15 yazı görüntüleniyor - 16 ile 30 arası (toplam 31)
 • Yazar
  Yazılar
 • #1469
  Nurcan Özen
  Katılımcı

  Yönetsel kuram, yönetimin ilkelerini sistematik olarak ortaya koyan bir kuramdır. Bu kuramda üretime odaklanılmaz, yönetim sürecine ve yöneticiye odaklanır.Burada en büyük amaç israfın önlenmesi ve verimliliktir.Bu kuramın savunucusu Henri J. Fayol’dur .Kendisi mühendistir ve uzun yıllar da yöneticilik yapmıştır .Fayol burada yönetim sürecine odaklanır. Fayol’a göre yönetim “kumanda etme,örgütleme,uzağı görme,eşgüdümleme, ve denetim fonksiyonlarından meydana gelen süreçtir “. Ona göre yönetim ilke ve kuramlarının geliştirilmemiş olması ,yöneticilik eğitiminin yapılmamasına neden olmaktaydı. Bu sebeple Fayol, sistematik bir yönetici eğitimi eksikliğine vurgu yapmıştır. Fayol örgüt yönetiminin rasyonel şekilde nasıl olması gerektiğini araştırır. Bu çalışmalar sonucunda da her işletmede bulunması gereken işlemleri tespit eder .Bunlar; Teknik işler, ticari işler,mali işler, güvenlik işleri, muhasebe işleri, yönetim işleridir. Sonuç olarak Fayol yaptığı çalışmalarda yönetimi rasyonelleştirir ve bir yönetim kuramı geliştirir.

  #1471
  zeynep şevval şen
  Katılımcı

  Yönetsel kuram yaklaşımını bulan ve geliştiren Henri Fayol olmuştur. Kendisi Taylor’a benzer
  özellikler taşır ayrıca amaçları da aynıdır; mantıklı yönetilen örgüt ve verimlilik. Taylor işçiye
  odaklanırken Fayol yöneticiye odaklanır. Yönetsel kuramın odak noktası yöneticiler nasıl olması ve yöneticilerin eğitimleri ile ilgilenir.
  Yönetsel kuram israfa karşıdır. Henri Fayol yönetimi bir süreç olarak düşünür bu süreçte sırayla planlama(kumanda etme)
  örgütlenme, yöneltme, eşgüdümleme, kontrol etme vardır. Fayol’un yönetim kuramı klasik yönetim
  kuramları arasında yer alır.

  #1476
  Kader Fırat
  Katılımcı

  Kurucusu Henri J.Fayol’dur. Rasyonel düşünce ağırlıklıdır. Bilimsel yönetim anlayışı gibi mantıkla yürütülen bir sistem olduğu için üretimin sonucunda elde edilen verim asıl hedeftir. Bilimsel yönetim anlayışında çalışana, üretime odaklanılırken, burada yönetim sürecine odaklanılır. İyi bir yöneticinin, iyi bir yönetimin nasıl olması gerektiği üzerinde durulur. Yine bilimsel yönetim yaklaşımında olduğu gibi burada da israf ve verimsizlik önlenmeye çalışılıyor. Bu kuramda bir yönetici vardır ve yönetici, yönetim sürecini en iyi şekilde yürütmek için örgütleme,emir verme, koordine etme,planlama, emir verme,denetim gibi faaliyetler doğrultusunda çalışmalar yapar. Fayol, yöneticiliğin öncelikle okullarda öğretilmesini sonra da iş yerinde uygulanması gerektiğini söyler. Burada da belli ilkeler vardır fakat buradaki ilkeleri daha sistematik bir şekilde görüyoruz. Bu kuramın iyi yönü; yönetici olacak kişinin keyfi olarak değil de belirli şartlar düşünülerek seçiliyor olmasıdır. Çünkü iyi bir yönetici; sistematik,düzenli bir yönetim ve hakkı yenilmeyen çalışanlar demektir. Fakat yöneticinin yönetimi iyi bir şekilde idare edememesi sistemi kötü hale getirebilir.

  #1477

  Yönetsel kuramin kurucusu Fayoldur.Bu kuramda amaç verimlilik ve rasyonellik ön plandadir.Fayol yönetimi bir sürec olarak gormüştür.Fayol’a gore yonetim kumanda etme,örgütleme,eşgüdümleme ve denetim fonksiyonlarından meydana gelir.İyi bir yöneticinin ve iyi bir yonetimin nasil olması gerektiği üzerinde durulur.Bu kuramda çalışan değil yönetici ön plandadır.

