• Durumsallık kuramı ilk olarak 1950 lerde başlar.1960 larda ilk sonuçları verir.Bu kuramdaki başlıca çalışmalar Tavistock Enstitüsünden Fred Emery ve Eric Trist İngiltere de millileştirilen kömür madenlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konan Sosyo teknik kuram,Tom Burns ve Stalker tarafından İngiliz ve İskoç imalat firmaları üzerinde yapı…[Devamını oku]

 • Sistem Yaklaşımı kendi başına bir okul olmayan,tersine bir analiz aracını sistem analizini kullanmaktan başka bir ortaklığı bulunmayan farklı çalışmalara verilen genel bir isimdir.Bu yaklaşımı ilk ortaya çıkaran Biyolog Ludwing Von Bertalanfy dır.Sosyal bilimler olarak ortaya çıkaranlar da Katz ve Robert L.Kahn dır.Sistem yaklaşımının yöntemi pa…[Devamını oku]

 • Modern Yaklaşımı diğer dönemlere göre farklarını sıralayacak olursak;
  – Modern yaklaşım bir biyolog tarafından ortaya konulmuş oysa diğer dönemlerde yöneticilik yönetim ile ilgili kişiler tarafından ortaya konmuştu.
  – Modern Yaklaşımda örgütü açık bir sistem olarak tanımlar.Oysaki diğer dönemlerde kapalı bir sistem olarak ele alınırdı.Böylece in…[Devamını oku]

 • Neoklasik Örgüt Kuramı ifadesi ilk kez Willim G.Scott tarafından ortaya atılmıştır.İnsan Ilişkileri Okulu’nun bulguları ve diğer davranışçı çalışmalar Klasik Örgüt Kuramı ile birleşerek Neoklasik Örgüt Kuramı ‘nı meydana getirmiştir. Neoklasik Örgüt Kuramı ‘nın kurucuları 1910-1940 yılları arasında yükseköğretimlerini klasiklerin kav…[Devamını oku]

 • Neoklasik Örgüt Kuramı diğer kuramla farklı bir bakış açısına sahip.Bu kuram daha çok davranışçı bir yaklaşım göstermiş.İnsan faktörüne odaklanmıştır.Klasik örgüt kuramıyla amaçları aynı.Bu kuramda da verimlilik arttırmak istenmiştir.Neoklasik kuramında da Hawthorne’nin Deneyleri önemli bir yere sahip olmuştur.Deneyler 6 gruptan oluşmu…[Devamını oku]

 • Bürokrasi büroların egemenliği anlamındadır.Kurucusu Max Weber’dir.Max Weber bürokrasinin temelini atmış bir sosyal bilimci.Weber bürokrasi ile ilgili düşüncesini açıklamadan önce egemenlik tipini belirtir,bürokrasiyi de Geleneksel Otoritenin üstüne açıklar.Weberin 3 tipi ise;Geleneksel,Karizmatik,Yasal otoritelerdir.Webere göre geleneksel yöne…[Devamını oku]

 • Yönetsel kuramın geliştirici Fayol olmuştur.Fayol da tıpkı Taylor gibi verimlilik ve rasyonel örgüte önem vermiş.Fayol’un Taylordan farkı da Fayolun daha çok yönetim ile ilgili çalışmalar yapması olmuştur.Fayol yönetimi faaliyet değil de süreç olarak görmüş.Fayol’un Yönetsel kuramdaki hedefleri de;karmaşık örgütlerin yönetilmesi,israfın önüne geç…[Devamını oku]

 • Bilimsel yönetimin kurucusu Taylor kabul edilmiştir.Bundan ötürü”Bilimsel Yönetim” dönemine Taylorizm adı verilmiş.Özellikle Taylor’un “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” adlı kitabı bu alanda yazılmış önemli bir eser olmuştur.Kitabında Roosevelt’in verimlilik ile ilgili konuşmasına da yer vermiş.Taylorun kitabından da anlaşılacağı gibi israf…[Devamını oku]