• Bu konu 22 yanıt içerir, 22 izleyen vardır ve en son 5 ay önce sevgi yiğit tarafından güncellenmiştir.
8 yazı görüntüleniyor - 16 ile 23 arası (toplam 23)
 • Yazar
  Yazılar
 • #1558
  aynurolgac
  Katılımcı

  Neo klasik(Davranışsal) Kuramlar başlık altında geçer. İşletmelerde insan unsuruna daha yakından bakan organizasyonları sadece tam ayarlı olarak çalışan makine olarak görmeyen organizasyonların teknik ve maddi unsurlara ilaveten insan unsuru ile oluşan bir yapı ile ileri süren görüşlerden oluşan bir akım ortaya çıkmıştır. Bu akım başlangıçta beşeri ilişkiler yaklaşımı olarak adlandırılmıştır daha sonra klasik teorini ayrıntılı olarak ele almadığı insan unsurunu ele aldığı için bir anlamda klasik teorinin tamamlayıcısı olarak Neo klasik yaklaşımı olarak adlandırılmış. Elton Mayo Roethlesberger önderliğindeki bir grup bilim adamının western elektrik şirketi adına hawthorne fabrikasında yaptıkları araştırmalar yönetim ve organizasyon konusunda davranış açısından yaklaşmanın başlangıcı olmuştur. 8 yıl süren 6 grup deneyden meydana gelir. Bu deneyler sırasıyla;
  Işıklandırma Deneyi, Röle Montaj odası Deneyi, İkinci Röle Montaj odası Deneyi, Mika yarma test odası Deneyi, Mülakat Programı, Seri bağlama odası gözlemleri

  #1559
  EHNUR ŞEN
  Katılımcı

  Öncelikle klasik örgüt kuramı ile farklılıklarına bakalım : -Klasik örgüt kuramı olaya yapısal bir bakış açısıyla bakarken Neo klasik örgüt kuramı ise davranışçı yani insanlara nasıl davranılmalı gibi bakış açısına sahiptir. -Klasik örgüt kuramında teknik meselelerine odaklanırken Neo klasik dönemde insan faktörüne odaklanır.
  Bunların ikisinin de amaçları verimlik ve verimliliği arttırmaktır, sadece yöntemleri farklıdır.
  HAWTHORNE DENEYLERİ : 8 yıl sürmüştür. Bir çok çalışan ve fabrikada denenen uzun deneylerdir. Bu deneyler ABD Chicago Kenti kasabasındaki fabrikada denenmiştir.Şirket elektrik cihazlar, aletler, maddeler, telefon malzemeleri vb üretiyor. 6 tane deney var. Bu deneylerin ilk başında Charles Snow daha sonraki deneylerin başına Elton Mayo geçmiştir. Bu yüzden bu deneylerde aklımıza ilk gelen isim Elton Mayo’dur. Deneyler şunlardır:
  1-Işıklandırma Deneyleri : 24 Kasım da başlar. İlk dört deney teknik faktörlere odaklanır. İş yerindeki ışıklandırma ile personel verimliliği arasındaki ilişkiyi ölçer. Bunun için çeşitli ortamlarda çeşitli ışıklar attırılıp azaltılarak, her iki durumdaki verimlilik gözlemlenir ve ikisininde verimliliği arttırdığı gözlemlenir. Bu durumda bu deney istedikleri gibi sonuçlanmıyor ve diğer deneylerin başına Elton Mayo geçiyor.
  2-Röle Montaj Odası Deneyi: 2,5 yıl sürüyor. 113 bayan işçi çalışıyor.35 parçadan oluşan el ile monte edilen telefon cihaz parçası üretiliyor.Deneyde acaba dinlenme, mola, günlük çalışma saatleri ve ücretler ile oynanırsa verimlilikte bir değişme olur mu diye bu şekilde deneyi yapıyorlar.
  3-İkinci Röle Montaj Odası Deneyi: Bu deneyde bir önceki deneyde ortaya atılan grup ücretleri, çalışma ve mola süreleri test edilmek istenir. 5,9 ve 7 haftalık üç periyoddan oluşur. İlki ücret sabit, ikincide arttırılmış ve üçüncü de ise yine eskiye dönmüş.
  4-Mika Yarma Test Odası Deneyi: Bu deneyde ücret sabit tutulup, çalışma süresinin ve molaların verimliliğe etkisi ölçülmüştür. Bu deneyde de anlamlı sonuçlar ortaya çıkmamıştır.
  5-Mülakat Programı: Çalışanlarla 21.000’in üzerinde mülakat yapılmış. Derinlemesine mülakat yapıyorlar ve ne hissettikleri, düşündükleri, algıladıkları ve diğer çalışanlarla ilişkileri soruluyor.
  6-Seri Bağlama Gözlem Odası Deneyi: Grup çalışması gerektirdiğinden bu deney seçilir. Bu deneyde insani faktörler, sosyal ve beşeri faktörler önemli diyorlar. Deney boyunca her bir elemanla iki kez mülakat yapılır. Deney sonucunda ortaya çıkan faktörler:
  -Klikler
  -Normlar
  -Yeni kurallar
  HAWTHORNE ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI:
  -En büyük sonucu insan sadece maddiyatla güdülenmez ve motive olmaz.

