• Sistem kavramı, birlikte bir amacı gerçekleştirme işlevi yüklenen, birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkili belirli alt birimlerden oluşan; çevresiyle ilişkili ve bir üst bütünün parçası olan bütün olarak tanımlanabilir. Diğer bir tanımla sistemi, belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan, bu parçaların aynı zamanda dı…[Devamını oku]

  • Modern bürokrasinin ilk sistematik çalışmasını Max Weber yapar. Weber’ in kuramının çıkış noktasını oluşturan unsurlar ise geleneksel bürokrasilerin verimsizliği buna bağlı olarak eski yönetim biçimleri olan geleneksel bürokrasilerin modern örgütlerin ihtiyacını karşılayamaması ve yönetim biçiminin şahsi oluşudur. Weber’e göre bir bürokratik örgü…[Devamını oku]

  • Yönetsel kuramın öncüsü Henri j. Fayol’dur. Fayol da Taylor gibi mühendis olarak uzun yıllar yönetici olarak çalışmıştır. ikisinin de en büyük ortak özelliği amaçlarının aynı olmasıdır. Bu amaçlar ilk olarak verimlilik ikincisi ise rasyonel örgüttür. Farklılıklarına değinecek olursak Taylor için üretim önemli iken Fayol için yönetim süreci öne…[Devamını oku]

  • F.W.Taylor tarafından gerçekleştirilen yönetim anlayışına bilimsel yönetim adı verilmektedir. Taylor’ ın ilk defa bilimsel yöntem kavramını kullanmasıyla örgütler ve yönetim dünyası bilimsel bilgilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bilimsel yönetim yaklaşımında fabrikalarda çalışan işçi sınıfının haklarının gözetilmeyerek sadece üretim odaklı çalışm…[Devamını oku]

  • Sultan GEÇE kayıtlı bir üye oldu 3 ay önce