Front Page Forumlar Kamu Yönetimi Çalışma Alanları Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet Merkezi Yönetim ve Sosyal Hizmet İlişkisi

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 23)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2288
  Volkan Göçoğlu
  Anahtar yönetici

  Merkezi yönetim ve sosyal hizmet ilişkisi üzerine tartışmalar.

  #2289
  semiha diker
  Katılımcı

  Ödev: Yeni kurulan aile ve Sosyal hizmet bakanlığının sosyal hizmetler ile ilişkisi sosyal hizmet bakanlığının görevi teşkilat yapısı birimleri organları….vb?

  Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması için çalışmalar yürütmek üzere; 1989 yılında 396 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu, 2004 yılında 5256 sayılı Kanunla yine Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.
  21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görev ve yetkileri ise şu şekilde: “Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak

  hizmet birimleri; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar…

  Teşkilat yapısı; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanliğına Derya Yanık
  Bakan yardımcısı İsmail Ergunes

  Birimleri ve Amirleri;Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ATHGM) Olgun GÜNDÜZ Genel Müdür V.
  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM) Zeliha SAĞLAM Genel Müdür
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EYHGM) Orhan KOÇ Genel Müdür
  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) Bülent TEKBIYIKOĞLU Genel Müdür……

  #2293
  Cansu Göçmen
  Katılımcı

  Aile Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı 2011 yılında 633 sayılı KHK ile Aile ve sosyal politikanlar bakanlığı adıyla kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemine geçiş sürecinde 2018 yılında 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmuştur.
  Bu bakanlığın görevleri ise : -Ailenin bütünlüğünü korumak . –Yardıma muhtaç fertleri korumak ve yardım etmek . -Çocukları her türlü ihmal ve istismardan koruma ve sağlıklı gelişimini sağlamak –Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek ve kadınların insan haklarını korumak ve geliştirmek. –Engellilerin ve yaşlıların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve korumak .-Toplumun sosyal yardıma ve korunmaya muhtaç kesimlerine yönelik faaliyetler düzenlemek ve yapmak. –Sosyal refahı arttırmak -Kısacası toplumun her kesimden insanına yardım ve destek olmaktır.
  Bu bakanlığın sosyal hizmetle bağlantısı ise: Sosyal hizmet birey aile ve toplumun sosyal refahını arttırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen meslektir . Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tam olarak bunu hedefleyen bir bakanlıktır ve sosyal hizmetle arasında çok kuvvetli bir bağ vardır.
  Hizmet Birimleri: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ,Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ,Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü , Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü …
  Bakanlığın bağlantıları: Aile eğitim programı , ŞÖNİM, Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü , Gönül Elçileri Programı , Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , E-kütüphane…
  Ve son olarak 21 nisan 2021 tarihinde Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ikiye ayrılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmeteler Bakanlığı
  ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ayrılmışalrdır.

