• Neo-klasik örgüt kuramının amacı klasik örgüt kuramı gibi verimlilik ve verimliliği artırmaktır fakat yöntemleri farklıdır. Neo-klasik örgüt kuramı insan faktörü üzerine yoğunlaşır ve davranışçı bir bakış açısına sahiptir. Klasik örgüt kuramı ise teknik meseleler üzerine yoğunlaşır ve yapısal bir bakış açısına sahiptir. Hawthorne deneyleri Neo…[Devamını oku]

  • Klasik Yaklaşım içerisinde yar alan Bürokrasi Kuramının Kurucusu sosyal bilimci Max Weber’dir. Max Weber Bürokrasi kavramını ilk defa tahlil eden ve bürokrasinin temelini atan kişidir. Max Weber’in üç egemenlik(otorite)tipi bulunmakta. Bunlar; 1.Geleneksel Otorite: Doğuştan kazanılan, babadan oğula geçen otorite. 2.Karizmatik Otorite: Bireysel…[Devamını oku]

  • Yönetsel Kuramda Klasik Yaklaşım içerisinde yer almakta ve kurucusu Henri J. Fayol’dur. Fayol’unde amacı Taylor gibi verimlilik ve rasyonel örgüttür. Fayol’un Taylordan farkı ise Fayol yönetimin sürecine odaklanırken, Taylor üretime odaklanmaktadır. Fayol Yönetsel Kuramda israfın önlenmesi, örgütlerin yönetilmesi ve önce okul sonra iş yerinde yön…[Devamını oku]

  • Klasik Yaklaşım içerisinde yer alan Bilimsel Yönetim bir diğer adı da Taylorizm olarak adlandırılan yönetim yaklaşımının kurucusu Taylor’dur. Taylor’un “Bilimsel Yönetim İlkeleri” adlı eseri yönetim alanının ilk eseridir ve Taylor eserinde verimlilik ve sistematik yönetimin önemi üzerinde durmaktadır. Taylor’ un amacı verimlilik ve rasyonel…[Devamını oku]

  • ÜmmüGülsüm KEKLİK kayıtlı bir üye oldu 6 ay önce