TEMATİK BİR AD İLE DÜZENLENEN KAMU YÖNETİMİ TOPLANTILARI

Çalışmada incelenen 286 bilimsel toplantıdan toplam düzenlenme sayısı 122 olan 57 bilimsel toplantı KY disiplini içerisindeki tematik bir ad düzenlenmiştir.  Bu toplantıların adına, yılına, düzenleyenine ve konusuna ilişkin bilgileri Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6. KY Disiplini İçerisindeki Tematik Bir Ad İle Düzenlenen Bilimsel Toplantılar (1989-2020)

Sıra NoToplantının AdıToplantının YılıToplantının DüzenleyeniToplantının Konusu
1Çevre Sorunları Paneli1989TODAİEÇevre Sorunları
2Ulusal İdare Hukuku Kongresi (I-II)1990-1993Danıştayİdari Yargı, Kamu Yönetimi, Çeşitli İdare Hukuku Konuları; İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri
3İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri Sempozyumu1991TODAİEİnsan Hakları ve Kamu Görevlileri
4Ulusal Verimlilik Kongresi 1-61991- 2017Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel MüdürlüğüUlusal Verimlilik
5Ulusal Kalite Kongresi (1 -26)1992- 2017KAL-DERToplam Kalite Yönetimi ve Siyasette Kalite, 2000’li Yıllar ve Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi Ve Kamu Sektörü
6Yerel Yönetimlerde Reform Konulu Panel1993KAYUDAnayasa ve Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerde Reform, KAYA Projesi ve Yerel Yönetimler
7Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimler1995Türk Belediyecilik Derneği- Konrad AdenauerÜniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimler
8Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu (I-II)1997-2005Sakarya ÜniversitesiKamu Yönetimi ve Etik, Yerel Yönetimler ve Etik; Etik ve Hukuk, Etik ve Siyaset Etik ve Vatandaşlık, etik eğitimi, Yönetsel ve Siyasal Yozlaşma, Kötü Yönetim Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu
9Siyasal ve Yönetsel Yolsuzluk Sempozyumu1998TODAİESiyasal ve Yönetsel Yolsuzluk
10Yerel Yönetimler Sempozyumu2000TODAİEMahalle Yönetimi Katılım, Ölçek Sorunsalı Belediye Hizmetleri, Özelleştirme, Mali Sorunlar Küreselleşme – Yerelleşme
11Küreselleşme ve Yerelleşme Ekseninde Kamu Yönetimi: Öğretim ve Eğitim Uygulamaları2002TODAİEÖğretim ve Eğitim Programları: Misyon ve Kalite, Kamu Yönetimi Reformu ve Kamu Görevlileri, Yerel Yönetişim ve Kalkınma, Hesapverebilirlik, Kültür ve Güven
12Küreselleşme ve Türkiye Tarımı Sempozyumu2002TMMOB Ziraat Mühendisleri OdasıKüreselleşme Sürecinin Alt Sektörel Etkisi,Küresel Sürecin Yürütücülerinin Siyasa Değişim Dinamikleri
13Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu2003Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri SendikasıAB ve Türkiye’de Personel Rejiminin Genel Esasları
Türk Kamu Personel Rejiminde Yeni Yaklaşımlar
KİT’ler ve Özerk Kamu İdarelerinde Personel Rejimi
İşçi-Memur Ayrımı, Esnek İstihdamn ve Norm Kadro Uygulamaları
14Avrupa Birliği İlerleme Raporu Değerlendirmesi Konulu panel2004ODTÜ Öğretim Elemanları DerneğiAvrupa Birliği İlerleme Raporu Değerlendirmesi
15Kamu Reformu Yasa Tasarısının Halk Kütüphanelerine Etkileri Paneli2004Türk Kütüphaneciler DerneğiKamu Reformu Yasa Tasarısının Halk Kütüphanelerine Etkileri Paneli
16Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu2007Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları BirliğiYerel Yönetimler, Demokrasi ve Yerel Siyaset, İdari Yeniden Yapılanma ve Yerel Yönetimler
17“Yerel Yönetimlerde Yönetici ve Yönetim Tarzı Nasıl Olmalıdır” başlıklı Panel2008YAYEDYerel Yönetimlerde Yönetici ve Yönetim Tarzı
18Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu (1-4)2008-2009Sakarya Üniversitesi- TODAİEYerel Yönetim Reformu; Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler  
19Nasıl Bir Yerel Yönetim Modeli Çalıştayı?2009YAYEDYerel Yönetim Modeli
20Toprak Mülkiyeti Sempozyumu2009YAYEDToprak temelli mülkiyet biçimleri, ilişkileri ve sorunları
21Ankara’da Belediye Hizmetleri Sempozyumu2009Tüketici Hakları Derneği, Çankaya BelediyesiKent, Kent Kimliği, Çevre Sorunları, Kentleşme, Yoksulluk ve Ticarileşen Belediye Hizmetleri, Nasıl Bir Belediye Yönetimi?
22Türkiye Etik Kongreleri (1-7)2009-2016TÜRMOBEtik
23Kamu Etiği Kongresi (I-II)2009-2013TODAİEKamu Etiği Kuramsal Tartışmalar, Karşılaştırmalı Kamu Etiği, Kamu Etiği ve Denetim; Bürokrasi ve Etik Kamuda Etik Yapı ve, Örgütlenme, Yolsuzluk Mobbing, Bilim Etiği, Kamu Etiği
24Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu (I-II)  2010-2013Okan ÜniversitesiSosyal belediyecilik, Kentsel Dönüşüm Politikaları, Yerel Yönetimler; Kentsel dönüşüm, Yerel Demokratik Platformlar ve Katılım, Metropollerde Ulaşım, Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri
25Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu2011Türk Tabibleri BirliğiKamu- Özel Ortaklığı Kavram ve Değişimler, Devlet Kamu Üzerine Yeniden Düşünmek
26Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu (I-II)2011-2014Bursa Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ ÜniversitesiYerel Yönetim Mevzuatı ve Kent Konseyleri, Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri, Kent Konseylerinin İşlevselliği
27Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Çalıştayı2012TODAİETürkiye’de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci
28Toplumcu Belediyecilik ve Katılım Çalıştayı2012YAYEDToplumcu Belediyecilik ve Katılım
29Toplumcu Belediyecilik ve Ulaşım Çalıştayı2012YAYEDToplumcu Belediyecilik ve Ulaşım
30Hatay: Büyükşehir Olma Süreci Sempozyumu2012Hatay Mimarlar OdasıHatay: Büyükşehir Olma Süreci
31Şeffaf ve Hesapverebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu2012TBMM Başkanlığı Strateji Geliştirme BaşkanlığıŞeffaflık ve Hesapverebilirlik
3221. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı (1-2-3)  2012-2013-2014Ankara ÜniversitesiSanayi ve Enerjide Planlama İçin Kurumlaşma, Model ve Politika Önerileri; İnsan ve Planlama Kaynaklarımız ve Planlama; İstihdam ve Kadın Emeği Eğitim ve Bilimin Tablosu, Geleceği Kaynaklar, Sanayi, Bilgi, Model
33Toplumcu Belediyecilik ve Sanayi Çalıştayı2013YAYEDToplumcu Belediyecilik ve Sanayi
34Kamu Personeli Verimlilik Projesi Çalıştayı2014Devlet Personel BaşkanlığıKamu Personeli Verimlilik Projesi
35Vilayet Nizamnamesinin 150. yıldönümü Uluslararası Sempozyumu2014TODAİEVilayet Nizamnamesi
36Kamu Personel Yönetiminde İşe Alım Süreçleri ve Sonrasının Verimliliğe Etkisi Paneli2014Devlet Personel BaşkanlığıKamu Personel Yönetiminde İşe Alım Süreçleri ve Sonrasının Verimliliğe Etkisi
37Kamu Personeli Verimlilik Projesi Çalıştayı2014Devlet Personel BaşkanlığıKamu Personeli, Verimlilik
38Yeni Büyükşehir Düzeni Çalıştayı2014YAYEDYeni Büyükşehir Düzeni
39Yeni Büyükşehir Yasasının Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri adlı panel2015Ankara Barosu Yasa İzleme EnstitüsüYeni Büyükşehir Yasasının Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri
406360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu2016Hacettepe Üniversitesi-HÜYAM&Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası(BEM-BİR-SEN).6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu
41Kentleşme Forumu (I.,II.,III. KENTFOR)2016-2017-2018ALANYA HEP Üniversitesi- HÜYAM- Beykoz Üniversitesi- Karamanoğlu Mehmet Bey ÜniversitesiSürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi; Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi; Yerel Kalkınma ve Siyasal- Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi
42Uluslararası Göç ve Güvenlik Kongresi2016-2017-2018-2019Polis AkademisiUluslararası Kitlesel Göç ve Kent; Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ; Doğu Akdeniz’den Basra’ya: Krizler ve Düzen; Akdeniz’de Devlet ve Düzen
43İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu2017İçişleri Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi“Valilik ve Kaymakamlıkların Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi”, “Kamu Hizmetlerine Etkisi Açısından Mülki Yönetim Büyüklüğü”, “Sınır Güvenliği ve Göç Yönetimi”
446. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi2017Süleyman Demirel ÜniversitesiYerel Yönetimlerin Geleceği: Nasıl Bir Yerel Yönetim?
45Yerel Yönetimler ve Demokrasi Sempozyumu2018Sosyal Demokrasi VakfıYerel Yönetimler, Yerel Seçimler ve Demokrasi, Yerel Siyasetin Demokratikleşmesi ve Mali Kaynak İlişkisi
46I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu2018Gaziantep ÜniversitesiUluslararası Etik
473. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi2018ODTÜ ÜniversitesiBilim ve Teknoloji Etiği, Küreselleşme, Bilim, Kültür
48Mülkiye ve Reform2018Altınbaş ÜniversitesiReform
49Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır Sempozyumu2019Birleşik Kamu – İş ve Tüm Yerel SenNasıl Bir Yerel Yönetim
50İç İşleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı2019İçişleri BakanlığıCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişe İlişkin Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler, Mülki İdare Sisteminin Geleceği
51“Neoliberalizmin 40. Yılında Ne Yapmalı?” konulu panel 2019YAYEDNeoliberalizm
52Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu2019Türkiye Belediyeler BirliğiCumhurbaşkanlığı sisteminin yerel yönetimlere getireceği yeni vizyon ve yaklaşımlar,
Yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki ilişkiler,
53Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu2019Ankara ÜniversitesiTarihte Mülkiye
Akademide Mülkiye: Sosyal Bilimlerin Gelişimine Katkısı;  Siyasal ve Ekonomik Hayatta Mülkiye Etkisi
54Üniversitelerde Kalite ve Strateji Ekseninde Planlama Konferansı kapsamında “Kalite ve Strateji Ekseninde Üniversite Deneyimleri”,  “Üniversitelerde Planlama Süreci” ve “Yüksek Öğretimde Kalite Süreci” adlı panel2019Trakya ÜniversitesiKalite ve Stratejik Yönetim Planlama
5511. Örgüt Kuramı Sempozyumu2019Sabancı  Üniversitesi Yönetim Bilimleri FakültesiAğ düzeneği, kaynak bağımlılığı, yeni kurumsalcılık, kurumsal mantıklar, örgütsel ekoloji
56Türkiye’de Yeni Devlet: Değişen Ne? Konulu Panel2020YAYEDTürkiye’de Yeni Devlet: Değişen Ne?
571. Uluslararası Etik Kongresi2020Ulusal Ve Uluslararası
Katılımlı & Hakemli
Spesifik Kongreler Platformu-Online
Meta Etik ,Etik ve siyaset, Bioetik, sağlıkta etik, Felsefe ve bilim etiği, kuramsal tartışmalar, Etik değerlerin oluşturulması, üniversitelerde etik eğitimi, Meslek etiği