  #2294
  Songül Tutal
  Katılımcı

  YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET
  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aslında Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla hizmet veriyordu ama 21 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki bölüme ayrıldı.
  “Toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi
  güçlendiren sosyal hizmetler sunmak; sosyo-ekonomik
  kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle istihdamı artıran,
  çalıșma hayatını düzenleyen, denetleyen tedbirler almak ve
  sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini sürdürmek.” misyonuyla ve” “Ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu, çalıșan
  ve üreten müreffeh (refah ve varlık içinde yaşayan) bir Türkiye” vizyonuyla hizmet vermektedir.
  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
  BAKAN= Derya YANIK (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans mezunu)
  BAKAN YARDIMCISI= İsmail ERGÜNEŞ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans mezunu)
  DEĞERLENDİRME
  Merkezden yönetim sosyal hizmet için çözümü geçiktirebilir.
  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın;
  -Denetimi çok sağlıklı bir şekilde yapmalı,
  -Ekonomik destek sağlamalı,
  -Sosyal politikalar üretmeli
  Ama denetim, bütçe ve politikadan sonra uygulamayı belediyenin kendisi yapmalı ve denetimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması hizmet verdiğimiz dezavantajlı kesime verdiğimiz hizmetin daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.
  Özellikle belediyeler sosyal hizmet alanında çok ciddi bir öneme sahiptir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine göre “Belediyeler görev ve sorumlulukları gereği, sosyal hizmet kuruluşları açar işletir ve/veya bu hizmetleri yaptırır, ihtiyaç sahibi vatandaşları sosyal yardımlarla destekler…” ifadesi vardır. Bu kanun ile belediyeler sosyal hizmet ile alakalı birçok faaliyet göstermektedir. Sosyal belediyecilik; çocuk, yaşlı, engelli ve yaşlıların 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile ifade edildiği gibi dezavantajlı bireylerin “Biyolojik, psikolojik, sosyal, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılama noktasında erzak ihtiyacından rehabilitasyon ihtiyaçlarına varıncaya kadar psikolojik, sosyal ve ekonomik destek anlamında çalışmalar gösterir.
  Yerel yönetim bünyesinde Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirdiği için Adem-i merkeziyetçi anlayış, Avrupa Birliği yerel yönetimler özerklik şartlarında da ifade edildiği gibi yerindenlik ilkesi gereği dezavantajların bulunduğu bölgede problemi tespit edip problemi çözme anlayışı ile o bölgede bulunan insanların temel anlamda ihtiyaçlarıni yerinde görüp yerinde çözme noktasında faaliyetleri var.
  Bu hizmetler;
  Dezavantajı bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor. Diğer insanlar ile kaynaşma ve dayanışması noktasıda bu bireylere destek sağlıyor. Yardımlaşma duygusu ile sadece bakanlık değil bakanlığın yanında Gönüller, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediye ve Merkezi Bakanlık hep birlikte bunu yaptığından, insanların sosyalleşmesi, yardımlaşma duygusu ve benzeri birçok duygular noktasında birçok faydası var. Avrupa’da Amerika’da sosyal hizmet uygulamalarının büyük bir kısmı yerel yönetim faaliyetleri ile yürütülüyor. Bir bölgede karşılaşılan sorunlarla alakalı çalışmayı Merkezi otorite ile yönetmek eskisi kadar kolay değil. Örnek verecek olursam bir bölgede yaşanan ihmal-istismar gibi bir sorunla mücadele de Ankaradan gelecek olan kararı beklemektense bu soruna yerel yönetimin müdahalesi faha kısa sürede çözücü ve sağlıklı olacaktır.
  Sosyal hizmet Türkiye’de yeni gelişen bir bölüm olduğu için (özellikle 2005’ten sonra mezun vermeye başladı.) sosyal hizmet uzmanlarının yerine farklı meslek elemanları çalışıyor.
  Aynı zamanda sosyal hizmet mesleği multidisipliner olduğu için psikolog, sosyolog, hukukçu ve diğer meslek elemanlarına da ihtiyaç duyuyor. Bu meslek elemanlarının ortak bir biçimde hizmet vermesi toplum refahına daha iyi katkı sağlanabilir.
  Bölge içerisindeki ihtiyaç sahibi insanların ortak ihtiyaçlarının bir bütün olarak giderilebilmesi mekanizması; evlilik okulları, anne-baba okulları, taziye evleri, manevi ve ekonomik destek hizmetleri gibi bir çok türden hizmet veriyor.
  BELEDİYELERDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİMLER
  Tam anlamıyla şu birimlerde yürütülür diye bir netlik olmamakla birlikte
  – Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
  – Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı (Büyük şehirlerde)
  – Sosyal Yardım Müdürlüğü veya Sosyal Destek Müdürlüğü ( bazı il ve ilçe belediyelerinde)
  – Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

  #2295
  Sinem Yılmaz
  Katılımcı

  2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla kuruldu. Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlaması için 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adını aldı. 21 Nisan 2021’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla bakanlığın adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirildi.
  T.C. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan bir bakanlıktır. 21 Nisan 2021 itibariyle Bakan Derya Yanık, Bakan yardımcısı görevinde de İsmail Ergüneş bulunmaktadır. Aile bütünlüğünü korunmak, güçlendirmek ve sosyal refahın arttırılması amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde Ailenin ayrı bir değeri vardır ve insanlık bu açıdan aile etrafında şekillenmeli ve görevleri aile ve insanın refahına yönelik olmalıdır.
  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
  1.Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
  2.Aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak.
  3.Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek.
  4.Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatta hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak.
  5.Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan katılımlarını sağlamak.
  6.Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması.
  7.Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye yardım etmek.
  8.Çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapmak
  9.Hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
  10.Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak
  11.Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve denetimini yapmak.
  12.Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek…
  13.Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek,uygulamak,geliştirmek.
  14.işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlamak.
  15.Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak.
  16.İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak tedbirleri almak.
  17.Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına faaliyette bulunmak.
  18.Çalışma hayatını denetlemek mesleki eğitimi sağlamak
  19.Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.
  20.Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
  21.Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sorunlarına çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.
  22.İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak. İş sağlığı güvenliği sağlamak ,eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak.
  23.Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