  #1478
  Kübra MERT
  Katılımcı

  Bilimsel Yönetim ile amaçları aynıdır. Yapılan işin verimliliğini arttırmayı amaçlar. Bilimsel Yönetimdeki gibi işin bölümlere ayrılarak yönetilmesini savunur. Bilimsel yönetimden ayrılan yanı ise yönetimin sürecine yönelmesidir. Yönetsel kurama göre, işlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi için yönetim alanında eğitim almış, başarılı bir yöneticiye ihtiyaç vardır.
  Yönetsel kuramda işin bölümlere ayrılması, işin verimliliğini arttırmak açısından faydalı olmuştur. Ayrıca seçilen yöneticinin alanında eğitim almış biri olması, yönetim sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

  #1486
  Fatma Firdevs Baş
  Katılımcı

  Fayol karmaşıklaşmış örgütlerin rasyonel bir şekilde yönetilmediklerini savunmuştur. Bunun sonucunda da büyük verimsizlikler yaşandığını tespit etmiştir. Fayol sistematik yönetici eğitimi eksikliğine vurgu yapmıştır. Yöneticiliğin öğretilmemesi ve yönetim hakkında bilimsel bilginin olmayışı onun için büyük bir sorundur. Yönetimi bir süreç olarak tanımlayan Fayol yönetimin tanımını da yönetim fonksiyonlarına dayandırır. Uzağı görme, örgütlemek, kumanda etme, eşgüdümleme ve denetim yönetimi meydana getiren fonksiyonlardır. Bu beş yönetim fonksiyonuna ek olarak 14 tane yönetim ilkesi üzerinde durur. Fayol deney ve gözlemleriyle tespit ettiği bu ilkeleri de “yapıyla ilgili, süreçle ilgili , sonuçla ilgili ilkeler “olarak 3 başlık altında toplar. Fayol’un yönetime en önemli katkısı onu rasyonalleştirmesidir.

  #1487
  irem celepci
  Katılımcı

  Yönetsel kuramın kurucusu Henri Fayoldur.Fayol taylorla amaçları aynıdır ama ayrıldıkları nokta ise bakış açılarıdır biri üretime diğeri ise yönetime odaklanmıştır.Fayol yönetimi bir süreç olarak görmüştür. Fayol yetki vermeyi itaat ettirme gücü olarak görmüştür.Fayol’a göre her maddenin bir yeri olması gerekir böyelliklede maddelerin zarar görmesi engellenir.

  #1490
  Nuran ergülü
  Katılımcı

  Yönetsel kuram; israfı önlemek,karmaşık örgütleri yonetmek,yönetici eğitimi gibi amaçları olduğundan kurucularından taylor:bilimsel yönetime yaklaşımı işçi düzeyinde üretim sorunlarına eğilen,teknik ve ekonomik verimliliği artırmayı amaçlarken,diğer temsilcisi olan fayol ise; yönetim kelimesini ileri görme anlamına geldiğini ve bu yüzden de planlamanın yönetimde çok önemli olduğunu dile getirmiştir.

  #1491
  Zübeyde ÇANKAYA
  Katılımcı

  Yönetsel kuramın kurucusu Henri J. Fayol’dur ve mesleği mühendistir bu yüzden ortaya koyduğu düşünceler de analitik ve rasyonel düşünce ağırlıklıdır. Fayol da Taylor gibi uzun yıllar fabrikalarda ve üretim tesislerinde baş mühendis, birim yöneticisi olarak çalışmıştır. Çalıştığı süre de bir takım gözlemlerde bulunmuş ve ortaya koyduğu yönetim anlayışları da bu gözlemlere dayanır. İkisinin de amacı verimlilik ve rasyonel örgüttür. Yani mantıklı yönetilen bir örgüt ve verimliliktir. En büyük düşmanı ise israf ve verimsizliktir. Taylor çalışanın en az enerjiyi harcayarak en fazla üretime nasıl ulaşabileceğine, üretimin nasıl gerçekleşeceğine odaklanır. Fayol ise yönetimin kendisini bir süreç olarak ele alır ve bu yönetim sürecine, yöneticiye odaklanır. Yönetim nasıl olmalı, yönetici nasıl olmalı, yönetim sürecinin içinde hangi fonksiyonlar olmalı gibi konulara yönelmiştir. Ayrıca israfın önlenmesi, karmaşık örgütlerin sistematik bir şekilde yönetilmesi, yöneticilerin kitaplardan öğrendikleri bilginin yanında okulda eğitim almayı ve yönetici olduktan sonra örgütlerde ve kurumlarda eğitime devam etmesi gerektiğini savunur.

