• Sistem Yaklaşımı:
  1-Kendi başına bir okul değil, müşterek analiz aracınısistem analizini kullanmaktan başka ortaklığı olmayan farklı çalışmalara verilen genel bir isim.
  2-İlk ortaya çıkaran Ludwig Von Bertalanfy (Biyoloji alanında, organizmalar üzerinde)
  3-Katz ve Robert L. Kahn (1965) sosyal bilimler alanında ortaya koymuş.
  4-Parçadan yola…[Devamını oku]

 • KEZBAN KUTLU Yönetim Bilimleri forumunda Modern Dönem konusunu yanıtladı 4 ay önce

  Modern Dönem: Çalışanların karmaşık olduğunu ve çeşitli faktörler tarafından motive edildiğini öne sürmektedir. Örgütler dinamik ve açık sistemler olarak ele alındığı için değişim ve karmaşıklık bu kuramın üzerinde durduğu temel noktadır. 1-Sistem yaklaşımı ve 2-Durumsallık yaklaşımı olarak 2 kola ayrılır.
  SİSTEM YAKLAŞIMI :
  Bu yaklaşım…[Devamını oku]

 • Neoklasik örgüt kurami ifadesini ilk kez kullanan kisi William G. Scotttur. 1967 de ortaya atılmıştır. Bilim dünyasındaki pek çok gelişme örgüt ve yönetim çalışmalarının BEŞERİ bir temele oturmasına zemin hazırlamıştır.
  9 ESASI:
  1)İŞ BÖLÜMÜ:: Sağlığı verimlilik artışı sebebiyle klasiklerde olduğu gibi neo klasiklerde de temel ilkedir.
  2)İŞ G…[Devamını oku]

 • Hawthorne Araştırmalarında Western elektrik firmasında. ABD Chicago Kenti Hawthorne kasabasındaki fabrikada deneyler yapılmıştır.Şirket elektrik telefon üretiyor.Deneyler 8 yıl sürmüştür. 1924-1932 yılları arasında olmuştur.6 grup deneyi vardır. Bunlar:• 1- Işıklandırma Deneyi 2- Röle Montaj Odası Deneyi 3- İkinci Röle Montaj Odası Deneyi
  4-…[Devamını oku]

 • Bürokrasi terimini ilk defa tarafsız şekilde ilk defa tahlil eden alman sosyoloğu ve iktisatçi Max Weber’dir.Ekonomi ve cemiyet adlı eserinde birlikte çalışan kişilerin rasyonel prensiplere uygun olarak gruplaştığını anlatır. Webere göre egemenlik kavramını bilinmesi gerektiğini anlatır. Weber 3 egemelik anlayışını tanımlar: 1-Geleneksel O…[Devamını oku]

 • Kurucusu Fayol’dur. Fayol yönetimin sürecine yönelir.Amacı ise rasyonel örgüt ve verimlilikdir. Fayol önce okulda sonra iş yerlerinde yönetici eğitimin verilmesi, israfın önlenmesine, karmaşık örgütün yenilenmesine önem verir.Yönetim fonksiyonlardan oluşur.Bu fonksiyonlar: uzağı görme, örgütlenmek, kumanda etmek, eşgüdümlemek, denetimdir…[Devamını oku]

 • Kurucusu Taylor olarak kabul edilir. Taylor ABD’in Pennsylvania eyaletinde çelik üreten 3 şirkette çalışmış ve tecrübe kazanmıştır.Taylor’un 1911 yılında yayınladığı Bilimsel yönetimin ilkeleri adlı eseri yönetim alanında yazılmış olan önemli eserdir. eserde verimlilik ve sistematik yönetimin üzerinde durulmuştur.Eserinde organi…[Devamını oku]

 • KEZBAN KUTLU kayıtlı bir üye oldu 5 ay 2 hafta önce