Post-Pandemi Döneminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Politikaları

Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kamu Politikaları Çalıştayları’nın Dokuzuncusu “Post-Pandemi Döneminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Politikaları” başlığı ile 3-4 Haziran 2022 tarihlerinde Van’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Daha önce düzenlenen çalıştaylarda olduğu gibi, Dokuzuncu Kamu Politikaları Çalıştayı’nda da çeşitli üniversitelerden kamu politikası alanında uzman akademisyenlerin ve uygulamacıların bir araya gelerek, “Post-Pandemi Döneminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Politikaları” konusunda güncel bilimsel bulguları ortaya koyması ve bu bulguları eleştirel düşünce ışığında tartışması amaçlanmaktadır.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19, Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş ve küresel ölçekte bir biyolojik afete dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler’in “afet” tanımından yola çıkarak, COVID-19 Pandemisi’ni insanlar için fiziksel, toplumsal ve ekonomik kayıplar doğuran; normal yaşamı ve insan faaliyetlerini kesintiye uğratan; etkilenen toplulukların yerel imkân ve kaynakları kullanarak baş edemediği doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olaylardan kaynaklanan bir afet olarak değerlendirmek mümkündür. Söz konusu afet, dünya çapındaki pek çok hükümeti pandemiye karşı maske zorunluluğu ve sosyal mesafe uygulamaları, COVID-19 testi, karantina, filyasyon (bulaşma zincirini takip etme), mobil takip uygulamaları, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, kısmi ve tam kapanma, ülke sınırlarını kapatma, aşılama, ayni ve nakdi sosyal yardımlar, iş güvenliği ve ekonomik teşvikler gibi çok sayıda önlem almaya sevk etmiştir.

Halihazırda ülkeler, bölgeler ve bireyler arasındaki mevcut gelir, imkân ve kaynak eşitsizliklerine ek olarak pandeminin yol açtığı kayıplar ve kesintilerle birlikte alınan kimi önlemler başta sağlık olmak üzere, eğitim, ekonomi, çevre, kentleşme, göç, gıda güvenliği ve kişisel veriler gibi pek çok kamu politikası alanında yeni sorunlar üretmiş ve kamu politikalarını tasarlayan ve uygulayan makamlara söz konusu alanlarda yeniden yapılanma ihtiyacını dayatmaya başlamıştır. Bunun yanında, COVID-19 virüsünün uğradığı mutasyonlar, pandeminin seyrindeki dönemsel dalgalanmalar ve pandeminin ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlikler, kamu politikası sürecinde yer alan aktörlerin etkili politika tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri yürütmelerine engel olmaktadır.

Pandemiyle birlikte derinleşen mevcut eşitsizlikler ve acil çözüm bekleyen yeni sorunlar, kamu politikalarını tasarlayan ve uygulayan makamları iş birliği ve eşgüdüm içinde, sınırlı politika kümelerinin dışına çıkarak, hızlı ve esnek davranmaya zorlamaktadır. Bu noktada, söz konusu makamların önünde politika kapasitesi, politika repertuvarı, kurumlar arası politika farklılıkları, etkililik, katılımcılık, hesap verebilirlik ve hak ve özgürlüklere duyarlılık gibi sorun başlıkları belirmektedir.

Bu kapsamda, Dokuzuncu Kamu Politikaları Çalıştayı’nda Türkiye’de ve diğer ülkelerde COVID-19 Pandemisi sonrasında kendini dayatan yeniden yapılanma ihtiyacı ve bunun yerel, ulusal ve ulusüstü ölçeklerde tasarlanan ve uygulanan kamu politikalarına yansımalarını kamu politikası kuram ve kavramları çerçevesinde ele alan disiplinlerarası bildiriler sunulabilecektir. Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu, pandemi sonrası yeniden yapılanmanın en önemli köşe taşlarından biri olan kamu politikaları analizi alanına bildirileriyle katkı sunmaları için alanda uzman akademisyenleri ve uygulamacıları Dokuzuncu Kamu Politikaları Çalıştayı’na davet etmektedir.

Dokuzuncu Kamu Politikası Çalıştayı’nda sunulacak bildirilerin post-pandemi döneminde yeniden yapılanma ile birlikte Türkiye başta olmak üzere, diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerin karşı karşıya kalacağı politika sorunlarını kamu politikası kuram ve yaklaşımları çerçevesinde analiz etmesi beklenmektedir. Post-pandemi dönemi, birçok alandaki kamu politikalarının yeniden yapılanmasına yol açmakla birlikte, kamu politikası disiplininde de var olan kuram ve yaklaşımların post-pandemi döneminde kamu politikalarındaki yeniden yapılanma eğilimini tutarlı bir şekilde açıklayıp açıklayamadığı tartışmalarını doğuracaktır. Bu çerçevede bildiri önerileri aşağıdaki konuları ele alabilirler:

 • Post-pandemi döneminde yeniden yapılanma ve ülkelerin kamu politikalarının birbiriyle karşılaştırılması,
 • Post-pandemi döneminde politika transferi ve yeniden yapılanma,
 • Kesintili denge kuramı, çoklu akımlar kuramı, vb. kamu politikası kuramlarının post-pandemi dönemini açıklayıcılığı,
 • Post-pandemi döneminde yeniden yapılanmanın politikaların dağıtım ve yeniden dağıtım ilişkileri ile toplumsal gruplar arasındaki eşitsizliğe olan etkisi,
 • Post-pandemi dönemi politikalarının kanıt temelli politika yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi,
 • Etkinlik, etkililik, ekonomiklik, vb. kriterlerin politika analizine uygunluğu,
 • Post-pandemi döneminde kullanılan politika araçlarının seçimi ve yeniden yapılanması,
 • Pandemiyle birlikte daha da yaygınlaşan dijital uygulamaların ve akıllı teknolojilerin post-pandemi döneminde kamu politikaları açısından anlamının, uygulamalarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi.