  Bağlı olduğu birimler:
  Merkez teşkilatı:
  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ,Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Başkanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü.
  Yurtdışı teşkilatı: Köln/ Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
  Özel kuruluş: Darülaceze Başkanlığı

  #2300
  melisa yağcı
  Katılımcı

  MERKEZİ YÖNETİM VE SOSYAL HİZMET İLİŞKİSİ
  Sosyal hizmet uzmanının görevi dezavantajlı kişilere eşit imkanlar sağlamaktır. Sosyal veya ekonomik muhtaçlıkları olan insanları hedef alır. Maddi manevi destek insan şahsiyetine, haysiyetine, şeref ve onuruna uygun yaşayış düzeyinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacını gerçekleştirmek için yürütülen faaliyetleri ifade eder.insanlara yardım eden uygulamalı bilimdir. Yardım temelli meslek ve disiplindir
  Sosyal hizmet uzmanının çalışma alanları çoğunlukla kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, sığınmacılar ve göçmenler, uyuşturucu bağımlıları, alkolikler gibi çok çeşitli toplumsal kesim ve daha çok sorunlu bireylerdir. Sosyal hizmet sosyal güvenliğin alt dalıdır ve toplumsal refahı ve uyumu hedefler
  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
  2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adını aldı. 21 Nisan 2021’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla bakanlığın adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirildi.
  Teşkilat Şeması
  Bakan -> Derya Yanık
  Bakan Yardımcısı -> İsmail Ergüneş
  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
  Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
  Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak.
  Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
  Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
  Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu çerçevede denetimini yapmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.
  Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.
  Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.
  Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak.
  Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak.
  Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak.
  İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak.
  Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak.
  Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak.
  İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek.
  Çalışma hayatını denetlemek.
  Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.
  Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
  Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.
  İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak.İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifıkalandırılmalarını sağlamak.
  Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
  BİRİMLER
  Merkez teşkilatı
  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  Özel Kalem Müdürlüğü
  Personel Genel Müdürlüğü
  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  Strateji Geliştirme Başkanlığı
  Hukuk Müşavirliği
  YURTDIŞI BİRİMİ
  Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği
  Köln Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği
  ÖZEL KURULUŞ: Darülaceze
  Kaynak: aile.gov.tr,Wikipedia,acikogretim.istanbul.edu.tr

  #2301
  Sümeyra Yılmaz
  Katılımcı

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Hizmet ile ilişkisi
  6 Temmuz 2011 yılında kurulmuştur.
  T.C. Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışan bir Bakanlıktır.
  TEŞKİLAT YAPISI: BAKAN : Derya YANIK BAKAN YAR. : İsmail ERGÜNEŞ
  GÖREVLERİ: Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek. Kısacası ailenin bütünlüğünü korumak , yardıma muhtaç bireyleri korumak ve yardım etmek, çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak ve sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak, kadınlara yapılan eşitsizliği ve ayrımcılığı önlemek ve kadınların insan haklarını korumak ve geliştirmek, engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak ve korumak, toplumda sosyal yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek ve sosyal refahın sağlamak başlıcalarındandır. Kısacası toplumun her kesimden insanına yardım ve destek olmaktır.
  BAĞLI OLDUĞU BİRİMLER ve MÜDÜRLÜKLER
  Aile ve Toplum Hizmetleri Müdürlüğü
  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  Bilgi Teknolojileri Genel MüdürlüğÜ
  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  Özel Kalem Müdürlüğü
  Personel Genel Müdürlüğü
  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  Strateji Geliştirme Başkanlığı
  Hukuk Müşavirliği
  YURTDIŞI TEŞKİLATI
  Dış Temsicilikler
  Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği
  Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
  Hamburg Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
  Köln Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
  KOORDİNELİ KURULUŞLAR
  Darülaceze Başkanlığı
  MEVZUATI
  Kanunlar ,Kanun Hükmünde Kararnameler , Tüzükler , Bakanlar Kurulu Yönetmelikleri , Kurum Yönetmelikleri , Kurum Genelgeleri , Esas ve Usuller , Tebliğler
  Yönergeler , Talimat/Talimatname/İç emirler , Kurul / Komisyon / Konsey Kararları , Uygulama / Program Esasları , Plan/Programlar , Prosedürler , Sözleşme / Protokoller , Genel Yazılar
  YAYINLAR
  BÜLTENLER, DERGİLER (Dayanışma, özveri, sevgi bir kuş çocuk, sosyal politika çalışmaları, yardım ve dayanışma dergileri ), RAPORLAR, UZMANLIK TEZLERİ ( Avrupa birliği ve dış ilişkiler dairesi başkanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü, kadının statüsü genel müdürlüğü, sosyal yardımlar genel müdürlüğü)

