• sistem yaklaşımı:
  -kendi başına müstakil bir okul değildir.tersine müşterek bir analiz aracını ,sistem analizini kullanmaktan başka ortaklığı olmayan farklı çalışmalara birlikte verilen addır.-bu yaklaşımı ilk ortaya çıkaran Bertalanfy’dir. (Biyoloji alanında, organizmalar üzerinde).-Katz ve Robert L. Kahn sosyal bilimler alanında ortaya k…[Devamını oku]

 • modern dönem ile diğer dönemlerin karşılaştırılması:
  klasik ve neo-klasik dönemlerde örgüt yapısı ve yönetim fonksiyonlarını ele almışlardır.örgüt kapalı bir sistem olarak görülmüştür,dış etmenlerin pek önemi yoktur.modern dönemde ise örgüt açık bir sitem olarak görülnmüş,kapalı kutu olmaktan çıkmıştır.dış etmenlerin var olduğu bir…[Devamını oku]

 • 1967 yılında ilk kez William G.Scoot tarafında ortaya atılmıştır. Hawthorne araştırmaları Beşeri Münasebetler Okulu da Neo klasik örgüt ve yönetim kuramını ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Hawthorne araştırmalarının son evrelerinde ilginin beşeri olana kaymasını Sigmund Freud’un davranış bilimleri ve Wilfredo Pareto’nun sosyal sistemler üz…[Devamını oku]

 • klasik dönemle amaçları aynıdır[verimlilik].klasik örgüt kuramı daha çok yapısal bir bakış açısına sahipken,neoklasik örgüt kuramı davranışcı bir bakış açısına sahiptir.
  bu dönem içinde yer alan hawthorne deneyleri 6 grup şeklinde yapılmıştır.bu deneyeler bir fabrikada(westerne elektrik firması)yapılmıştır.bu 6 grup deneyi şu şekildedir:
  1.ışıkla…[Devamını oku]

 • Weberyan bürokarsi klasik dönem içinde yer alır.kurucusu Max. Weber’dir.bürokarsi,masaların/büroların Egemenliği anlamında kullanılır.weber bürokarsiyi ortaya koymadan önce egemenlik tiplerinden bahseder.weberin üstünde durduğu egemenlik tipi meşru egemenliktir.meşru egemenliğin 3 tipi vardır.bunlar;geleneksel otorite,karizmatik o…[Devamını oku]

 • Yönetsel kuramın kurucusu Henri J. Fayoldur .taylor gibi oda bir mühendistir.taylorla amaçları aynıdır.bu amaçlar verimlilik ve rasyonel örgüttür.taylorla arasındaki en büyük fark: taylor üretime(çalışan),fayol yönetim sürecine odaklanır. Fayol israfın önlenmesi,karmaşık ögeleri sistematik bir şekilde yürütülebilmesi,okul ve iş…[Devamını oku]

 • klasik dönem içinde yer alan bilimsel yönetimin kurucusu F.W.Taylor’dur. Taylor bir mühendistir.o dönemde mühendis olması yönetim anlayışının analtik alt yapıya dayandığından önemli bir avantajdır. Taylor’un yönetim alanında yazılmış en önemli eserlerinden biri “bilimsel yönetim ilkeleri”dir. taylor bu kitabında verimlilik konusu üzerind…[Devamını oku]

 • sevgi yiğit kayıtlı bir üye oldu 5 ay 3 hafta önce