  #1560
  Fatma Firdevs Baş
  Katılımcı

  Neoklasik örgüt kuramı davranışçı bir bakış açısına sahiptir. Klasik yönetim anlayışı teknik meselelere odaklanırken neoklasik yönetim anlayışı insana odaklanır. Bu dönemde amaç yine verimliliği arttırmaktır. Hawthorne deneyleri bu dönemin önemli çalışmalarından biri olmuştur. 6 grup deneyden meydana gelen bu çalışmalar tam 8 yıl sürmüştür. İlk deney hariç diğer deneylerin başında Elton Mayo vardır. Bu deneyler; ışıklandırma deneyleri, Röle montaj odası deneyi , ikinci röle montaj odası deneyi, mika yarma test odası deneyi , mülakat programı ve seri bağlama odası gözlemleridir. Hawthorne deneyleri sonucunda ulaşılan en önemli bulgulardan birisinin insanın sadece maddi unsurlarla güdülenmediğidir. Araştırıcılar dikkatlerini fiziki faktörlerden sosyal faktörlere çevirmişlerdir.

  #1561
  Zübeyde ÇANKAYA
  Katılımcı

  Hawthorne deneyleri, ABD Chicago kenti Hawthorne kasabasındaki Western elektrik firmasında yapılan deneylerdir. Burada bilimsel yönetim ile benzeşen yönleri vardır ve yapılan deneylerin amacı verimliliği artırmaktır. Ayrıca benzer yönlerinden ziyade farklı yönleri de vardır. Klasik yönetimde yapısal bir bakış açısı varken (örgüt nasıl olmalı, yönetim nasıl olmalı), Neo-klasik dönemde davranışçı bir bakış açısı (çalışanlara nasıl davranılmalı) vardır. Yapılan 6 deneyden ilk deneyin başında Charles Snow bulunurken diğer 5 deneyde Elton Mayo vardır. Yine bu 6 deneyden ilk 4 tanesinde insan unsurları olan sosyal ve psikolojik faktörlerden daha çok teknik faktörler ön plandadır. Ancak deney yaparken teknik faktörlerin verimlilik artışında tek başına etki etmediğini, bunun dışında başka bilmedikleri faktörlerinde verimlilik artışında etkisi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 5. ve 6. deneylerde kullanılan teknikler bir kenara bırakılıp bilinmeyen diğer faktörlere odaklanılmıştır ve bu faktörlerin de insani, beşeri faktörler olduğunu fark etmişlerdir. Bahsedilen deneyler şunlardır: 1-Işıklandırma deneyleri, 2-Röle montaj odası deneyleri, 3-İkinci röle montaj odası deneyleri, 4-Mika yarma test odası deneyi, 5-Mülakat programı deneyi, 6-Seri bağlama odası deneyleri.