  #2302
  Bahar Butur
  Katılımcı

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci kapsamında 2018 yılında 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuş ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir 21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.
  TEŞKİLAT ŞEMASI
  Bakan: Derya YANIK
  Bakan Yardımcısı: İsmail ERGÜNEŞ
  KANUNLAR
  • AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
  • ÇOCUK KORUMA KANUNU
  • ENGELLİLER HAKKINDA KANUNU
  • SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
  • SOSYAL HİZMETLER KANUNU
  • 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
  • SOSYAL HİZMETLER ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARLAR
  BAKANLIĞIN GÖREVLERİ
  Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlüve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
  Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
  Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bualanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.
  Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak.
  Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgilerimerkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek vegeliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.
  Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek veyürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.
  Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
  BAKANLIK BİRİMLERİ
  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ATHGM)
  AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (ABDİDB)
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (BHİM)
  Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM)
  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM)
  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DHDB)
  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (EYDB)
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EYHGM)
  Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (HHGM)
  İç Denetim Başkanlığı (İDB)
  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)
  Özel Kalem Müdürlüğü (ÖKM)
  Personel Genel Müdürlüğü (PGM)
  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (RTB)
  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM)
  Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB)
  Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü (ŞYGGM)

  #2303
  Demet Çal
  Katılımcı

  << Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Hizmet İle İlişkisi >>
  * Misyonu ; Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.
  *Vizyonu ise zamana ayak uydurabilecek , değişimi yönetebilen mutlu ve güçlü ailelerden oluşan ayrıca sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bakanlık olmak.
  * Temelleri 1989´da Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu ile atılmış. 2004 yılında ise yine Başbakanlığa bağlı olarak Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü adını almış.
  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün faaliyetleri; 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiş ve 1 no´lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki , görev sorumlulukları belirlenmiş. 2018 yılında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirilmesi ile Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adını almış ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev , yetk, ve sorumlulukları belirlenmiş.2021 yılında ise 2018 yılında birleştirilen bakanlıklar tekrardan ayrılmıştır.
  * Bakanlığa Bağlı Birimler/ Müdürlükler
  A) Merkez teşkilatı : Çoğunlukla Ankara´da merkezlenmektedir.
  – Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü -Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  – Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
  – Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  – Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
  – Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  – Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  – Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  – Personel Genel Müdürlüğü
  – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  – İç Denetim Müdürlüğü
  – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  – Strateji Geliştirme Başkanlığı
  – Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
  B) Taşra Teşkilatı : Merkezdeki birimlerin halka daha iyi hizmet verebilmek içi il /ilçe merkezlerinde bulunmaktadır.
  C) Özel Statülü Kuruluşlar :
  – Darülaceze Başkanlığı
  D) Yurt dışı Teşkilatı :
  – Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
  – Düsseldorf Aile Ve sosyal Hizmetler Ateşeliği
  – Hamburg Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
  – Köln Aile Ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
  * Bakanlığın Görevleri
  -Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak ; Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişiminin temin etmek ; Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek , kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek , kadınların toplumsal hayatının tüm alanlarında hak , fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yaralanmasını sağlamak ; engellilerin ve yaşlıların her türlü engel , ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığı uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak ; şehitlerin hatıralarının yaşatılması , şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mağduriyetten korunması ; toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek ; sosyal yardımlar ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerini belirlemek ve ve belirlenen yardım faaliyetlerini yürütmek , o alan ile ilgi kamu kurum / kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.
  – Sosyal adalet , sosyal güvenlik ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.
  – Çalışmayı destekleyici tedbirler almak ; meslekli tedbirleri almak.
  * Teşkilat Şeması
  Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı = Derya YANIK
  Bakan Yardımcısı = İsmail ERGÜÇLÜ
  * DERGİLER
  – Dayanışma =
  – Özveri
  – sevgi bir kuş çocuk
  – sosyal politika çalışmaları= Bakanlığın akademik dergisidir. Daha önce yayınlanan ‘ Aile ve Toplum’ dergisinin devamı niteliğindedir. Dergide makale , kitaplar, araştırmalar bulunmaktadır. Dergi dünya çapında duyulması ile aynı yıl 4 ay üst üste yayınlamıştır.
  – yardım ve dayanışma dergileri = Yoksulluk ve sosyal yardımlaşma alını olmak üzere sosyal politika konularında akademik bilgi oluşturmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasıyla dergi kapatılmış , bu dergi yerine bir nevi Dayanışma dergisi akademik alanda rol üstlenmiştir.
  * RAPORLAR
  – AB ve Mali Yardımlar
  – Aile ve Toplum
  – Çocuk Hizmetleri
  – Dış İlişkiler
  – Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
  – Kadının Statüsü
  – Sosyal Yardımlar
  * UZMANLIK TEZLERİ
  – Avrupa birliği ve dış ilişkiler dairesi başkanlığı
  – engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü
  – kadının statüsü genel müdürlüğü
  – sosyal yardımlar genel müdürlüğü)
  * ASPB MEVZUATI
  – Bakanlık görevlerini tanımlarken aileyi merkeze almış. Sosyal politikayı aileye yakın görüp hem de bakanlığın dağınık göründüğünden tek bir çatı altında toplanmış.KHK ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kapatılıp Gençlik ve Spor Bakanlığı’na , Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kapatılıp Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ve Engelliler İdaresi Başkanlığı kapatılan SHÇEK’e bağlı Engelliler ve Yaşlılar Daire başkanlıklarıyla bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devretmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmış, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kurularak Bakanlığa bağlanmıştır. Böylece Bakanlık bünyesinde merkez teşkilatı olarak 14 adet hizmet birimi kurulmuştur.

