YÖNETİM BİLİMİ-KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ BİBLİYOGRAFYASI

Öncelikle bu önemli çalışmayı platformumuza ve alan yazınımıza kazandıran arkadaşımız Arş. Gör. İbrahim Can Karaduman’a en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Çalışma ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi kendisine [email protected] adresinden ulaşarak iletebilirsiniz.

Araştırmacı tarafından çalışmaya dair yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

Bu bibliyografya araştırması, Yönetim Bilimi/Kamu Yönetimi alanının disipliner görünümünü sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’de daha önce yapılmış olan bibliyografya çalışmalarına bakıldığında Kamu Yönetimi alanında disipline özgülenmiş bir esere rastlanmamaktadır. Nitekim alandaki ilk bibliyografya çalışmaları olan Türk Amme İdaresi Bibliyografyası: 1928-1957 ve Kısa Amme İdaresi Bibliyografyası: 1958-1966 incelendiğinde kuram ve disipline ilişkin bir bölümleme de yoktur.[1]

Bibliyografya, Yönetim Bilimi/Kamu Yönetimi alanında disiplini inceleyen, değerlendiren ve tartışan toplam 182 telif ve çeviri makale, kitap, kitap bölümü, tez ve bildiri metnini kapsamaktadır. Seçilen eserler, 20. yüzyılın başından bu yana Türk akademisyenler tarafından kaleme alınmış ya da çevrilmiş metinlerdir. Bibliyografya çalışmasında farklı yaklaşımları inceleyen; yönetsel olgu incelemesi yapan; karşılaştırmalı yönetim, kamu politikası, kamu örgütlenmesi, personel, reform gibi alanın alt dallarına ilişkin olan yazılar kapsam dışında bırakılmıştır.

Bibliyografya çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Disiplin Üzerine Araştırmalar başlığı altında doğrudan disiplinin gelişimi ve başlıca sorunları üzerine yapılmış olan 100 çalışma yer almaktadır. Alanyazın Üzerine İncelemeler başlığı altında alanyazını çözümleyen 35 nicel ve nitel araştırma bulunmaktadır. Alanın Üniversite Düzeyinde Eğitimi ve Öğretimi Üzerine İncelemeler başlığı, öğretim boyutu ile birlikte akademik kurumlaşmayı ele alan 47 çalışmadan oluşmaktadır.

Platformumuz aracılığıyla ulaştığınız bu çalışmadaki bilgileri kendi çalışmalarınızda kullanmak için lütfen aşağıdaki şekilde atıfta bulununuz:

Karaduman, İbrahim Can (2021). “Yönetim Bilimi/Kamu Yönetimi Disiplini Bibliyografyası”, Yönetim Bilimini Yeniden Düşünmek – Durum Değerlendirmesi (Ed. Can Umut Çiner), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 634, Ankara, s. 407-420.


* Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, ORCID ID: 0000-0001-7302-5063, [email protected].

[1] Anılan çalışmalar için bkz. (Sturm, Albert L., Cemal Mıhçıoğlu, Türk Amme İdaresi Bibliyografyası: 1928-1957, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1959; Heper, Metin, Kısa Amme İdaresi Bibliyografyası: 1958-1966, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1966).

ÇALIŞMAYA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KİTAPLAR İKONUNA TIKLAYINIZ

Yönetim Bilimi Alanı Bibliyografyası

Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!