KAMU YÖNETİMİ TOPLANTILARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Alanda düzenlenen her bir toplantı düzenlenme amacı ve konusuna göre farklı özellikler taşımaktadır. Bununla birlikte 1953-2020 arası dönemde KY alanında düzenlenen toplam 286 bilimsel toplantı, veritabanına işlenen analiz birimleri üzerinden incelendiğinde toplantıların genel özelliklerini tespit etmek mümkündür:

  • KY alanında düzenlenen toplantıların bir kısmı sürekli/düzenli bir şekilde gerçekleştirilirken bir kısmı sadece bir defa gerçekleştirilen, sürekliliği olmayan toplantılardır.
  • KY toplantıları üniversiteler ve üniversite dışı (dernek, odalar, enstitüler vb.) kurumlar tarafından düzenlenebilmektedir.
  • KY toplantıları, “KY adı ile düzenlenen”, “KY Disiplini İçerisindeki Tematik Bir Ad İle Düzenlenen” ve “KY Disiplinine Ayrılan Oturumu Yada Konu Başlığı  Bulunan” Bilimsel Toplantılar şeklinde üç başlık altında toplanabilmektedir.
  • KY toplantılarının dökümünün yer aldığı bir kaynak yada toplantıların tespit ve takip edilebileceği ortak bir ağ bulunmamaktadır.
  • Bilimsel toplantıların düzenlenmesinde TODAİE’nin öncü konumu bulunmaktadır.
  • 1950’lerde başlayan KY alanında düzenlenen toplantı sayıları özellikle 1990’lı yıllarla birlikte artarak devam etmiştir.

       1953-2020 dönemi KY alanında Türkiye’de düzenlenen 286 bilimsel toplantı, “sürekli/düzenli yapılan ve tematik bir ad ile düzenlenen” toplantı olma özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Düzenlenme sayısı bakımından sınıflandırılan 286 bilimsel toplantının %79’u sürekli/düzenli yapılan toplantılar, %21’i ise bir defa düzenlenen sürekliliği olmayan toplantılardır. Sürekliliği olan toplantılar daha çok üniversiteler tarafından, sürekliliği olmayan toplantılar daha çok üniversite dışı kurumlar tarafından düzenlenmiştir. Toplantı adları bakımından sınıflandırıldığında 286 bilimsel toplantının %35’i KY adı ile, %46’sı tematik bir başlık ile, %19’u ise KY adlı oturumu yada konu başlığı bulunan genel bir ad ile düzenlenmiştir.

Alan adlandırması bakımından, 1953-2020 dönemi Türkiye’de düzenlenen KY bilimsel toplantılarında tercih edilen yaygın kullanım %91 oranla kamu yönetimidir. Yönetim bilimleri ifadesi, alanda düzenlenen bilimsel toplantıların ilk yıllarında toplantı başlığı yada araştırma konusu olarak kullanılırken, ilerleyen yıllarda bu kullanım azalmıştır. Son yıllarda ise yönetim bilimleri adı ile düzenlenen bilimsel toplantılar, KY alanında değil, işletme yönetimi alanında düzenlenmiştir. Alanda %9 kullanım oranı bulunan yönetim bilimleri ifadesinin yer aldığı bilimsel toplantılardan sadece ikisi KY alanı kapsamındadır: 1953 tarihli Uluslararası Yönetim Bilimleri Kurultayı ve 1985 tarihli Yönetim Bilimleri Araştırmaları adlı oturum başlığı bulunan Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi Sempozyumudur. 2000’li yıllarda düzenlenen yönetim bilimleri adlı diğer üç bilimsel toplantı ise işletme yönetimi alanı kapsamındadır. 

Araştırma konuları bakımından, bilimsel toplantılarda, kamu yönetimi disiplininin kendisinden çok disiplin içerisinde yer alan tematik başlıklar tartışma konusu yapılmıştır. KY adı ile düzenlenen bilimsel toplantılarda, kamu yönetiminde reform (14), yönetim süreçleri (7), değer (6), yöntem-kuram (4), toplumsal konu (4) ve disiplin (2) konuları tartışılmıştır. Tematik bir ad ile düzenlenen toplantıların konu başlıkları, kamu yönetiminde reform bağlamı ile toplam kalite yönetimi (26), yerel yönetimler (19), etik (16), kamu personeli (5) ve planlama (2)dır. KY/YB adlı oturumu yada konu başlığı bulunan bilimsel toplantılarda ise performans ölçümü ve yönetimi, modernleşme ve değişim, E-yönetim, bölgesel idareler ve yönetim, yeniden yapılanma, hesap verme sorumluluğu, kamu kesiminin küçülmesi, küreselleşme, E-devlet uygulamaları, yerel yönetimler, kamu yönetiminde reform, özelleştirme gibi Yeni Kamu İşletmeciliğinin kavramları araştırma konusu yapılmıştır. Yönetim bilimleri ifadesinin yer aldığı 1953 ve 1985 tarihli bilimsel toplantıların konusu, yönetsel sorunlar, kamu yönetimi enstitüsünün kurulması, kurumsallaşma, yönetim biliminin uygulamaya yansıması, kamu yönetimi disiplininde yöntem sorunları iken; 2000’li yıllarda düzenlenen diğer toplantıların konusu, organizasyon, pazarlama, insan kaynakları gibi işletme yönetimi alanı kapsamındadır.

Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!