SÜREKLİLİĞİ OLAN KAMU YÖNETİMİ TOPLANTILARI

KY alanında 1953-2020 yılları arası düzenlenen toplam 286 bilimsel toplantının 225’i sürekli/düzenli yapılan toplantılardır. Toplamda 225 kez düzenlenen, sürekliliği olan 33 toplantının 21’i üniversiteler tarafından düzenlenirken, 12’si üniversite dışı kurumlar (dernek, meslek odası, Enstitü) tarafından düzenlenmiştir.

Aşağıda Tablo 1’de KY alanında sürekliliği olan ve üniversite ve üniversite dışı kurumlar tarafından düzenlenen, düzenlenme sayısı 225 olan 33 bilimsel toplantının adı ve düzenlenme sayısına ilişkin bilgileri yer almaktadır.

Tablo 1. KY Alanında Sürekliliği Olan Bilimsel Toplantıların Adları ve Düzenlenme Sayıları

Üniversitelerde Düzenlenen
Sıra NoToplantının AdıDüzenlenme Sayısı
1Yönetim Bilimleri Kongresi20
2Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR)17
3Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi15
4Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM)13
5Örgüt Kuramı Sempozyumu11
6Örgütsel Davranış Kongresi7
7Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi7
8Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu6
9Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi6
10Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu5
11Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu4
12Uluslararası Göç ve Güvenlik Kongresi4
1321. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı3
14Kentleşme Forumu (KENTFOR)3
15Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu3
16Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi3
17Ulusal Siyasal ve Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Kongresi3
18İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi3
19Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu3
20Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu2
21Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi2
Üniversite Dışında Düzenlenen
22Ulusal Kalite Kongresi26
23Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi16
24Türkiye Etik Kongreleri7
25Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Kongresi7
26Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı6
27Ulusal Verimlilik Kongresi6
28Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı4
29Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi4
30Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi3
31Kamu Etiği Kongresi2
32Ulusal İdare Hukuku Kongresi2
33Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu2

Tabloda, 1. sırada yer alan Yönetim Bilimleri Kongresi, kamu yönetimi disiplininin araştırma konularından ziyade firma ve şirket yönetimi ile ilgili konular çerçevesinde işletme yönetimi kapsamında düzenlenmektedir. Bu Kongre, adından dolayı listeye alınmıştır. Tabloda yer alan Örgüt Kuramı Sempozyumu, Örgütsel Davranış Kongresi, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu adlı bilimsel toplantılar da aynı nedenden dolayı listeye alınmıştır. KAYFOR[1] ve KAYSEM[2]doğrudan kamu yönetimi disiplini ve araştırma konuları kapsamında sürekli/düzenli bir şekilde her yıl bir üniversitede gerçekleştirilen kurumsallaşmış toplantılardır. Diğer bilimsel toplantılar ise kamu yönetimi disiplini içerisinde yer alan belirli bir tema kapsamında düzenlenen ya da sosyal bilimler gibi genel bir ad ile düzenlenen sürekli/düzenli toplantılardır. Sürekliliği olan bilimsel toplantılar daha çok üniversiteler tarafından düzenlenmektedir.


[1] KY alanında düzenli bir şekilde gerçekleştirilen kurumsallaşmış ilk toplantıdır. İlki Mersin Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Tayfur Özşen’in çağrısı ile 5-6 Ekim 2003 tarihinde Mersin Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen KAYFOR, 2020 yılı itibariyle her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde 17 kez düzenlenmiştir.

[2] KY alanında her yıl bir üniversitenin düzenlediği kurumsallaşmış ikinci toplantıdır. ADIMAK Konsorsiyumu olarak yürütülen sempozyum faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. ADIMAK, Aydın (Adnan Menderes Üniversitesi), Denizli (Pamukkale Üniversitesi), Isparta (Süleyman Demirel Üniversitesi), Muğla (Muğla Üniversitesi), Afyon (Kocatepe Üniversitesi), Kütahya (Dumlupınar Üniversitesi) illerinin kısaltılmış halidir. Coğrafi yakınlıkları nedeniyle Üniversitelerin KY ile SBKY bölümleri tarafından dönüşümlü olarak düzenlenmesi planlanan sempozyum faaliyeti olarak yola çıkmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ilki 15 Ocak 2007 yılında Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen KAYSEM, 2020 yılı itibariyle toplamda 13 kez düzenlenmiştir.

Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!