  #2305
  Mehtap Doğan
  Katılımcı

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olrakbikiye ayrıldı.Bakanlığın kurulma amacı:aile bütünlüğünü korumak, güçlendirmek ve sosyal refahın arttırılması amacıyla kurulmuştur.BAKANLIĞIN GÖREVLERİ:1)sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak,uygulamak,uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.2)çalışma hayatını düzenleyici,işçi- işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanması kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak.3)ailenin bütünlüğünü korumak,parçalanmış ailelerin korunmaya,yardıma ve bakıma muhtaç,fertleriyle çocuklarına her türlü maddi,manevi ve sosyal destek sağlamak,bu amaçla gerekli planlamaları yapmak,eğitim faaliyetlerinde bulunmak 4)engellilerin ve yaşlıların her türlü engel,ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere;belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek,engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek,bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak 5)şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla;ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek,şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek,bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.BAKANLIĞIN MERKEZ TEŞKİLATI:Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,Özel Kalem Genel Müdürlüğü,Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Başkanlığı,Hukuk Müşavirliği dır.BAKANLIKLA İLGİLİ KURULUŞLAR:Devlet personel Başkanlığı,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı,Sosyal Güvenlik Kurumudur.

  #2306
  dinar demir
  Katılımcı

  Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması için çalışmalar yürütmek üzere; 1989 yılında 396 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu, 2004 yılında 5256 sayılı Kanunla yine Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görev ve yetkileri: “Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak

  çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
  Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
  Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.

  TEŞLİLAT ŞEMASI:
  T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı; Derya YANIK
  Bakan Yardımcısı; İsmail ERGÜNEŞ
  MİSYON: Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

  BAĞLI OLDUĞU BİRİMLER ve MÜDÜRLÜKLER:
  Aile ve Toplum Hizmetleri Müdürlüğü
  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  Özel Kalem Müdürlüğü
  Personel Genel Müdürlüğü
  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  Strateji Geliştirme Başkanlığı
  Hukuk Müşavirliği

