15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 31)
 • Yazar
  Yazılar
 • #1427
  Volkan Göçoğlu
  Anahtar yönetici

  Yönetsel Kuram hakkında tartışmalar.

  #1430
  dilara külekci
  Katılımcı

  yönetsel kuram da analitik düşünce ön plandadır mühendislik kökeni vardır gözleme dayanır yöneticiye odaklanır fayol ve taylor vardır yönetici eğitimi fayole göre önce okulda;sonra iş yerinde olması gerekir.yönetim fonksiyonları vardır uzağı görme örgütleme eşgüdümlemek kumanda etme denetim gibi fonksiyonları vardır. bi katkısı yönetimin rasyonelleşmesini sağlar eleştiriler de vardır tabi : dağınık parçalardan oluşması,ilkeler çelişkili diyor(simon).

  #1432
  Sema Nur Güngördü
  Katılımcı

  Teorinin kurucusu Fayol’dur. Fayol, yönetimi bir süreç olarak görüyor ve bu süreci çeşitli fonksiyonlara ayırıyor. Bu kuramda amaç bilimsel kuramda olduğu gibi verimlilik ve mantıklı bir örgüt kurmaktır. Yönetsel kuramda, yönetimin kendisi bir süreç olarak ele alınıp bu yönetim sürecine odaklanılıyor. Bu kuramda çalışan değil yönetici ön plandadır. Ayrıca karmaşık örgütlerin yönetilmesi de söz konusudur.

  #1433
  Zeynep çağur
  Katılımcı

  Yönetsel kuram denildiğinde akla fayol gelmeli fayol mühendis olduğundan bu kuramda da analitik düşünce ve rasyonelik ön planda yönetsel kuramda amaç verimlilik ve israfın önlenmesidir. Burda ön planda olan üretim (çalışanlar) değil yönetim sürecidir(yönetici) fayol yönetimin önce okulda öğretilir sonra iş yerinde öğretilir.
  Yönetim faaliyetleri: planlama, örgütlenme, kordine etme, emir verme ve denetimi.

  #1435
  Tuğba Karabayır
  Katılımcı

  Bilimsel yönetim temsilcilerinden farklı olarak Henri Fayol örgütün tamamını ele alarak iyi bir örgüt tasarımı ve yönetim ilkelerini geliştirmeye çalışmıştır.Yönetsel kuramın amaçları arasında israfın önlenmesi, karmaşık örgütlerin yönetilmesi gibi maddeler yer alır.Fayol ,Taylordan farklı olarak üretime değil, yönetimin sürecine yönelir.Rasyonellik ve analitik düşünce bu kuramda önemli bir yer tutar.Aynı zamanda yönetici eğitiminin önce okulda daha sonra iş yerinde olması gerektiği üzerinde durulmuştur.`

  #1438
  Derya Ergüvan
  Katılımcı

  Yönetsel kuramın geliştirici Fayol olmuştur.Fayol da tıpkı Taylor gibi verimlilik ve rasyonel örgüte önem vermiş.Fayol’un Taylordan farkı da Fayolun daha çok yönetim ile ilgili çalışmalar yapması olmuştur.Fayol yönetimi faaliyet değil de süreç olarak görmüş.Fayol’un Yönetsel kuramdaki hedefleri de;karmaşık örgütlerin yönetilmesi,israfın önüne geçilmesi,yöneticinin de eğitimi-hem okulda hem işyeri eğitimi-gibi olmuş diyebiliriz

  #1440

  Yönetsel Kuramda Klasik Yaklaşım içerisinde yer almakta ve kurucusu Henri J. Fayol’dur. Fayol’unde amacı Taylor gibi verimlilik ve rasyonel örgüttür. Fayol’un Taylordan farkı ise Fayol yönetimin sürecine odaklanırken, Taylor üretime odaklanmaktadır. Fayol Yönetsel Kuramda israfın önlenmesi, örgütlerin yönetilmesi ve önce okul sonra iş yerinde yönetici eğitimi üzerinde durmaktadır.