  #1562
  zeynep şevval şen
  Katılımcı

  Neoklasik kuramlar diğer adıyla davranışsal kuramlar 1930’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Neo klasik kuramın çıkma nedeni; o yıllarda büyüyen işletmelerin yönetim sorunlarına cevap olmuştur. 1929 dünya ekonomik krizinde yaşanılan sorunlara klasik yönetim kuramı cevap verememiştir.Ayrıca Hawthorne araştırmaları da etkili olmuştur. Bütün bu gelişmeler insana daha yakın bir perspektiften bakma ayrıcalığı sunmuştur.İnsanın duygusal ve sosyal özelliklerinin üzerinde durmuş insana saygıyı, anlayışı esas kabul etmiştir. 1924-1932 yılları arası Hawthorne deneyleri yapılmıştır. Elton Mayo yönetiminde olup 6 grup deneyden oluşmaktadır. Deneyler şöyledir; Işıklandırma Deneyleri, Röle Montaj Odası Deneyleri, İkinci Röle Montaj Odası Deneyleri ,Mika Yarma Test Odası Deneyi, Mülakat Programı Deneyi, Seri Bağlama Odası Deneyleri. Yapılan ilk deney iş yerindeki ışıklandırma ile verimliliği ölçer ayrıca bu deneye de ekibin başına Elton Mayo geçmiştir. Role Montaj Odası Deneyi ise dinlenme sayısı ve uzunluğu, mola sayıları ve süreleri arttırılmıştır. Ancak sonuç beklenildiği gibi olmamış ve verim alınamamıştır. İkinci Röle Montaj Odası Deneyinde ise sosyal çevre şartlarında değişiklik yapmadan yalnızca ücret sistemi konusunda değişiklikler yapılmış fakat bu sefer aynı sonuçları vermemiştir. Ekonomik faktörlerin verim üzerindeki etkisi iyice anlaşılmıştır. Mika Yarma Test Odası Deneyinde ise; ikinci röle montaj deneyinde sadece ekonomi değişkeni göz önünde bulundurulmuştu bu yüzden sağlıklı bir sonuç elde edilmemişti. Bu deneyde ücret sabit tutularak yalnızca sosyal çevre şartları, çalışma süresi ve molaların verimliliğin etkisi incelenmiş sonuç olarak tüm üretim azalmıştır. Anlamlı bir sonuç çıkmadığını düşünerek deney yapmaya devam etmişlerdir. Mülakat Programı Deneyi ise iş ortamı ve kişiliğin tatmini iyi bir çalışma koşulu ön plana çıkmıştır. Son olarak Seri Bağlama Odası Deneyi ise; insanlar sadece ekonomik çıkarlarının değil sosyal çıkarlarının da gözetilmesi gerektiği anlaşılmış insan ilişkilerinin önemi anlaşılmıştır.

  #1563
  Aslı ÇİÇEK
  Katılımcı

  Klasik örgüt kuramı yapısal bakış açısına sahipken,Neo-klasik örgüt kuramı davranışçıdır. Klasik yönetim daha çok teknik meselelere odaklanırken Neo-klasik yönetim insan faktörüne odaklanır. Hawthorne deneylerinden bahsetmek mümkündür.6 grup deney vardır İlk deneyin başında Charles Snow daha sonraki deneylerin başında Elton Mayo vardır.1)IŞIKLANDIRMA DENEYLERİ:Genellikle teknik faktörlere odaklanır.İş yerindeki ışıklandırma ile personel verimliliği arasındaki ilişkiyi ölçer.2)ROLE MONTAJ ODASI DENEYİ:Dinlenme, mola sayısı ve günlük çalışma süresi uzunluğunun verimlilik üzerine etkilerini ölçmeyi amaçlar ve 2.5 yıl sürer.3) İKİNCİ RÖLE MONTAJ ODASI DENEYİ:Grup ücreti faktörünü çalışma ve mola sürelerinden izole edilerek test edilmek istenir. İşin tasarımı, yani teknik etmenler üzerine odaklanılmaya devam edilir.4) MİKA YARMA TEST ODASI DENEYİ:Bu deneyde de ücret sabit tutulmuş, çalışma süresi ve molaların verimliliğe etkisi ölçülmüştür.Bu deney sonucunda anlamlı sonuçlar ortaya çıktığını söyleyemeyiz.5)MÜLAKAT PROGRAMI:Ne düşündükleri, ne hissettikleri, ne algıladıkları ve diğer çalışanlarla ilişkileri sorulur.Çeşitli sosyal faktörlerin etkisi ortaya çıkar ve son deneyin yapılması kararlaştırılır.6)SERİ BAĞLAMA GÖZLEM ODASI DENEYİ:Grup çalışması gerektiren bir deneydir.Deney boyunca her bir elemanla iki kez mülakat yapılır.Deney sonucu ortaya çıkan sosyal faktörler vardır bunlar:Klikler,normlar ve yeni kurallar.Son olarak Hawthorne Araştırmalarının sonuçlarına bakalım:En büyük sonucu insan sadece maddi unsurlarla güdülenmez, motive olmaz.

