞLI,İLGİLİ OLDUĞU KURULUŞLAR: Özel kuruluşlar
Taşra Teşkilatı(il müdürlükleri)
Yurt Dışı Teşkilatı
YAYINLAR:
1)BÜLTENLER:EYHGM E-Bülten
2)DERGİLER: Dayanışma dergisi
Özveri dergisi
Sevgi Bir Kuş Çocuk dergisi
Sosyal Politika Çalışmaları dergisi
Yardım ve Dayanışma dergisi
3)RAPORLAR: AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Aile ve Toplum
Çocuk Hizmetleri
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Kadının Statüsü
Sosyal Yardımlar
4)UZMANLIK TEZLERİ: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü