• Neoklasik dönem ile klasik dönemin amaçları aynıdır. Her ikisi de verimliliği arttırmayı amaçlar, fakat yöntemleri farklıdır. Klasik yönetim teknik meselelere odaklanmıştır. Neoklasik yönetim ise insan faktörüne odaklanır. Neoklasik dönem insanların sosyal ve psikolojik faktörlerini incelemiştir. Bu dönemde Hawthorne Deneyleri yapılmıştır. Ha…[Devamını oku]

  • Bürokrasinin ilk sistematik çalışması Max Weber tarafından yapılmıştır. Weber Tipi Bürokrasi, belirli bir çalışma alanında geniş gruplar halinde çalışan insanların sistemli ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi için zorunlu olarak belirli düzen dahilinde çalışmaları gerektiğini savunur. Weber bürokrasiyi ortaya koymadan önce egemenlik tiplerin…[Devamını oku]

  • Bilimsel yönetimde amaç işin verimini arttırmaktır. Çalışanların mesai saatleri içerisinde asıl yapmaları gereken işe odaklanmaları ve tüm enerjilerini o iş üzerine sarf etmeleri istenmiştir. Bilimsel yönetimde sistemli bir çalışma düzeni oluşturulmuştur. Bir iş, bölümlere ayrılarak çalışanların o alanda uzmanlaşması ve yaptıkları işte…[Devamını oku]

  • Bilimsel Yönetim ile amaçları aynıdır. Yapılan işin verimliliğini arttırmayı amaçlar. Bilimsel Yönetimdeki gibi işin bölümlere ayrılarak yönetilmesini savunur. Bilimsel yönetimden ayrılan yanı ise yönetimin sürecine yönelmesidir. Yönetsel kurama göre, işlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi için yönetim alanında eğitim almış, başarılı bir yönetic…[Devamını oku]

  • Kübra MERT kayıtlı bir üye oldu 5 ay 3 hafta önce