• Beşeri Münasebetler Okulundan etkilenen McGregor iki farklı insan varsayımına dayanan X ve Y kuramlarını ortaya atar. X ve Y kuramları birbirinin zıddı varsayımlara dayanır. X kuramı klasik yönetim anlayışına sahip olanları, Y kuramı ise neoklasiklerin yönetim anlayışını temsil eder. X kuramının dayandığı temel kabuller şunlardır;
    *İnsan y…[Devamını oku]

  • Neoklasik örgüt kuramı davranışçı bir bakış açısına sahiptir. Klasik yönetim anlayışı teknik meselelere odaklanırken neoklasik yönetim anlayışı insana odaklanır. Bu dönemde amaç yine verimliliği arttırmaktır. Hawthorne deneyleri bu dönemin önemli çalışmalarından biri olmuştur. 6 grup deneyden meydana gelen bu çalışmalar tam 8 yıl sürmüştür. İ…[Devamını oku]

  • Fayol karmaşıklaşmış örgütlerin rasyonel bir şekilde yönetilmediklerini savunmuştur. Bunun sonucunda da büyük verimsizlikler yaşandığını tespit etmiştir. Fayol sistematik yönetici eğitimi eksikliğine vurgu yapmıştır. Yöneticiliğin öğretilmemesi ve yönetim hakkında bilimsel bilginin olmayışı onun için büyük bir sorundur. Yönetimi bir süreç olarak…[Devamını oku]

  • Bilimsel Yönetim anlayışı F.W.Taylor tarafından geliştirilmiştir. Bilimsel Yönetim Taylor’un çalışma hayatındaki birtakım tespitleriyle başlar. Bu yaklaşım ana sorunu verimsizlik ve israf olarak tanımlar. Taylor’ a göre işler bilime bağlı değil kişilere bağlı şekilde yönetilerek rasyonel ve sistematik olmayan bir şekilde yürütülmektedir. Bilim…[Devamını oku]

  • Fatma Firdevs Baş kayıtlı bir üye oldu 3 yıl 8 ay önce