  #1564
  Nurcan Özen
  Katılımcı

  Örgütleri davranışçı bakış açısıyla açıklamaya çalışan kuram , Neo-klasik örgüt Kuramıdır. Bu kuramında başlangıçta amacı verimlilik olsa da daha sonra bu kuramcılar “psikolojik ve sosyal faktörler ” olan üretim davranışını belirleyen bazı unsurları tespit etmişlerdir. Bu kuramdan hareketle ABD’de bulunan bir fabrikada ayrıntılı deneyler yapılmıştır. Hawthorne ismini alan deneyler 6 gruptan oluşmaktadır ve 8 yıl sürmüştür. Ilk deneyi Charles Snow yürütmüştür. Kalan 5 deneyi ise Elton Mayo devam ettirmiştir. Bu deneyler sırasıyla: Işıklandırma Deneyi, Röle Montaj Odası Deneyi, İkinci Röle Montaj Odası Deneyi, Mika Yarma Test Odası Deneyi, Mülâkat Programı Deneyi, Seri Bağlama Odası Deneyleri .

  #1571
  sevgi yiğit
  Katılımcı

  klasik dönemle amaçları aynıdır[verimlilik].klasik örgüt kuramı daha çok yapısal bir bakış açısına sahipken,neoklasik örgüt kuramı davranışcı bir bakış açısına sahiptir.
  bu dönem içinde yer alan hawthorne deneyleri 6 grup şeklinde yapılmıştır.bu deneyeler bir fabrikada(westerne elektrik firması)yapılmıştır.bu 6 grup deneyi şu şekildedir:
  1.ışıklandırma deneyleri:daha çok teknik faktörlere odaklanır.iş yerindeki ışıklandırma ile işçilerin verimliliği arasındaki ilişkiyi ölçerler.çeşitli zamanlarda ışıklar artırılıp azaltılırılır.üretim bir artar bir azalır.işçiler önünde ampul[aynı] değişimi yapılır.bu değişime olumlu tepki vermişlerdir.araştırmacılar deneylerden net bir sonuç çıkaramamışlardır.deneylerin sonucunda ışıklandırma ile üretim düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı kanısına varmışlardır.araştırma yöneticisi olan C.Snow ayrılır.yerine elton mayo gelir.
  2.röle montaj odası deneyi:2,5 yıl sürmüştür.113 bayan işçinin çalıştığı röle bölümünde ,telefon cihazının parçası olan ve 35 parçadan oluşan ,el ile monte edilen röle montajı yapılmaktadır.deneyin amacı dinlenme ,mola sayısı ve süresi ile günlük çalışma süresinin uzunluğunun verimlilik üzerindeki etkisi bulunmak istenir.işçilere deney yapılacağına dair bilgilendirilme yapılır[hata].toplam 13 periyotta farklı farklı düzenlemelerle deneyler yapılır.bunların sonucunda mola sayısı, süresi ve çalışma süresinin uzunluğu gibi faktörlerden çok,başka faktörlerin etkisi olduğu kanısına varılmıştır.
  3.ikinci röle montaj odası deneyi:ilk olarak ücretlerde oynama yapılmış,daha sonra bağımsız şekilde sürelerde oynama yapılmıştır.her iki durumda da bir kişi hariç üretim artmıştır.bu işçilerde ilk deneye katılanlar kadar üretebeleceklerini kanıtlama eğiliminde oldukları ortaya çıkar.
  4.mika yarma test deneyi:bu deneyde ücret sabit ,çalışma molaların verilmesinin ve çalışma süresinin kısaltılmasının üretime etkisi incelenmeye çalışılmıştır.buhran dönemine denk gelindiğinden dolayı sonuçlar net olamamıştır.
  5.mülakat programı:işçiler çalışırken ne yaptıkları, ne düşündükleri..vb araştırmaya başlanır.sonucunda işçilerin kabul görme ,uyum sağlama gibi sosyal beceriler;çalışanların üretim davranışları üzerinde belirleyici rol oynadığı anlaşılır.
  6.seri bağlama gözlem odası deneyi:araştırmacılar deney ortamında oldukça canlı ve üretimi etkileyen bir beşeri ilişkiler dünyası olduğunu tespit etmişlerdir.bunlar:
  klikler,normlar ve yeni kurallardır.Bu deneyler sonucunda insan sadece maddi unsurlarla güdülenmediği ve motive olamadığı anlaşılır.ve bir o kadarda sosyal faktörlerin önemi anlaşılmıştır.daha öneceden örgütün tanımı,en az iki kişiden oluşan ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmeleri iken,kısımları arasında karşılıklı bağımlılık bulunan sosyal bir sistem olarak değiştirilmiştir.

8 yazı görüntüleniyor - 16 ile 23 arası (toplam 23)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.