  #2307
  İlknur Gökkaya
  Katılımcı

  Kamusal sosyal hizmetler, merkezi ve yerel yönetimler tarafından sunulmaktadır.1982 Anayasası’na göre, ülkemizde idare kuruluş ve görevleriyle bir bütün olup, idarenin kuruluş ve görevleri merkezden ve yerinden yönetim esasına dayanır. Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilerde her zaman önem taşıyan unsurlardan biri, görev, yetki ve sorumlulukların paylaşılması olmuştur.
  Sosyal politika tarihinde önemli bir yer tutan ve İngiltere’de 1576, 1589 ve 1601 yıllarında çıkarılan Eski Yoksul Yasalarının en belirgin özelliklerinden biri, yardım faaliyetlerinin yerel düzeyde (parish) örgütlenmesidir. 1601 tarihli Yoksulluk Yasası’na göre, belediyeler tarafından yerel halktan alınacak bağış ve vergilerle, çalışamayacak durumdaki yoksullara (yaşlılar, körler, sağırlar, çocuklu anneler, fiziki veya zihni engelliler) yardımda bulunulacak, kimsesiz çocuklar ve yaşlılar için barınaklar inşa edilecektir. Endüstri devriminden 2. Dünya Savaşı’na kadar yerel yönetimlerin, sosyal politika işlevleri (genelde yoksullara yardım şeklinde), devletin bu alandaki rol ve etkinliğine paralel olarak artmaya başlamış; 1945-1975 refah döneminde ise artmıştır.
  1980’li yılların başından itibaren reformlar çerçevesinde; desantralizasyon, sürdürülebilirlik, sivil toplum, iyi yönetişim, dezavantajlı gruplar gibi konularda büyük tartışmalar yaşanmakta ve buna paralel olarak da yerel yönetimler yeniden düzenlenmektedir.
  Birçok ülkede gerçekleştirilen kamu yönetimi reformları çerçevesinde merkezi yönetimdeki bazı yetkilerin yerel yönetimlere aktarılması, sosyal refah hizmetlerine de yansımıştır. Alfredson’a (2000) göre Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde sosyal hizmetlerin sunumu ve finansmanı gittikçe “karma” ve imkanlar dahilinde de desantralize olmaktadır.
  Türkiye’de, 24 Ocak 1980 tarihli kararlarla başlayan liberal ve dışa açık ekonomik modele dayanan “birinci dalga” reform çalışmalarını, kamu yönetim anlayışını ve uygulamalarını, adem-i merkeziyet dahil olmak üzere, bir bütün olarak düzenlemeyi amaçlayan ikinci ve üçüncü dalga reformlar takip etmiştir.Bu bağlamda, 2000’li yılların başından itibaren genelde kamu yönetimi, özelde yerel yönetim reformu çalışmaları yürütülmüştür. 2011 tarih ve 633 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Türkiye’de sosyal hizmetler ve yardımlar büyük oranda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) çatısı altında toplanmıştır. Diğer taraftan, yerel yönetim reformu çerçevesindeki yasalarla yerel yönetimlere, sosyal hizmetler ve yardımlar alanında önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de yerel yönetimlerde genel olarak sosyal hizmetlerin gelişimi, 2000’li yılların başında gerçekleştirilen kamu/yerel yönetim reformu kapsamındaki 2004 tarih ve 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” ile 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı “Belediye Kanunu” ve 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”nda sosyal hizmetler ve ASPB’yebağlı sosyal hizmet kuruluşlarının yerel yönetimlere devri incelenmiştir.
  Bu kapsamda, öncelikle son yıllarda uygulanan kamu yönetimi reformları çerçevesinde, bazı Avrupa ülkelerinin yerel yönetimlerinde sosyal hizmetler ele alınmıştır.
  Türkiye’de bugünkü mahalli idarelerin temelleri, köyler hariç, esas itibariyle idari reformların başladığı Tanzimattan sonra atılmıştır. Belediyeler ile il özel idareleri batı örneğine göre kurulurken, köy ve mahalle idareleri eski bir geleneğin devamıdır.
  Ülkemizde ilk belediye teşkilatı 1854 yılında kurulmasına karşın, belediyelerin halkın gündelik yaşamını doğrudan etkileyen kuruluşlar haline gelmeleri, ancak Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Ve devamında da birçok kanun ile dezavantajlı gruplara yardımlar için kurumlar açılmıştır.
  Sosyal hizmetler alanında da öncelikle yetki genişliği çerçevesinde merkezi yönetime ait bazı görev ve yetkiler taşra teşkilatına devredilebilir. Sosyal hizmet kuruluşlarının yerel yönetim birimlerine devredilmesi, hizmet gruplarının özellikleri de dikkate alınarak -korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetlerin merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesi- zamana yayılmalıdır. Burada, devredilecek yerel yönetim birimlerinin kurumsal kapasiteleri de önem taşımaktadır. Bu bağlamda, sosyal hizmetler ve yardımların planlanması, koordinasyonu ve işbirliğinin artırılması amacıyla güçlü mekanizmalar oluşturulmalıdır. Yerel yönetimlere verilecek yeni görev ve sorumluluklar ile orantılı yetki tanınmalı, sürekli ve sağlam gelir kaynakları oluşturulmalı, personel, hizmet, denetim vb. alanlarda standartlar belirlenmelidir. Hizmetlerin yurt düzeyinde eşit biçimde sunulması ve hizmetlerde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, merkezi yönetimin hizmet gruplarına yönelik olarak model oluşturma ve örnek olma işlevi ise sürdürülmelidir. Kamusal sosyal hizmetler alanında da merkezi ve yerel yönetimler, aynı amaç doğrultusunda, sivil toplum örgütleri ve özel girişimin yer aldığı bir bütünün parçaları olarak işlev görmektedir.

