ÇEVRE ALANI BİBLİYOGRAFYASI

Öncelikle Çevre Alanı Bibliyografya Çalışması (1946-2021 yılları) için takım arkadaşımız Şebnem Köse’ye en içten teşekkürlerimizi sunarız. Sınırlı zaman, insan kaynağı ve bibliyografya çalışmalarının sınırsız kapsamı nedeniyle aşağıda yer alan çalışmada fazlaca eksik künye bulmak mümkündür. Eklenmesini önerdiğiniz kaynakları [email protected] adresine e-mail göndererek Şebnem Köse’ye iletebilirsiniz. Bunun yanında, kamu yönetiminin diğer alanlarında (Yönetim Bilimleri, Kent, Yerel Yönetimler, Kamu Politikaları) yapılacak bibliyografya çalışmaları için Şebnem arkadaşımıza bu uğraşta yardımcı olacak gönüllü çalışma arkadaşları aramaktayız. İlgililerin [email protected] adresine ilgilerini belirtir e-mail göndermelerini rica ederiz.

Çalışmayı ilginize sunmadan önce çalışmanın oluşturulmasında yararlanılan başlıca kaynakları belirtmek isteriz. Bu kaynaklar:

ÇAKIR SÜMER, Gülizar, (2007), Türkiye Çevre Alanyazını ve Gelişme Aşamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

GENÇER, BARIŞ, Türkçe’ye Çevrilen Çevre Kitapları, http://www.yesilgundem.net/2012/04/turkceye-cevrilen-cevre-kitaplar.html

GENÇER, BARIŞ, Türkiye Çevre Literatürü, http://www.yesilgundem.net/2009/02/turkiyede-cevre-politikalar-ve-cevre.html

Çalışma, yukarıda sıralanan temel kaynaklar üzerinden geliştirilmiştir. Geliştirme yapılırken kullanılan yöntem ise aşağıdaki şekilde özetlenebilecektir.

Bibliyografya Oluşturulurken Kullanılan Yöntem ve Kapsam

-Tezler yalnızca ‘Çevre’ anahtar kelimesiyle ve SBKY anabilim dalında yazılanlarla sınırlıdır.

-Türkiye’de farklı disiplinlerdeki Çevre Anabilim Dallarında yazılan tezler ve iklim, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, küresel ısınma, doğa, ekoloji, kimyasallar, tarım, su hakkı vs. gibi birçok anahtar kelimeyle yapılacak aramalar çalışmanın dışında bırakılmıştır.

-Makale taramaları gerçekleştirilirken Türkiye’deki KY/SBKY bölümlerinin tamamının Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadrosunda bulunan akademisyenlerin özgeçmişlerinden yararlanılmıştır. Emekli ve kadrosu başka bölümlerde olan akademisyenler kapsam dışında bırakılmıştır.

-Kitap taramaları yapılırken öncelikle ilgili alanda yayım yaptığı için Yeni İnsan Yayınevi tarafından basımı yapılan ve çalışmanın konusu kapsamında değerlendirilen kitaplar alınmıştır. Daha sonra ‘çevre’ anahtar kelimesiyle yapılan taramalarda bulunan kitaplar listeye eklenmeye çalışılmıştır.

-Dolayısıyla çalışma, yalnızca ilgili tezleri, kitapları ve makaleleri kapsamaktadır.

Platformumuz aracılığıyla ulaştığınız bu çalışmadaki bilgileri kendi çalışmalarınızda kullanmak için lütfen aşağıdaki şekilde atıfta bulununuz:

Köse, Şebnem (2021) “Çevre Alanı Bibliyografyası”, Kamu Yönetimi Platformu, kamuyonetimi.org.

Kamu yönetimi alanına katkı sağlamasını dileriz.

Türkiye’nin Kamu Yönetimi Platformu

www.kamuyonetimi.org

ÇALIŞMAYA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KİTAPLAR İKONUNA TIKLAYINIZ

Çevre Alanı Bibliyografyası

Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!