#2319
Demet Çal
Katılımcı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ SOSYAL HİZMET İLE İLİŞKİSİ DEVAMI
*Dergiler
– Dayanışma Dergisi
Her bir sayısında sosyal hizmetin alanlarından birinin üzerinde daha fazla durulmaktadır ve üzerinde durulan sosyal hizmetin yaptığı faaliyetler örnek olarak anlatılıyor. Derginin 12 sayısı bulunmakta . Dergi 2008-2011 yılları arasında yayın yapmaktadır.
– Özveri Dergisi
Dayanışma dergisine göre sosyal hizmet konularını daha çok akademik bir şekilde yaklaşmış. Dergide grafikler tanımlar ve bilimsel dil kullanılmış ayrıca ingilizce de yayınlanmaktadır. Dergi 2004- 2011 yılında yayın yapmış
– Sevgi Bir Kuş dergisi
Çocuklara yönelik bir dergidir. Dergide sosyal hizmet konularını her bir sayısında incelenmiş ve bu inceleme çocukların ilgisini çekecek şekilde yapılmıştır. çocukların anlayabileceği tanımlar , kısa hikayeler, şiirler , ilginç bilgiler vb yer verilmiş .Derginin yayın hayatı 2015 yılında başlamış ve en son sayısı Haziran 2020 yılında yapılmasıdır.
– Sosyal Politika Çalışma Dergisi
Bakanlığın akademik dergisidir.Daha önce yayınlanan ‘Aile ve Toplum’ dergisinin devamı niteliğindedir. Dergide Tükçe ve İngilizce makale , kitap ve araştırmalara yer verilmiştir.
– Yardım ve Dayanışma Dergisi
Yoksulluk ve sosyal yardımlaşma olmak üzere sosyal politika konularında da akademik bilgiler verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını kurulmasıyla dergi kapatılmış onun yerine bir nevi Dayanışma dergisi yayın vermektedir.

* Mevzuat
Sosyal hizmet ile ilgi kanun , kararnameler çıkarılmış ; esas ve usuller, kurum yönergeleri ve yönetmeliklerinde sosyal hizmetin tanımı , amacı, kapsamı , tanımlar , işleyiş hakkında bilgiler verilmiştir. mevzuatlar sosyal hizmet konuları ile çıkarılmış iyi hoş ama denetlenmesi de bir o kadarda önemli . genel olarak engeli, bakıma muhtaç kimseler ve çocuklar üzerine mevzuatlar var sosyal hizmetin diğer konuları o kadarda çok yok.
Rapor ve tezler sosyal hizmet konularına bilimsel ve akademik şekilde yaklaşılmış .

Sosyal Hizmet İle İlişkisi
Sosyal hizmet yoksul, muhtaç kimseler yapılmıştır zamanla sorunlara yetişememişler böyle olunca da doğrudan devletin sorumluluğuna girmiştir.Devletin zamanla nüfusunun artması, teknolojinin gelişmesi , diğer ülkelerle etkileşimi ile toplumda da sorunlar çözmek için devlet halka en yakın birim olarak belediyecilik kanunu çıkarak toplumun sorunlarını az indirmek için böyle yaklaşılmış.
Sosyal hizmet yerel yönetim ve merkezi yönetimin bir ara yapılması ile sosyal adalet ve sosyal refah sağlaması için kurumların kendi aralarında koordineli ve işbölümü ile mümkündür.