  !!! Buraya kadar olan kısmı ” https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/30309/289169 ” adresindeki makaleyi indirip önemli gördüğüm yerleri kesip yazdım. Daha fazla ve detaylı bilgi almak için indirip makaleyi okuyabilirsiniz…

  Yeni kurulan sosyal hizmet bakanlığı 2 bakanlık olarak ayrılmıştır. Bunlardan birisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diğeri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
  **Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının misyonu:Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.
  Teşkilat yapısı:Bakan ve Bakan yardımcısı
  Merkez Teşkilatı:
  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü – Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı – Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı – Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü – İç Denetim Başkanlığı – Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü – Personel Genel Müdürlüğü – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü – Strateji Geliştirme Başkanlığı – Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
  Özel Kuruluşlar:Darülaceze Başkanlığı
  Taşra Teşlikatı:İl Müdürlükleri
  Yurt Dışı Teşkilatı

  SOSYAL HİZMETİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR:
  >Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
  >Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  >Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hizmet Standartları
  >Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  >Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
  >Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  >Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  >Personel Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
  >Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Hizmet Standartları
  >Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  >Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  >Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Standartları

  **Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı misyonu:Çalışma hayatını düzenlemek ve denetlemek, işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek suretiyle büyümenin istihdama katkısını, istihdam ve işgücüne katılım oranını artırmak, nitelikli insan kaynağı oluşturmak, sosyal güvenliği yaygınlaştıracak tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirerek tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamı oluşturmak.
  Teşkilat yapısı:Bakan ve 2 bakan yardımcısı
  Merkez Teşkilatı:
  Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı – Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü – Çalışma Genel Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı – Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü – Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü – İç Denetim Başkanlığı – İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü – Personel Dairesi Başkanlığı – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı – Strateji Geliştirme Başkanlığı – Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
  Bağlı Kuruluşlar: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı –
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı (ÇASGEM)
  İlgili Kuruluşlar:Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) – Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı (MYK) – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  Yurt Dışı Teşkilatı

  SOSYAL HİZMETİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR:
  >Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
  >Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hizmet Standartları
  >Çalışma Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  >Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
  >Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  >İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  >Personel Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
  >Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Hizmet Standartları
  >Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları

  #2308
  Fatma Nur Kılınç
  Katılımcı

  Merkezi Yönetim ve Sosyal Hizmet İlişkisi
  2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adıyla kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ‘ na bağlı olarak çalışan, sosyal hizmetler ve aile işlerinden sorumlu olan bakanlıktır. 2011 tarih ve 633 sayılı KHK ile ülkemizde sosyal hizmetler ve yardımlar, bir çatı altında ve ilk defa “Bakanlık” düzeyinde (ASPB) örgütlenmiştir. 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adını almıştır. 21 Nisan 2021 de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  Misyonu:
  Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek ve izlemek.
  Vizyonu:
  Değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.
  Ülkemizde sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde tüm faaliyetlerin sorumluluğu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verilmiştir. Bakanlığın görevleri ve hizmet birimleri gözden geçirildiğinde eğitim ve sağlık dışındaki devlet tarafından sağlanan sosyal hizmetlerin Bakanlık uhdesinde birleştirildiği görülmektedir ( İbrahim Kürşat Ergüt / Yüksek Lisan tezi) 2011 tarih ve 633 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Türkiye’de sosyal hizmetler ve yardımlar büyük oranda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) çatısı altında toplanmıştır. Türkiye’de kamu yönetimi reformu kapsamında yürürlüğe giren 2011 tarih ve 633 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile ASPB’ye sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesinin koordine edilmesi, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, bu alanlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin yapılması ve koordinasyonun sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usul ve standartların belirlenmesi ve denetiminin yapılması görevleri verilmiştir (Md. 2).