  #1495
  SEBAHAT ŞEN
  Katılımcı

  Yönetsel kuramın kurucusu Fayoldur. Fayol, yönetimin genel ilkelerinin bütün işletmeler için geçerli olduğunu savunmuştur. Taylor’un işçilerden beklediğini Fayol yöneticilerden beklemiştir. Fayol, yönetim düşüncesine en etkili katkı yapanlardandır. Taylor gibi o da işçilerin eylemlerini analiz ederek verimliliği arttırmaya çalışmıştır. İşletmelerin uğraşması gereken altı faaliyet belirlemiş, yöneticilerin bunları etkili bir şekilde yerine getirmesini istemiştir . Yöneticiler için 14 yönetim ilkesi belirlemiş ve bunlara uyan yöneticilerin başarılı olacağını öne sürmüştür.

  #1497
  hilal çifci
  Katılımcı

  Yönetsel kuramın kurucusu Henri J. Fayol’dur. Fayol, yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu ve hiyerarşik yetki düzeyi arttıkça, bu yeteneğin de öneminin arttığını belirtmiştir. Bilimsel yaklaşımının tamamlayıcısıdır. Yönetimin bütün alanları ile ilgili ilkeler geliştirmeye çalışmıştır. Fayol bir örgütün iyi işlemesi ve verimli çalışabilmesi için ilkeler belirlemiş uyulması gerektiğini belirtmiştir. Yönetim planlama işlevi ile başlayan ve kontrol işlevi ile son bulan ve tekrar planlama ile devam eden bir süreçtir.

  #1502
  Hilal DEĞİRMENCİ
  Katılımcı

  Çalışma ilk olarak Fayol tarafından yapılmıştır. Fayol ideal yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu belirtmiştir.Fayol’un amacı Taylor ile aynıdır verimi arttırmak ve rasyonel bir örgüt tasarlamaktır.Kuramda analitik düşünce ve rasyonellik ön plandadır. İşçi değil daha çok yönetici ele alınır.

  #1503
  Songül Yılmaz
  Katılımcı

  Yönetsel Kuramın kurucusu Henri J. Fayol’dur. Amacı verimlilik ve rasyonel örgüt olmak üzere Taylor’la aynıdır. Farkı ise Taylor işçiye Fayol yöneticiye odaklanır. Analitik düşünce ön plandadır.Fayol bir yöneticide en önemli özellik yönetsel yetenek olduğunu savunur. Fayol’a göre çalışanlar arasındaki birlik ve uyum sağlama görevi yöneticinindir. Yönetimin planlama, örgütleme, emir-komuta, koordinasyon ve kontrol olmak üzere beş süreçten olduğunu belirtmiştir.

  #1507
  Mehmet balcı
  Katılımcı

  Kurucusu Fayol’dur. Yönetimin öncülerinden birisi olan Fayol yönetim düşüncesine en etkili katkı yapanlardan birisidir. Taylor gibi işçilerin eylemlerini analiz ederek verimliliği arttırmaya çalışmıştır. İşletmelerin uğraşması gereken altı faaliyet belirlemiş ve yöneticilerin bunları etkili bir şekilde yerine getirmesini istemiştir.Bu faaliyetler teknik, ticari, finansal, güvenlik, muhasabe ve yönetimdir. Yönetimin genel ilkelerinin bütün işletmelerde geçerli olduğunu savunmuştur. Taylor’un işçilerden beklediğini Fayol yöneticilerden beklemiştir.

  #1514
  Selena Tepe
  Katılımcı

  Kurucusu Henri j.Fayoldur.Fayolun Taylor ile benzer özellikleri yöneticilik uzun yıllar çalışma amaçlar aynı verimlilik ve rasyonel örgüt farklı yönleri de vardır Taylor üretime yönelir babası galata köprüsü inşasında görevlidir israfın önlenmesini amaçlar önce okulda sonra iş yerinde yönetici eğtimi İstanbul da doğar karmaşık örgütlerin yönetilmesini hedefler vb.yenilikleri vardır.

15 yazı görüntüleniyor - 16 ile 30 arası (toplam 31)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.