• Durumsallık kuramınd ilk çalışmalar 1950’ler ile başlar, 1960’larda ilk sonuçlar gelir ve 1970’lerde yaygınlaşıp Modern dönemle birlikte anılır.Pek çok kişi ve firmanın incelemesi sonucu,yapılan çalışmaları Donaldson durumsallık kuramının kökenini küçük gruplarda karar verme süreci ve liderlik üzerine yapılan çalışmalara kadar ilerlenebileceğini…[Devamını oku]

 • Sistem Yaklaşımını İlk ortaya çıkaran Ludwig Von Bertalanfy’dır.Biyolog olan Bertalanfy 1920lerde başladığı çalışmalarında canlıları organik bütünler olarak incelemeyi önerir.Sistem yaklaşımının bazı temel kavramları vardır:
  Sistem: Bir amaç doğrultusunda birbirleriyle etkileşim içinde olan parçalardan bütün meydana gelmesidir.
  Altsistem:Sist…[Devamını oku]

 • Modern Yaklaşımın diğer dönemlere göre farkı:
  Klasik ve Neo-klasik yaklaşımda örgüt yapısı ve fonksiyonları konuşulurken dış etmenler ele alınmıyordu.Modern yaklaşımda ise dış etmenlerin de var olduğu göz önüne alınarak,bireyin dış çevresinin de durumu,işi etkileyebileceği ele alındı.
  Modern Dönem:Bu dönemde dıştaki etmenler örgüt yapısının içi…[Devamını oku]

 • D.McGregor, Beşeri Münasebetler Okulundan etkilenerek 1957’de yayınladığı “The Human Side of Enterprise”(Organizasyonların Beşeri Yönü) kitabında iki farklı insan yaklaşımına dayanan X ve Y kuramını ortaya atmıştır.Bu kuramların iş dünyasında önemli bir yeri vardır. McGregor’a göre X ve Y iki farklı insandır ve iş hayatında da farklı yapılara…[Devamını oku]

 • Western Electric firması,ABD’nin Hawthorne kasabasında elektrik,telefon vb. malzemeler üreten işletmedir.Hawthorne Araştırmaları bu tesiste personeller ile yapılmış 6 grup deneyden meydana gelir.İlk deneyin başında Charles Snow, diğer 5 deneyin başında Elton Mayo vardır.
  1- Işıklandırma Deneyleri:İş yerindeki ışıklandırma ile verimlilik arasındaki…[Devamını oku]

 • Bürokrasi Latince türetildiği sözcüklere göre “masaların egemenliği” anlamına gelir.Bu terimi ilk defa yansız olarak ele alan sosyolog Max Weberdir.Weber’in bürokrasi anlayışını algılamak için egemenlik anlayışının bilinmesi gerekir.Weber’e göre bir kişinin iradesinin başkalarının davranışlarına uygulanmaya yatkın olması egemenliktir.Weber’e g…[Devamını oku]

 • Henri J.Fayol Yönetsel Kuramın öncüsüdür.Mühendis olan Fayol işte verimlilik ve birlikte çalışabilmeyi amaçlar.Fayol için yönetim süreci çok önemlidir.Bu süreçte malzemelerin israf edilmemesi ve çeşitli yerlerde yönetici eğitiminin alınması önemlidir.Yöneticinin çeşitli fonksiyonlara sahip olması gerekir.Örgütlemek,kumanda et…[Devamını oku]

 • Bilimsel Yönetim:Bir iş için bir araya gelen işveren ve işçilerin uyum,huzur içinde çıkarlarını düşünmeden kişilerin kendi bildiği alanda sağlıklı bir şekilde çalışmasıdır.Bilimsel Yönetim alanında Taylor’un Bilimsel Yönetimin İlkeleri eseri temel kabul edilir.Taylor eserinde ekonomik kaynakların nasıl değerlendirilebileceği üzerind…[Devamını oku]

 • Sümeyye Demirbaş kayıtlı bir üye oldu 5 ay 3 hafta önce