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Logosunda kullanılan iki el teması ilgili bakanlığın “Aile” ve “Sosyal Hizmetler” olmak üzere iki farklı faaliyet alanını temsil etmektedir.

  TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

  KAYNAKÇA:
  Kamu Yönetimi Reformu Çerçevesinde Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler/Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Çetin
  http://www.Aile.gov.tr

  #2309
  Sinem Görgenç
  Katılımcı

  Sosyal hizmet yaşlı,kadın,çocuk,engelli,işsiz,madde bağımlısı gibi dezavantajlı olan bireyleri diğer bireyler gibi avantajlı bir seviyeye gelmesini amaçlar.Bireyin tüm zorluklara rağmen diğer bireyler gibi toplumda yaşamını devam ettirmesini,kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlamasını amaçlayan sosyal hizmet uzmanları yetiştirir.

  Ailenin bütünlüğünün korunması,güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması gibi çalışmaların yürütülmesi için 2011’de aile işleri ve sosyal hizmetlerden sorumlu “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” kuruldu.Aile ve sosyal araştırma genel müdürlüğü,kadın statüsü genel müdürlüğü,sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu,sosyal yardımlaşma ve dayanışma genel müdürlüğü ,özürlüler idaresi başkanlığı 2011 yılında “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşmiştir.10 temmuz 2018’de kararnamelerde değişiklik yapılmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı birleşerek “Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adını almıştır.Yakın zamanda verilen kararla bu iki bakanlık 21 nisan 2021’de ayrılmıştır.

  Bakanlığın görevleri :
  Sosyal hizmetler ve yardımlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak Engelliler ve yaşlıları topluma kazandırma ve bu gruplara yönelik sosyal yardım faaliyetleri yürütmek,

  Şehit ve gazilerimizin yakınlarının mağduriyet ve mahrumiyetinin korunması ve sosyal hizmet yardım faaliyetlerini yürütmek

  Sosyal yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan kesime yönelik yardım faaliyetleri yürütmek

  Korunmaya,bakıma ve yardıma muhtaç çocuk,kadın,engelli ve yaşlıların tespiti,bunların korunması ,bakımı,yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek

  Aile bütünlüğünü korumak ,korunmaya bakıma muhtaç aile fertlerine maddi,manevi sosyal destek sağlamak

  Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek

  Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.

  Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak

  İşçi-işveren ilişkisinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak gibi görevleri vardır.

  Hizmet Standartları:
  • Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
  •Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  •Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hizmet Standartları
  •Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  •Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
  •Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  •Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  •Personel Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
  •Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Hizmet Standartları
  •Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  •Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
  •Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Standartları

  Teşkilat Şeması
  Derya Yanık(Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı)
  İsmail Ergüneş(Bakan Yardımcısı)

  #2310
  Şeymanur Akhoy
  Katılımcı

  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ GÖREVLERİ:
  Sosyal hizmetler ve yardıma ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek; sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek ve 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı resmi gazetede yayımlanan KHK/633 nolu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.
  TEŞKİLAT ŞEMASI: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık
  Bakan Yardımcısı: İsmail Ergüneş
  MERKEZİ TEŞKİLATI: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  İç Denetim Başkanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  Personel Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı
  Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
  BAĞLI,İLGİLİ OLDUĞU KURULUŞLAR: Özel kuruluşlar
  Taşra Teşkilatı(il müdürlükleri)
  Yurt Dışı Teşkilatı
  YAYINLAR:
  1)BÜLTENLER:EYHGM E-Bülten
  2)DERGİLER: Dayanışma dergisi
  Özveri dergisi
  Sevgi Bir Kuş Çocuk dergisi
  Sosyal Politika Çalışmaları dergisi
  Yardım ve Dayanışma dergisi
  3)RAPORLAR: AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  Aile ve Toplum
  Çocuk Hizmetleri
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
  Kadının Statüsü
  Sosyal Yardımlar
  4)UZMANLIK TEZLERİ: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 23)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.