#2317
ahsen kar
Katılımcı

MERKEZİ YÖNETİM: kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak için söz konusu olan hizmetlerle ilgili alınan kararların ve hayata geçirilen faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütler tarafından yürütülmesi anlamına gelir. siyasi ve idari olmak üzere iki gruba ayrılır.

MERKEZİ YÖNETİM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
-Kamu kurumlarının bütün unsurları tek bir merkezde toplanır. Kararları alma uygulama görevi o merkeze aittir. Merkez kararı aldıktan sonra kararın uygulanması için alt birimleri yetkilendirir. Bu da hiyerarşi aracılığı ile işler.
– merkezden yönetim ilkesi, yönetimin birliği ilkesi ile bağdaşır.(YÖNETİM BİRLİĞİ: Bir grup veya bir bölümden bir kişinin sorumlu olması ilkesidir.)

MERKEZİ YÖNETİMİN SOSYAL HİZMETLE İLİŞKİSİ:
Sosyal hizmetin aile ve sosyal hizmetler bakanlığını ele alırsak, bakanlığın merkezi yönetimle ilişkisine değinmeden kendisi hakkında bilgi verelim.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI:
KURULUŞ YILI: 6 Temmuz 2011 (9 yıl önce),21 Nisan 2021 (21 gün önce) (yeniden kuruluş)
YÖNETİCİLER: Derya Yanık( Bakan), İsmail Ergüneş ( Bakan Yardımcısı)

GÖREVLERİ:
1-Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak.
2-Aile yapısını ve dokusunu koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
3- çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
4-kadınları korumak
5-engellilere ve yaşlılara yardım etmek.
6-şehit yakınlarına yardım etmek.
7-Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek.
vb gibi bir çok görevi vardır.

BAĞLI BİRİMLER:
Merkez teşkilatı:
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü[3]
Personel Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği

aile. çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını vb. gibi konular bir bütün olarak aile ve sosyal hizmetler bakanlığı çatısı altında toplanır. aile ve sosyal hizmetler bakanlığı da bir üst makamı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. aile ve sosyal hizmetler bakanlığı gibi sosyal hizmet kurumlarının hepsi cumhurbaşkanlığına bağlıdır ve bir merkez altında toplanırlar. cumhurbaşkanlığında alınan karar bir alt birim olan bakanlıklara gider bu bakanlıklardan biriside aile ve sosyal hizmetler bakanlığıdır bakanlık da kendi alt birimleri olan kurumlara gelen kararnamelere göre kararlar alır ve uygular kararları uygularken başka merkezi yönetimin alt birimlerinden yararlanabilir. buda merkezi yönetimin alt birim dallarının birbirleriyle bağlantı içerisinde olduklarını gösterir.

  • Bu yanıt 3 yıl önce önce ahsen kar tarafından değiştirildi.