#1436
Tuğba Karabayır
Katılımcı

Klasik yönetim yaklaşımı başlığı altında bulunan ,bilimsel yönetim yaklaşımının kurucusu W.Taylor’dur.Taylor ,”Bilimsel Yönetim’in İlkeleri” adlı eseri ile bilinmektedir.Bu eser yönetim alanında yazılmış ilk eserdir.Bu yönetim anlayışına göre işçiler ve yönetici gelişi-güzel çalışma yerine,bilimsel ilkelere uygun çalışmalıdırlar.Gereksiz yapılan işlere son verilmelidir.Bireyler kişisel olarak değil karşılıklı işbirliği içinde faaliyet göstermelidirler.İşçilerin işi en iyi şekilde ve daha az zamanda yapabilmeleri için isçiler eğitilmelidirler.Taylor’a göre çalışanın refahını sağlamak ve işverenin refahını sağlamak yönetimin ana hedefleridir.Bu yaklaşım sayesinde yapılan iş ,dizayn kazanmış, bireyler grup halinde çalışmış ve her grup üyesi uzmanlaştığı alanda çalışarak verimliliğe önemli katkı sağlamışlardır.