KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNE AYRILAN OTURUMU VEYA KONU BAŞLIĞI BULUNAN BİLİMSEL TOPLANTILAR

Çalışmada incelenen 286 bilimsel toplantından toplam düzenlenme sayısı 49 olan 16 bilimsel toplantı, KY alanına ayrılan oturumu yada konu başlığı bulunan genel bir ad ile düzenlenmiştir. 1985-2020 yılları arasında düzenlenen bu toplantıların adına, yılına, düzenleyenine ve konusuna/oturumuna ilişkin bilgileri aşağıda, Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8. KY Alanına Ayrılan Oturumu veya Konu Başlığı Bulunan Bilimsel Toplantılar (1985-2020)

Sıra NoToplantının AdıToplantının YılıToplantının DüzenleyeniToplantının Konusu/Oturumu
1Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi Sempozyumu1985Türk Sosyal Bilimler DerneğiYönetim Bilimleri Araştırmaları (Türkiye’de Yönetim Biliminin Uygulamaya Yansıması, Kamu Yönetimi Disiplininde Yöntem Sorunları, AİD de yayınlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Yönetim Bilimleri Araştırmaları
2Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi 1- 152004- 2018ODTÜ- İnönü ÜniversitesiKüreselleşme, E-devlet Uygulamaları, Yerel yönetimler, Kamu yönetiminde reform, Özelleştirme, Kamu hizmeti, Kamu yararı
3Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi (1-7)2008-2014Dokuz Eylül Üniversitesi-Çukurova Üniversitesi, SOBİADPerformans ölçümü ve yönetimi
Modernleşme ve değişim
Yeni Yönetimin Ana Unsurları, E-Yönetim, Hizmet sunum yöntemlerindeki yenilikler
Bölgesel idareler ve yönetim
Yeniden yapılanma, Esneklik, Tüketici tercihleri ve hesap verme sorumluluğu
Alternatif hizmet sunum yöntemleri, Özelleştirme
Kamu kesiminin küçülmesi
43. Ulusal Siyasal ve Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Kongresi2012Ankara ÜniversitesiKamu Yönetimi
5Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (1-3)2017-2018-2019Dicle ÜniversitesiYönetim başlığı altında merkezi ve yerel yönetimler, bürokrasi, idari reform
61.Uluslararsı Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu2018Ardahan ÜniversitesiKamu Yönetimi
7İzmir Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi2018Dokuz Eylül Üniversitesi  Kamu Yönetimi
8Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi2019Şırnak ÜniversitesiKamu Yönetimi
916. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi2019Türk Sosyal Bilimler Derneği- ODTÜYerel Yönetimler, Kriz Yönetimi, Devlet ve Sermaye, Yeni Kurumsalcı İktisat
106. Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu2019Alaaddin Keykubat ÜniversitesiKamu Yönetimi
112. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi2019Bandırma On Yedi Eylül ÜniversitesiKamu Yönetimi
12Uluslararası İktisadi İdari Bilimler ve Yerel Yönetimler Kongresi  2019ORP Danışmanlık ve OrganizasyonKamu Yönetimi
137. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Kongresi2019ASOSCONGRESSKamu Yönetimi
143. İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi 2020İstanbul Kent ÜniversitesiYönetim, Organizasyon, Pazarlama, Bankacılık, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Yönetimi
15Artvin İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi2020Artvin Çoruh Üniversitesiİktisadi, siyasal ve yönetimsel konuları disiplinlerin işbirliği çerçevesinde tartışmak  
164.Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi2020ICOESS – MuğlaKamu Yönetimi

Toplantıların adları bakımından: KY alanına ayrılan oturumu yada konu başlığı bulunan bilimsel toplantılar, genel olarak Sosyal Bilimler ifadesinin yer aldığı genel bir ad ile düzenlenmektedir. Tablo 8’de yer alan toplam düzenlenme sayısı 72 olan 16 bilimsel toplantıdan 7’si Sosyal Bilimler, 5’i İktisadi ve İdari Bilimler; diğer 4’ü ise İşletme ve Yönetim Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İnsan ve Toplum Bilimleri, Ekonomi, Siyaset ve Yönetim adlı genel bir başlık ile düzenlenmiştir.

Yukarıdaki grafikte yer alan genel bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantılar arasında, KY alanına ayrılan oturum yada konu başlığı açısından % 44’lük oran ile en geniş pay, Sosyal Bilimler adı ile düzenlenen bilimsel toplantılara ait iken ikinci büyük pay %32’lik oran ile İktisadi ve İdari Bilimler adı ile düzenlenen bilimsel toplantılara aittir. 