Toplantı adları bakımından: 1953-2020 dönemi KY alanında tematik bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantıların niteliği gereği adları çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik, tematik bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantıların daha çok (%79) üniversite dışı kurumlarca düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifade ile toplantı adlarındaki çeşitlilik,  bu kurumlardaki amaç farklılığının, düzenledikleri bilimsel toplantı adlarına yansıması olarak da değerlendirilebilir.

Tablo 5’deki bilimsel toplantı adları incelendiğinde, yerel yönetimler kavramının yer aldığı bir ad ile düzenlenen 17, etik kavramı ile 6, kamu görevlisi/kamu personeli kavramı ile 5, reform kavramı ile 3, planlama kavramı ile 2 bilimsel toplantı düzenlenmiştir. Diğer tematik başlık adları ise şu şekildedir: verimlilik, etkinlik, kalite, göç, güvenlik, çevre, kentleşme, kent konseyleri, il yönetimi, 6360 Sayılı Kanun, Vilayet Nizamnamesi, mülki idare, büyükşehir belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Devlet, neoliberalizm, küreselleşme, kamu yönetimi öğretimi ve eğitimi, yolsuzluk, şeffaflık, hesap verebilirlik ve örgüt kuramı. Tematik başlıklı bilimsel toplantı adlarının, bu dönem içerisindeki kamu yönetimi disiplininin çalışma alanlarını yansıttığı söylenebilir.

Toplantıların yılı bakımından: 1953-2020 yılları arası tematik bir ad ile düzenlenen ilk bilimsel toplantı 1989 tarihlidir. Bu tarihten günümüze tematik bir ad ile düzenlenen 57 bilimsel toplantının onar yıllık dönemlerdeki düzenlenme sayısı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

1989-2020 dönemi KY alanında tematik bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantılar, 1989 yılından 2020 yılına kadar artarak devam eden bir seyir göstermiştir.

Toplantıların düzenleyeni bakımından: KY alanında tematik bir ad ile düzenlenen 122 bilimsel toplantı düzenleyeni bakımından iki gruba ayrılarak değerlendirilebilir: Üniversiteler ve üniversite dışı kurumlar.

