• Durumsallık kuramında çalışmalardan bahsedeceğiz. Bu çalışmalar genellikle örgütün iç ve dış fonksiyonları ile ilgili yapılan çalışmalar. Sistem yaklaşımında bir ilkeden bahsedemedik sadece kavramlar üzerinden gidilen bir yaklaşım somut ilkeleri ve yöntemi olan bir yaklaşım değil ama durumsallık yaklaşımının alt sistemlerini oluşturuyor. Durumsal…[Devamını oku]

 • Bu yaklaşımı ortaya koyan Bertalanfy adında bir biyologdur. Bertalanfy canlı organizmaları inceliyor ve her organizmanın bir alt sistemi vardır diyor. Sistem yaklaşımında bir çok farklı alandan araştırmacı işin içinde olduğu için okul olarak nitelendiremiyoruz. Üç tane isim önemli. Katz, Kahn ve Scott. Katz ve Kahn öncelikle Neo-klasikle…[Devamını oku]

 • MODERN DÖNEMİN DİĞER DÖNEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI :
  – İlk iki dönemde örgütün yapısı ve yönetim fonksiyonlarından bahsettik. Örgütü kapalı bir kutu olarak gördük ve içini inceledik. Bunları incelerken bunun dışında örgütün dış tarafını göz ardı ettik. Dış tarafı derken kastettiğimiz örgütün çevresi, bu çevreyle ilişkileri, örgütün çevreden etkil…[Devamını oku]

 • Neo-Klasik kuramı kavramını ilk kez 1967 yılındaki çalışmasında kullanan Willim G. Scott’tır. Yaşanan bazı gelişmelere ek toplum hayatında meydana gelen bazı değişikler Neo-klasik Kuram’ın doğuşuna uygun ortam hazırlamıştır. Bunlar ; örgütlerin büyüyerek karmaşıklaşması, Klasik Kuram’ın yetersiz kalması vs gibi.
  NEO-KLASİK KURAMI KRONOLOJİ…[Devamını oku]

 • Öncelikle klasik örgüt kuramı ile farklılıklarına bakalım : -Klasik örgüt kuramı olaya yapısal bir bakış açısıyla bakarken Neo klasik örgüt kuramı ise davranışçı yani insanlara nasıl davranılmalı gibi bakış açısına sahiptir. -Klasik örgüt kuramında teknik meselelerine odaklanırken Neo klasik dönemde insan faktörüne odaklanır.
  Bunların ikisin…[Devamını oku]

 • Klasik ( Geleneksel ) yaklaşımın son kuramıdır. İlk iki yaklaşımda mühendislerin ortaya koyduğu yaklaşımlardı. Weberyan Bürokraside kurucusu tarafsız bir şekilde ilk defa tahlil eden Alman iktisatçı Max Weber’dir. Bürokrasi Latince ‘ Burra ‘ ve Yunanca ‘ Kratos ‘ sözcüklerinden türetilmiştir. Max Weber üç tane egemenlik tipinden bahsediyor. Bun…[Devamını oku]

 • Bilimsel Yönetim en çok adı geçen yönetim anlayışlarından biri. Kurucusu Frederick W. Taylor’dur. Taylor makine mühendisidir. Taylor işçilerin iş yerinde farklı çalıştığını gözlemliyor ve bu gözlem sonucunda da her iş için belirli ilkeler koyuyor. Bu temel ilkelere her iş için uyguladığında verimlilik artışı olmuş olacak ve Bilimsel Yönetim gerçe…[Devamını oku]

 • EHNUR ŞEN Yönetim Bilimleri forumunda Yönetsel Kuram konusunu yanıtladı 3 ay önce

  Yönetsel Kuram’ın kurucusu Henri J. Fayol’dur. Fayol’un babası da kendisi gibi bir mühendistir ve Galata Köprüsü’nün inşaatında görev alan biridir. Tıpkı Bilimsel Yönetim’in kurucusu Frederick W. Taylor gibi gözlem yapmış, uzun yıllar yönetici olarak çalışmış ve ortaya koyduğu yönetim anlayışı gözleme dayanıyor. Bilimsel Yönetim de Taylor çal…[Devamını oku]

 • EHNUR ŞEN kayıtlı bir üye oldu 3 ay 1 hafta önce