• DURUMSALLIK KURAMI (KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMI)
  Bu alandaki ilk çalışmalar 1950 yılında başlayıp 1960’larda çalışmalar ile ilgili ilk sonuçlar elde edilir. 1970’lerde çok popüler olup Modern dönemle birlikte anılmaya başlanır.
  Burada küçük gruplardaki karar verme davranışı ve yöneticilere yönelik liderlik üzerine çalışmalar yapılır.
  Bu konu…[Devamını oku]

 • Sistem Yaklaşımı, örgüt ve yönetim kuramlarını “modern örgüt ve yönetim kuramları” evresine geçiren dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu yaklaşımın örgüt ve yönetim dünyasına bakışı değiştiren etkisi olmuştur. Önceki dönemlerde genellikle belirli bir alanda çalışmalar yürütüldüğü için bir okul adıyla anılıyordu. Fakat sistem yaklaşımında tek…[Devamını oku]

 • Bu dönemin diğer dönemlerden farkı ve aynı zamanda en önemli özelliği, örgütün iç yapısıyla birlikte dış etkenlerinin de incelenmiş olmasıdır. Önceki dönemlerde kapalı bir kutu gibi görülen, çevresi gözardı edilen örgütler bu dönemden itibaren “açık sistem” olarak görülmeye başlandı. Açık sistem dediğimiz şey; çevre ile etkileşimi olan, girdi…[Devamını oku]

 • “Neoklasik Örgüt Kuramı” ifadesi ilk kez 1967’de William G. Scott tarafından ortaya atılmıştır. Neoklasik kuramın kurucuları 1910-1940 yılları arasında yükseköğretimlerini Klasiklerin kavram ve ilkelerine dayalı biçimde yaparlar. Elton Mayo’nun sanayi toplumunun problemlerine ilişkin çalışmaları, Kurt Lewin’in grup davranışı ve liderlik…[Devamını oku]

 • Hawthorne Deneyleri, Neo-Klasik Dönemde ele alınan ilk yaklaşımdır. 1924-1932 yılları arasında ABD’nin Chicago kenti Hawthorne kasabasındaki fabrikada elektrik cihazları ve telefon malzemeleri üreten bir firmada (Western) yapılan ve amacı Klasik Dönemde ele alınan Bilimsel yönetimle aynı olan (verimliliği, üretimi arttırmak) deneylerdir. Çok ka…[Devamını oku]

 • Kurucusu, Alman İktisatçı ve Sosyolog Max Weber’dir. Bu yüzden “Weberyan Bürokrasi” de denir. Bürokrasi kökenini latince “burra” ve “kratos” sözcüklerinin birleşimiyle almıştır. “Burra”, masaları örtmede kullanılan koyu renkli kumaş ve “kratos” egemenlik anlamına gelmektedir. Yani buradan “masa örtülerinin yönetimi” anlamı çıkar. Weber tipi bür…[Devamını oku]

 • Kurucusu Henri J.Fayol’dur. Rasyonel düşünce ağırlıklıdır. Bilimsel yönetim anlayışı gibi mantıkla yürütülen bir sistem olduğu için üretimin sonucunda elde edilen verim asıl hedeftir. Bilimsel yönetim anlayışında çalışana, üretime odaklanılırken, burada yönetim sürecine odaklanılır. İyi bir yöneticinin, iyi bir yönetimin nasıl olması gerektiği üz…[Devamını oku]

 • Bu yaklaşımın kurucusu Frederick Taylor’dur. Burada, işten yeterli verim alınabilmesi için birtakım yöntemler geliştirilir. İş için harcanan zamanın tamamen üretim kaynaklı olması gerektiği vurgulanıyor. Bir işi ayrı ayrı bölümlere ayırıp, çalışanların her birinin belli bir bölümde uzmanlaşması, herkesin çalıştığı alandan sorumlu olması…[Devamını oku]

 • Kader Fırat kayıtlı bir üye oldu 5 ay 3 hafta önce