KAMU YÖNETİMİ TOPLANTILARININ DÖKÜMÜ (1953-2020)

Kamu yönetimi disiplininin araştırma konularının neler olduğunun, hangi yıllarda hangi araştırma konularının tartışıldığının ve bilim alanının adlandırılmasında (yönetim bilimi mi? kamu yönetimi mi?) yerleşik kabulün ne olduğunun tespitinde önemli araçlardan biri bilimsel toplantılardır. Bilimsel toplantıların adları ve konu başlıları üzerinden bilim alanının adlandırılmasında yerleşik olan kullanımı ve alanın araştırma konularını tespit etmek mümkündür. Bu doğrultuda çalışma, Türkiye’de kamu yönetimi (KY) alanında düzenlenen bilimsel toplantıları tespit etme ve değerlendirme amacı taşımaktadır.

1953-2020 dönemi KY alanında düzenlenen toplam 286 bilimsel toplantı tespit edilmiştir. Tespit edilebilen toplantılara ilişkin bilgi Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1: Kamu Yönetimi Bilimsel Toplantıları (1953-2020)

Sıra NoToplantının AdıYılıDüzenlenme Sayısı
1Uluslararası Yönetim Bilimleri Kurultayı19531
2Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi Sempozyumu  19851
3Çevre Sorunları Paneli19891
4Ulusal İdare Hukuku Kongresi19902
5Ulusal Verimlilik Kongresi19916
6İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri Sempozyumu19911
7Ulusal Kalite Kongresi199226
8Kamu Yönetiminde Yeniden Düzenleme Konulu Panel19921
9Yerel Yönetimlerde Reform Konulu Panel19931
10Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu19941
1121. Yüzyıla Doğru Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetimi Disiplini  Paneli19941
12Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimler19951
1321. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu19971
14Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu19972
15Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi19983
16Siyasal ve Yönetsel Yolsuzluk Sempozyumu19981
17Kamu Yönetiminde Planlamanın Kurumsallaşması Ulusal Sempozyumu19991
18Yerel Yönetimler Sempozyumu20001
19Yönetim Bilimleri Kongresi200020
20Küreselleşme ve Yerelleşme Ekseninde Kamu Yönetimi: Öğretim ve Eğitim Uygulamaları20021
21Küreselleşme ve Türkiye Tarımı Sempozyumu20021
22Kamu Yönetimi I. Ulusal Kurultayı20031
23Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Sempozyumu20031
24Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR)200317
25Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu20031
26Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi200415
27Avrupa Birliği İlerleme Raporu Değerlendirmesi Konulu Panel20041
28Kamu Reformu Yasa Tasarısının Halk Kütüphanelerine Etkileri Paneli20041
29Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi200415
30Kamu Yönetimi ve Uluslararası Kuruluşlar Konulu Sempozyum20071
31Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu20071
32Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM)200713
33Kamu Yönetimi: Yapı, İşleyiş, Reform Sempozyumu20081
34“Yerel Yönetimlerde Yönetici ve Yönetim Tarzı Nasıl Olmalıdır” Konulu Panel20081
35Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi20087
36Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu20084
37Nasıl Bir Yerel Yönetim Modeli Çalıştayı20091
38Toprak Mülkiyeti Sempozyumu20091
39Ankara’da Belediye Hizmetleri Sempozyumu20091
40Türkiye Etik Kongreleri20097
41Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu20102
42Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu20111
43Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu20112
44Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Çalıştayı20121
45Toplumcu Belediyecilik ve Katılım Çalıştayı20121
46Toplumcu Belediyecilik ve Ulaşım Çalıştayı20121
47Hatay: Büyükşehir Olma Süreci Sempozyumu20121
48Şeffaf ve Hesapverebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu20121
4921. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı20123
50Ulusal Siyasal ve Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Kongresi20123
51Toplumcu Belediyecilik ve Sanayi Çalıştayı20131
5221. Yüzyılda Kamu Yönetiminin Yeniden Düşünülmesi Konferansı20131
53Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu20145
54Vilayet Nizamnamesinin 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu20141
55Kamu Personel Yönetiminde İşe Alım Süreçleri ve Sonrasının Verimliliğe Etkisi Paneli20141
56Kamu Personeli Verimlilik Projesi Çalıştayı20141
57Yeni Büyükşehir Düzeni Çalıştayı20141
58Yeni Büyükşehir Yasasının Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Panel20151
59Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı20151
60Yönetim Bilimleri Sempozyumu20161
616360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu20161
62Kentleşme Forumu (KENTFOR)20163
63Uluslararası Göç ve Güvenlik Kongresi20161
64İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu20171
65Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi20176
66Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı20173
67Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu20173
68Yerel Yönetimler ve Demokrasi Sempozyumu20181
69Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu20181
70Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi20183
71Mülkiye ve Reform20181
72Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu20181
73İzmir Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi20181
74Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır Sempozyumu20191
75İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı20191
76Neoliberalizmin 40. Yılında Ne Yapmalı? Konulu Panel 20191
77Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu20191
78Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu20191
79“Kalite ve Strateji Ekseninde Üniversite Deneyimleri”,  “Üniversitelerde Planlama Süreci” ve “Yüksek Öğretimde Kalite Süreci” Paneli20191
80Örgüt Kuramı Sempozyumu201911
81Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi20191
82Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi20191
83Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi201916
84Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu20196
85Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi20192
86Uluslararası İktisadi İdari Bilimler ve Yerel Yönetimler Kongresi20191
87Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Kongresi20197
88İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi 20203
89Artvin İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi20201
90Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi20204
911.Uluslararsı İşletme ve Yönetim Bilimleri Sempozyumu20201
92I. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi20201
93Türkiye’de Yeni Devlet: Değişen Ne? Konulu Panel20201
941. Uluslararası Etik Kongresi20201
Bilimsel Toplantıların Ad Sayısı – Toplam: 94Bilimsel Toplantıların Düzenlenme Sayısı – Toplam: 286

