#1565
emine kanık
Katılımcı

Neoklasik örgüt kuramı ilk defa willim G.scott tarafından ortaya atılmıştır.klasik yönetim düşüncesinin kavram ilkelerine dayanır.örgütlerin büyüyerek karmaşıklaşması klasik kuramın yetersiz kalmasına ,klasiklerin dar kontrol alanı tavsiyesinin pratik olmaktan çıkmasına ve pahalı bir seçenek haline gelmesine sebebiyet verir.sanayi devriminde başlar.
Mcgregorun x kuramının dayandığı temel kabuller şunklardır:1-insan yönetilmeyi sever,sorumluklardan kaçar,hırslı değildir.
2-insan bencildir.
3-insan yenilir ve değişikliklerden hoşlanır.
Y kuramının dayandığı temel kabuller şunlardır:1-ortalama insan işten kaçmaz.
2-baskı ve ceza yöntemleri insanları örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
3-örgütler amaçlara bağlılık,onların elde edilmesi ile ilgili ödüllere bağlıdır.
4-ortalama insan sorumluluktan kaçmaz.
5-insanlar genelde yaratıcıdırlar ve sorunların çözümünde her zaman yeni fikirler üretirler.