Tematik bir ad ile düzenlenen 122 bilimsel toplantının %69’u üniversite dışı kurumlar, %31’i ise üniversiteler tarafından düzenlenmiştir. Kamu yönetimi disiplini içerisindeki belli bir tema adı ile düzenlenen bilimsel toplantıların üniversitelerde diğer kurumlara göre daha düşük oranda düzenlenmesinin nedeni, üniversitelerde daha çok KY adı ile sürekli/düzenli bilimsel toplantıların düzenlenmesi ile bağlantılıdır. Üniversite dışı kurumlarda ise bu oranın yüksek çıkması, bilimsel toplantıların kurumların kuruluş amaçlarıyla bağlantılı olarak belli bir tema kapsamında ve tematik bir ad ile düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır.

Toplantıların konusu bakımından: Kamu yönetimi disiplini içerisinde yer alan tematik bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantıların konu başlıkları incelendiğinde, toplantılarda en çok tartışılan araştırma konularının toplam kalite yönetimi (26), yerel yönetimler (19), etik (16), kamu görevlisi/kamu personeli (5), reform (3) ve planlama (2) olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte tematik bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantılarda yer alan konu başlıkları ve bu başlıkların kaç bilimsel toplantıya konu edildiği gösterilmektedir. Örneğin, toplam kalite yönetimi konusu, yine bu ad ile düzenlenen 26 bilimsel toplantıda konu başlığı olarak yer almıştır.

Toplam kalite yönetimi kapsamında TKY ve siyasette kalite, 2000’li yıllarda kalite, TKY ve kamu sektörü; yerel yönetimler kapsamında Anayasa, reform, üniter ve federal devletlerde yerel yönetimler, mahalle yönetimi, mali sorunlar, katılım, kalkınma, demokrasi ve yerel siyaset, yerel yönetim modeli, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, ulaşım ve altyapı sorunları; etik kapsamında kamu etiği, meta etik, etik değerler, bilim ve teknoloji etiği, etik eğitimi, etik ve siyaset, karşılaştırmalı kamu etiği ve yolsuzluk; kamu personeli kapsamında AB ve Türkiye’de personel rejiminin genel esasları, Türk kamu personel rejiminde yeni yaklaşımlar gibi araştırma konuları, bilimsel toplantılarda tartışılan konu başlıklarındandır. Bu konu başlıklarının bağlamı genel olarak kamu yönetiminde reformdur.

Tablo 7. Tematik Bir Ad İle Düzenlenen Bilimsel Toplantıların Onar Yıllık Dönemlerdeki Konu Başlıkları

1990’lı Yıllar2000’lı Yıllar2010’lu Yıllar
İdare Hukuku Kamu Görevlisi Verimlilik Toplam kalite yönetimi Yerel yönetimler Etik-yolsulukYerel yönetimler Küreselleşme Kamu personeli EtikEtik Yerel yönetimler Kamu personeli Kent konseyleri Şeffaflık, hesap verebilirlik Mülki idare Göç, güvenlik Planlama Büyükşehir belediyesi İl yönetimi

Tablo 7’de, 1989-2020 yılları arası kamu yönetimi disiplini içerisinde yer alan tematik bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantıların onar yıllık dönemlerdeki konu başlıkları yer almaktadır. 1990’lı ve 2000’li yıllarda         düzenlenen bilimsel toplantılarda yerel yönetimler başta olmak üzere kamu personeli ve etik gibi belirli konu başlıkları kapsamında tartışmalar gerçekleştirilmiştir. 2010’lu yıllarda ise konu başlıklarında artış ve çeşitlilik göze çarpmaktadır.

1989-2020 dönemi KY alanında tematik bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantılar, özetle;

  • Tematik başlıklı bilimsel toplantılar, Kamu yönetimi disiplini içerisinde yer alan ve kamu yönetiminde reform kapsamında belirli bir tema ile düzenlenmektedir.
  • Bilimsel toplantılar, daha çok üniversite dışı kurumlar tarafından düzenlenmiştir.
  • İlk bilimsel toplantı 1989 yılında gerçekleştirilmiş, 1990’lar ve 2000’lerde artarak devam etmiş, 2020 yılında ise COVID-19 sürecinden dolayı keskin bir düşüş yaşamıştır.
  • Bilimsel toplantılarda kamu yönetimi disiplininin kendisinden çok, disiplin içerisinde yer alan tematik konular tartışılmıştır. Güncelliğini ve sürekliliğini kaybetmeyen bu konuların başında  yerel yönetimler, kamu personeli ve etik gibi konu başlıkları gelmektedir.
Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!