  Toplantıların yılı bakımından: KY adı ile özel bir oturumu bulunan ilk bilimsel toplantı, Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi Sempozyumu adı ile 1985 yılında düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1985-2020 yılları arasında toplam 72 bilimsel toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıların onar yıllık dönemlerdeki dağılımı aşağıdaki grafikteki gösterilmiştir.

KY oturumu ile düzenlenen ilk toplantı 1985 tarihlidir. Bu kapsamda 1990’lı yıllarda bilimsel toplantı düzenlenmezken, 2000’li yıllarda tekrar düzenlenmeye başlayan toplantıların 2010’lu yılların sonuna kadar artan bir seyirle devam ettiği görülmektedir.

       Toplantıların düzenleyeni bakımından: KY oturumu yada konu başlığı bulunan 16 bilimsel toplantının 10’u üniversiteler tarafından, 6’sı ise üniversite dışı kurumlar tarafından düzenlenmiştir.

Yandaki grafiğe göre genel bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantılar üniversitelerde %59 oranla üniversite dışı kurumalara göre daha fazla düzenlenmektedir.

Toplantıların konusu bakımından: Sosyal bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi genel bir ad ile düzenlenen bilimsel toplantılar konusu bakımından iki açıdan değerlendirilebilir: KY alanına ayrılan oturum başlığı bakımından; oturumu bulunmayan bilimsel toplantılarda konu başlığı bakımından.

Tablo 8’de yer alan 16 bilimsel toplantıdan 2’sinin KY adlı oturum başlığı bulunmaktadır. Bu toplantılardan ilki 1985 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi Sempozyumudur. Bu Sempozyumda yer alan Yönetim Bilimleri Araştırmaları adlı oturumda “Türkiye’de Yönetim Biliminin Uygulamaya Yansıması, Kamu Yönetimi Disiplininde Yöntem Sorunları, Amme İdaresinde Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme” konulu çalışmalar tartışılmıştır. Diğer bir toplantı yine Sosyal Bilimler Derneği tarafından 2019 yılında 16.sı düzenlenen Ulusal Sosyal Bilimler Kongresidir. Bu kongrede yer alan oturum ise Kamu Yönetimi başlığı ile gerçekleştirilmiştir. “Yerel Yönetimler, Kriz Yönetimi, Devlet ve Sermaye, Yeni Kurumsalcı İktisat” tartışılan konu başlıklarıdır.

Tablo 8’de oturum yerine KY adlı konu başlığının yer aldığı 14 bilimsel toplantı bulunmaktadır. Bu toplantıların 12’sinde Kamu Yönetimi, 2’sinde Yönetim konu başlığı yer almaktadır. Kamu yönetimi başlığı kapsamında yer alan araştırma konuları “performans ölçümü ve yönetimi, modernleşme ve değişim, E-yönetim, bölgesel idareler ve yönetim, yeniden yapılanma, hesap verme sorumluluğu, kamu kesiminin küçülmesi, küreselleşme, E-devlet uygulamaları, yerel yönetimler, kamu yönetiminde reform, özelleştirme, kamu hizmeti ve  kamu yararı” dır. Yönetim konu başlığı kapsamında ise “merkezi ve yerel yönetimler, bürokrasi, idari reform ile organizasyon, pazarlama, bankacılık, çalışma ekonomisi, eğitim yönetimi” araştırma konuları yer almaktadır.

1985-2020 dönemi KY alanına ayrılan oturumu yada konu başlığı bulunan genel bir ad ile düzenlenen 16 bilimsel toplantı, özetle;

  • Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İnsan ve Toplum Bilimleri, Ekonomi, Siyaset, Yönetim gibi genel bir ad ile düzenlenmiştir. Bu toplantılarda KY alanına ayrılan oturum ve konu başlıklarının adlandırılmasında yaygın kullanım Kamu yönetimidir. 
  • Bilimsel toplantılar, daha çok üniversiteler tarafından düzenlenmiştir.
  • İlk bilimsel toplantı 1985 yılında gerçekleştirilmiş, 2000’lerden 2020 yılına kadar artarak devam etmiştir.
  • Bilimsel toplantıların düzenlendiği ilk yıllarda kamu yönetimi disiplininin kendisi tartışılırken, ilerleyen yıllarda daha çok reform kapsamında ve Yeni Kamu İşletmeciliği ile ilgili konular tartışma konusu yapılmıştır.
Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!