  #1441
  EHNUR ŞEN
  Katılımcı

  Yönetsel Kuram’ın kurucusu Henri J. Fayol’dur. Fayol’un babası da kendisi gibi bir mühendistir ve Galata Köprüsü’nün inşaatında görev alan biridir. Tıpkı Bilimsel Yönetim’in kurucusu Frederick W. Taylor gibi gözlem yapmış, uzun yıllar yönetici olarak çalışmış ve ortaya koyduğu yönetim anlayışı gözleme dayanıyor. Bilimsel Yönetim de Taylor çalışmaya ve üretime odaklanıyor, çalışanları inceliyor. Yönetsel Kuram da Fayol ise yönetime değil yönetim sürecine odaklanıyor. Çalışandan ziyade yönetici nasıl olmalı, yönetim sürecinin içinde hangi ilke ve fonksiyonlar olmalı ona bakıyor. Ayrıca Fayol kitaplar haricinde daha ileriye götürülmesi gerektiğini söylüyor. Bunun için önce okullar açılmalı sonra kurum içi eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini ve teoriden ziyade uygulamalı eğitim olmasını savunuyor.

  #1444
  Sultan GEÇE
  Katılımcı

  Yönetsel kuramın öncüsü Henri j. Fayol’dur. Fayol da Taylor gibi mühendis olarak uzun yıllar yönetici olarak çalışmıştır. ikisinin de en büyük ortak özelliği amaçlarının aynı olmasıdır. Bu amaçlar ilk olarak verimlilik ikincisi ise rasyonel örgüttür. Farklılıklarına değinecek olursak Taylor için üretim önemli iken Fayol için yönetim süreci önemlidir. Yani Taylor daha kısa sürede daha fazla üretime odaklanırken Fayol da durumun daha çok yönetime, yöneticilerin nasıl olması gerektiğiyle ilgilenir. Yönetsel kuramda bilimsel kuram gibi israfın önlenmesi ve verimliliği esas alırken yönetsel kuramda karmaşık örgütlerin iş paylaşımıyla kontrollü bir şekilde işin devam etmesine yönelir. Fayol yönetsel kuramda yönetimin fonksiyonlarını da ele almıştır. Bunlar: Uzağı görme, örgütleme, kumanda etme, eşgüdümleme ve denetimdir. Bunları açıklayacak olursak uzağı görme, gelecekte ne olup biteceğini önceden kestirerek ona göre plan – program hazırlamak olarak tanımlayabiliriz. Örgütleme, teşkilatlandırma yani bir işin gerçekleştirilmesinde yer alan insan gücü, malzeme, tesisat, sermaye gibi, gerekli tüm unsurların yer alması şeklinde açıklayabiliriz. kumanda etme ise kurulan yapının işletilmesi, yöneticinin sorumluluğu altında işlerin yürütülmesini ifade eder. eşgüdümleme ise örgütteki tüm faaliyetleri ahenkleştirerek eş zamanlı ve uyumlu bir şekilde çalışmak olarak söyleyebiliriz. Denetim ve son kavramımız için ise yapılan faaliyetlerin; örgütün planlarına, amaçlarına, örgüt içerisinde belirlenmiş kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmek olarak açıklayabiliriz.

  #1446
  aynurolgac
  Katılımcı

  klasik yönetim döneminde altında işlenir kurucusu Henri fayol taylor işçiye odaklanırken fayol yöneticiye odaklanır. Fayol yönetimi bir süreç olarak görür ve bu süreçleri planlama, örgütlenme, emir verme, eşgüdümleme ve denetleme olarak sıralıyor. fayol deyince bunlar aklımıza gelir. Bu şekilde sıralanır. Her ne kadar bilimsel yönetime yaklaşırsa taylor yönetim biliminin babası kabul edilse de işçilere odaklandığı için yönetimden ayrı tutulabilir direkt olarak yöneticilere odaklanan ve onlar üzerinde kuram ortaya konan Henri Fayoldur. Yönetsel etkinliklerin yerine getirilmesinde uyulması gereken on dört tane ilke belirlemiş yapısal, süreçler ve sonuçlar başlık altında toplamıştır. Yapı ile ilgili ilkeler; İş bölümü, sorumluluk, yürütme, hiyerarşi, merkeziyetçilik. Süreçlerle ilgili ilkeler; Kumanda birliği ilkesi, disiplin, ödüllendirme, hakkaniyet. Sonuçlarla ilgili ilkeler; Düzen, devamlılık ve denge, Teşebbüs, işbirliği ruhu

  #1452
  Sümeyye Demirbaş
  Katılımcı

  Henri J.Fayol Yönetsel Kuramın öncüsüdür.Mühendis olan Fayol işte verimlilik ve birlikte çalışabilmeyi amaçlar.Fayol için yönetim süreci çok önemlidir.Bu süreçte malzemelerin israf edilmemesi ve çeşitli yerlerde yönetici eğitiminin alınması önemlidir.Yöneticinin çeşitli fonksiyonlara sahip olması gerekir.Örgütlemek,kumanda etmek gibi.Yönetsel Kuram,yönetimin daha akla uygun halde olup incelenmesini kolaylaştırmıştır.

  #1459
  Furkan seyidoğlu
  Katılımcı

  Yönetsel Kuramın kurucusu Fayol’dur. Fayol’un Taylor’dan ayıran özellik ise yönetim sürecine yönelmesidir. Fayol yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu ve hiyerarşik yetki düzeyi arttıkça, yeteneğin de öneminin arttığını belirtmiştir. Ayrıca yöneticide bulunması gereken özelliklerin zeka, bilgi, tecrübe gibi özelliklerinin olması gerektiğini belirtmiştir. İyi bir yöneticinin önemli bir özelliği ise sorumluluğunu bilmesidir. Burada işçiler değil yönetici ön plandadır. Yönetici ayrıca çalışmada karmaşıklığı önlemede yardımcı olmaktadır.

  #1464
  Gizem Günyüzü
  Katılımcı

  Yönetsel Kuram, Henri Fayol tarafından geliştirilmiştir. Fayol amacı Taylorla aynıdır verimi arttırmak ve rasyonel örgüt tasarlamaktır. Yanlızca Taylor ilgisini üretime, Fayol ise örgütlere verir.Fayol yönetimi bir süreç olarak görmüş ve önemli olanın üretim değil yönetimdir. Fayol Kuramının önemli noktası yönetim hakkında herkesin az çok bilgiye sahip olmasıdır denilebilir.

  #1466
  Nursel Gündüz
  Katılımcı

  H.J.Fayol her Yönetsel Kuramda her yöneticinin ve yönetim kurumunun farklı metotları kullanmasının ve ortada kesin bir yönetim anlayışının olmamasından dolayı verimsizlik ve israfın engellenmesi için çalışmalar yapmıştır.Fayol yönetimlerde meydana gelen farklı kişiler tarafından uygulanan uygulamaları engelleyip ortaya rasyonel bir yönetim anlayışı ve istikrarlı yönetimler oluşmasını sağlamak için çalışmıştır.Fayol yönetimi fonksiyonlarına ayırmıştır bu da kolay uygulanabilir yapmıştır. Fayol ek olarak yönetim ilkelerini belirliyerk kişiye göre yönetim anlayışını bırakıp rasyonel yönetim ilkeleriyle birlikte kurumlardaki uygulamaların nasıl olması gerektiğini gösterip verimsizliği ortadan kaldırmıştır artık tüm yöneticiler daha kolay ve yönetim bilgisine sahip olarak yönetime katkıları olmuştur.

  #1468
  sevgi yiğit
  Katılımcı

  Yönetsel kuramın kurucusu Henri J. Fayoldur .taylor gibi oda bir mühendistir.taylorla amaçları aynıdır.bu amaçlar verimlilik ve rasyonel örgüttür.taylorla arasındaki en büyük fark: taylor üretime(çalışan),fayol yönetim sürecine odaklanır. Fayol israfın önlenmesi,karmaşık ögeleri sistematik bir şekilde yürütülebilmesi,okul ve iş yerlerinde yönetici eğitimin verilebilmesi gibi konular üzerinde durmuştur.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 31)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.