#2321
Beyza Yağmur mantır
Katılımcı

Yerelleşme yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanması ihtiyacı daha çabuk ve hızlı karşılama
İdari yerelleşme(Türkiye de her zaman bu)
Siyasi özerklik yoktur
Sadece yönetsel belediyenin hizmeti
Siyasi yerelleşme eyalet ve federasyonlarda vardır
Yerel yönetimlerde herşeyi merkezden yönetmek yerine yerlere devredilmesi hem ihtiyacı daha iyi karşılar hemde merkez yükünü hafifletir (ihtiyaçların daha kolay bildirilmesi karşılanması daha kolay)
SİYASİ YERİNDEN YÖNETİM
daha çok federal eyalet ülkelerinde görülür
Yasama yürütme sadece başkan da var
Daha esnek ve hareket kabiliyeti yüksek
İDARİ YERİNDEN YÖNETİM
İdari yerinden yönetim de idari özerklik daha fazla
Müstakil bütçesi vardır
Seçimle iş başına gelir
Tamamen serbest ve dokunulmaz değildir
FONKSİYONEL (HİZMET) YERİNDEN YÖNETİM
AMAÇ HİZMETİM DAHA RASYONEL ÇABUK VE VERİMLİ OLMASIDIR
YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM merkez idareye bağlı olmayan karar organı seçimle iş başına gelen dir
Karar organ ve bütçede özerklik söz konusudur
Belediye il Özel idareleri köyler yerel özelliklere sahip yer yönünden yerel yönetimdir
YEREL YÖNETİM SAKINCA VE YARARLARI
YEREL YERİNDEN YÖNETİMİN DEMOKRASİ İLKELERİ UYGUNLUĞU
Demokratik esaslara daha uygun düşmektedir çünkü halkın seçtiği kişiler vardır ve halkın ihtiyaçlarına daha çok hitap eder
Daha yerel aktörleri içeren şeyler sorunları daha iyi anlayabilme
Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması ahalle ihtiyaçları iyi bilirsek daha hizmet verebiliriz bilmezsek verdiğimiz hizmetten eksik olur
Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi her yerin ihtiyaçları farklıdır
YERİNDEN YÖNETİM SAKINCALARI
Ülke bütünlüğü ve birliğinin sarsılması
Partizan uygulamalara yol açması yani asıl amacı bırakıp oy potansiyeline göre davranılması
Hizmetlerin dengesiz yürütülmesi bu da belediye imkanların farklılığı ile alakalı bir durumdur
Mali denetim ile güçlük devlet ve yerel yönetim arasındaki denetleme güçlüğüdür
Anayasa üçtür yerel yönetimden bahseden il Özel idare belediye ve köy
Mahalli şartlar farklıdır çünkü halkın ihtiyaçları sorun ve ihtiyaçları da farklıdır
Fonksiyonel ve demokratik boyutu vardır fonksiyonel boyutunda daha çok ihtiyaçlarını tespit edilmesi ve verimlilik esastır (ETKİNLİK VE VERİMLİLİK)
DEMOKRATİK BOYUTUNDA İSE HALKIN SEÇMESİ OY VERMESİ DAHA ÖN PLANDADIR HALKIN KATILIMI DAHA ÖNEMLİDİR (KATILIM)