Tablo 2: Kamu Yönetimi Bilimsel Toplantıları[1]

Sıra NoToplantının AdıYılıDüzenlenme Sayısı
1Uluslararası Maliye Sempozyumu198534
2Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu20031
3“Kamu Yönetimi Öğretimi ve Eğitiminde Yeni Eğilimler ve Kamu Kesiminde Yöneticilerin Geliştirilmesi” adlı bilimsel toplantı20041
4Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve Ulusal Birlik Sempozyumu20041
5Kamu Politikaları Çalıştayı20098
6Uluslararası Davraz Kongresi20092
7Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu20141
8Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi20155
9Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi20171
10Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu20181
11Alanya 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu20181
12Çin Çalışmaları ve Araştırmaları Konferansı20191
13Selçuk 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi20192

Tablo 1’de yer alan toplantılar, toplantının adı, yılı, düzenleyeni ve konusu şeklinde belirlenen dört analiz birimi üzerinden incelenmiş ve üç boyutta değerlendirilmiştir: Bilimsel toplantıların sürekli/düzenli olup olmamaları; KY adı ile düzenlenip düzenlenmemeleri; alan adlandırmasında yaygın kullanımın ve araştırma konularının neler olduğudur. Buna ilişkin ayrıntılı bilgi alt sekmelerde, ilgili başlıklarda yer almaktadır.


[1] Bu liste, “Bilimsel Toplantılar” adlı çalışmanın değerlendirme kapsamında yer almamaktadır. Listede 5. ve 10. sırada yer alan toplantılar, “Yönetim Bilimini Yeniden Düşünmek –Durum Değerlendirmesi-” adlı Sempozyum bildirileri arasında yer alan Burcu Özacit’in hazırladığı “Kamu Politikası Analizi” adlı çalışmanın kapsamına girmesi nedeni ile değerlendirilmeye alınmamıştır. Listede yer alan diğer toplantılar ise çalışmanın tespit-tarama aşaması için belirlenen süre içerisinde tespit edilememesi nedeniyle değerlendirme dışı kalmıştır.

Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!