YÖNETİM-SİYASET YAZILARI BİBLİYOGRAFYASI

Öncelikle bu önemli çalışmayı platformumuza ve alan yazınımıza kazandıran arkadaşımız Arş. Gör. Sevim Musaoğlu’na en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Çalışma ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi kendisine [email protected] adresinden ulaşarak iletebilirsiniz.

Araştırmacı tarafından çalışmaya dair yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

Bu bibliyografya çalışması siyasetname, nasihatname, menakıbname, pendname, layıha ve risale türlerini kapsamaktadır. Ancak bu türleri saf tip olarak sınıflandırmak mümkün değildir. Eserlerin birçoğunda bu türler iç içe geçmiştir. Bu nedenle eserler Yönetim-Siyaset yazıları başlığı altında toplanarak bibliyografya çalışması hazırlanmıştır.

Bu bibliyografya çalışması, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri için hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, dağınık halde bulunan siyaset ve yönetim yazılarının açıklayıcı bir bibliyografyasını ortaya koymaktır.

Bibliyografya hazırlanırken dört farklı kaynaktan istifade edilmiştir. Bu kaynaklar, Bursalı Mehmet Tahir’in Siyasete Dair İslami Eserler’i, Agâh Sırrı Levend’in Siyasetnameler’i, Orhan M. Çolak’ın İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnameler Bibliyografyası ve İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğu’dur. İncelenen eserler 8. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında yazılmış telif ve tercüme eserlerdir. Bu eserler, Doğu literatüründe yazılmış Arapça, Farsça ve Türkçe dillerindeki eserleri kapsamaktadır. Günümüz Türkçesi’ne çevrilen eserlere de çalışmada yer verilmiştir.

Çalışmada toplamda 481 eser yer almaktadır. Bunların 234’ü Arapça, 49’u Farsça ve 198’i Türkçe dilindedir. Eserlerden 54 tanesi günümüz Türkçesi’ne çevrilmiştir. Çalışmada yer alan eserlerin büyük çoğunluğunun nüshası Türkiye’dedir. Türkiye dışında Lübnan, Mısır, Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya ve Avusturya’da da eserlerin nüshaları bulunmaktadır. Anonim eserlerden dolayı, çalışmada eserler alfabetik olarak sıralanmıştır. Eserlerin tercümeleri de telif eserin altında yer almaktadır. Kütüphane yer numaraları bulunan eserlerin yer numaraları da eserlerin yanına eklenerek künyeleri oluşturulmuştur.

Platformumuz aracılığıyla ulaştığınız bu çalışmadaki bilgileri kendi çalışmalarınızda kullanmak için lütfen aşağıdaki şekilde atıfta bulununuz:

Musaoğlu, Sevim (2021). “Yönetim Bilimi/Kamu Yönetimi Disiplini Bibliyografyası”, Yönetim Bilimini Yeniden Düşünmek – Durum Değerlendirmesi (Ed. Can Umut Çiner), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 634, Ankara, s. 191-264.

ÇALIŞMAYA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KİTAPLAR İKONUNA TIKLAYINIZ

YÖNETİM-SİYASET ALANI BİBLİYOGRAFYASI

Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!