• Durumsallık kuramı, 1950’ lerden itibaren yapılmaya başlar 1960’ lı yıllarda kitap ve makalelerde yaygınlaştıktan sonra 1970’li yıllarda örgüt ve yöentim alanında yaygınlaşır. Durumsallık kuramı nın ayırt edici özelliklerinden biri hayatı anlamaya yönelik çalışmalar içermesi ve örgütün iç ve dış unsurlarını birlikte tanımlaması ve amp…[Devamını oku]

 • Modern Kuram, Çalışanların karmaşık olduğunu ve çeşitli faktörler tarafından motive edildiğini öne sürmektedir. Örgütler dinamik ve açık sistemler olarak ele alındığı için değişim ve karmaşıklık bu kuramın üzerinde durduğu temel noktalar olarak karşımıza çıkar. Modern dönem bu yönüyle klasik ve neoklasik dönemden farklıdır. Modern yönetim anl…[Devamını oku]

 • Sistem Yaklaşımını ilk ortaya çıkaran kişi Bertalanfy’ dır. Sistem yaklaşımı kendi başına müştakil bir okul olmayn sistem analizini kullanmaktan başka ortaklığı olmayan farklı çalışmalardır. Daniel Katz ve Robert L. Tarafından yayımlanan kitapta bu yaklşım önem kazanmıştır. Sistem yaklaşımı fen bilimlerinde doğar ve bunu ihtiyacen geliştirilir…[Devamını oku]

 • McGregor 1960 yılında ortaya attığı ve savunduğu X ve Y kuramları iki farklı insan varsayımına dayanır. Bu kuram birbirinin zıttı varsayımlara dayanır. X kuramı klasik Y kuramı neoklasiklerin anlayışına uygundur. X teorisine göre insan;
  Çalışmayı sevmez , işten kaçar .
  Yönetilmeyi ister , sorumluluktan kaçar, hırslı değildir.
  Bencildir, kendi arz…[Devamını oku]

 • Neoklasik Örgüt kuramı amacı bakımından kalsik örgüt kuramıyla aynı olsa da bakış açısı bakımından farklıdır. Neoklasik Örgüt Kuramı davranşıçı bir bakış açısına sahiptir. Neoklasik Kuram teknikten çok insanın beşeri yapısını incelemiştir. Neoklasik Örgüt Kuramı’nın doğmasında Hawthorne Çalışmalarının etkisi vardır.Hawthorne Araş…[Devamını oku]

 • Bürokrasi üzerine ilk sistematik çalışmaları yapan sosyolog Max Weber’dir. Weber yaptığı çalışmalar sonucunda bürokrasi modelini geliştirmiş bunuda “ideal tip” tanımıyla yani gelişmiş saf bürokratik yapılardan bahsederek kavramlaştırmıştır. Weber bürokrasiden önce egemenlik tipini açıklar. Ona göre meşru egemenliğin üç tipi vardır: 1.…[Devamını oku]

 • Yönetsel Kuram, Henri Fayol tarafından geliştirilmiştir. Fayol amacı Taylorla aynıdır verimi arttırmak ve rasyonel örgüt tasarlamaktır. Yanlızca Taylor ilgisini üretime, Fayol ise örgütlere verir.Fayol yönetimi bir süreç olarak görmüş ve önemli olanın üretim değil yönetimdir. Fayol Kuramının önemli noktası yönetim hakkında herkesin az çok bilgi…[Devamını oku]

 • Bilimsel Yönetim F.W.Taylor tarafından işçilerin verimsizlik ve israf sorunlarına karşı ortaya çıkmış yönetim kuramıdır. Bilimsel Yönetime aynı zamanda Taylorizmde denilmektedir. Amerikalı mühendis Taylor’un bu alanda yazılmış “Bilimsel Yönetim İlkeleri” adlı eseri dünya klasiği haline gelmiştir. Bu yönetim anlayışına göre tüm çalışan…[Devamını oku]

 • Gizem Günyüzü kayıtlı bir üye oldu 5 ay 3 hafta önce