Bildiri özetlerinde temel savların neler olduğu, bu savların hangi kamu politikası kuram ve yaklaşımları açısından ele alınacağı, ele alınan konunun kamu politikası açısından neden önemli olduğu ve nasıl bir araştırma yönteminin tercih edileceğinin açık bir şekilde belirtilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, eleştirel düşüncenin ve akademik tartışmanın gelişimine katkıda bulunmak üzere, sunulan bildiriler çalıştay oturumlarında ciddi ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilecektir.

Dokuzuncu Kamu Politikaları Çalıştayı’nda bildiri sunmak isteyenlerin 1000 kelimelik geniş bildiri özetlerini 2 Mayıs 2022 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetlerinin Times New Roman yazı tipi, 12 punto, tek satır aralıkla yazılmış bir Word dosyası olarak gönderilmesi ve dosyada kişisel bilgilerin (adı ve soyadı, unvanı, kurum bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası) yazılması gerekmektedir.

Çalıştay Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin olumlu ya da olumsuz sonuçları bildiri sahiplerine, 9 Mayıs 2022 tarihine kadar elektronik postayla bildirilecektir.

Sunulan bildirilerin basılmaya değer görülen tam metinlerin, yeni bir değerlendirme sürecinden sonra, derleme kitap veya dergi özel sayısı olarak basılması planlanmaktadır.

Sekizinci Kamu Politikaları Çalıştayı ile ilgili güncellenmiş bilgilere http://kamupolitikalari.org/ adresinden ve @KPA_Turkiye adlı Twitter hesabından ulaşabilirsiniz.

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. A. Argun Akdoğan
 • Prof. Dr. A. Menaf Turan
 • Prof. Dr. Birgül Ayman Güler
 • Prof. Dr. Can Umut Çiner
 • Prof. Dr. Caner Bakır
 • Prof. Dr. Elif Erişen
 • Prof. Dr. Ferit İzci
 • Prof. Dr. Gökhan Orhan
 • Prof. Dr. Göktuğ Morçöl
 • Prof. Dr. Hasan Engin Şener
 • Prof. Dr. Hüseyin Gül
 • Prof. Dr. Hüseyin Özgür
 • Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı
 • Prof. Dr. Mete Yıldız
 • Prof. Dr. Muhittin Acar
 • Prof. Dr. Murat Önder
 • Prof. Dr. Naci Karkın
 • Prof. Dr. Nail Öztaş
 • Prof. Dr. Özer Köseoğlu
 • Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
 • Prof. Dr. Songül Sallan Gül
 • Doç. Dr. Ahmet Barbak
 • Doç. Dr. Cenay Babaoğlu
 • Doç. Dr. Elvettin Akman
 • Doç. Dr. Süha Oğuz Albayrak
 • Doç. Dr. Hatice Altunok
 • Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ
 • Doç. Dr. Nilay Yavuz
 • Doç. Dr. Ozan Zengin
 • Doç. Dr. Ulaş Bayraktar
 • Doç. Dr. Vedat Yılmaz
 • Doç. Dr. Volkan Göçoğlu
 • Doç. Dr. Yıldız Atmaca
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergüzeloğlu Kilim
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül Gedikkaya
 • Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ertan
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Serkan Akıllı
 • Dr. Öğr. Üyesi Onur Kulaç
 • Dr. Öğr. Üyesi Seda Efe

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. A. Argun Akdoğan
 • Prof. Dr. A. Menaf Turan
 • Prof. Dr. Can Umut Çiner
 • Prof. Dr. Ferit İzci
 • Prof. Dr. Fevzi Erdoğan
 • Prof. Dr. Gökhan Orhan
 • Prof. Dr. Hasan Engin Şener
 • Prof. Dr. Mete Yıldız
 • Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
 • Doç. Dr. Vedat Yılmaz
 • Doç. Dr. Yıldız Atmaca
 • Dr. Öğr. Üyesi Seda Efe
 • Dr. Adnan Söylemez
 • Dr. İlke Örçen Güler
 • Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu
 • Dr. Sinem Atay
 • Öğr. Gör. Ali Can Gözcü
 • Arş. Gör. Aygün Karlı
 • Arş. Gör. Didem Geylani
 • Arş. Gör. Hami Doruk Köse
 • Arş. Gör. Mehmet Şerif Yıldız
 • Arş. Gör. Niyazi Karabulut

Tarih

Haz 03 - 04 2022
Expired!

Zaman

8:00 am - 6:00 pm

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir