#1435
Tuğba Karabayır
Katılımcı

Bilimsel yönetim temsilcilerinden farklı olarak Henri Fayol örgütün tamamını ele alarak iyi bir örgüt tasarımı ve yönetim ilkelerini geliştirmeye çalışmıştır.Yönetsel kuramın amaçları arasında israfın önlenmesi, karmaşık örgütlerin yönetilmesi gibi maddeler yer alır.Fayol ,Taylordan farklı olarak üretime değil, yönetimin sürecine yönelir.Rasyonellik ve analitik düşünce bu kuramda önemli bir yer tutar.Aynı zamanda yönetici eğitiminin önce okulda daha sonra iş yerinde olması gerektiği üzerinde durulmuştur.`