#1445
aynurolgac
Katılımcı

öncelikle örgüt kavramını öğrenmiş bulundum kısaca tanımını yapacak olursam en az iki kişinin bir araya gelerek belirli bir amaca yönelik işbirliği ile yapmış oldukları faaliyetler bütünüdür. sanayi devriminde ortaya çıkmıştır klasik(geleneksel) yaklaşım döneminde ortaya çıkmıştır. Bu kuramın öncüsü Frederick Taylor kendisi yönetim biliminin babası olarak bilinir kendisi işçilikten başlayıp üst kademelere doğru ilerleme yapmış üzerinde durduğu temel sorun verimliliğin nasıl artırılacağı olmuş dört tane yönetim ilkesini öne sürmüştür ve işletme yönetimin bu ilkelere uyarsa başarılı olması koşulunu öne sürmüş bu ilkeler; 1.bilimsel çalışma gerçek bir bilimsel çalışma yapılması gerekiyor, bir iş ne kadar süreyle yapılabilir, bir iş nasıl daha düzgün yapılabilir, bir iş ne kadar kısa sürede yapılabilir kısacası bilimsel çalışma gerekiyor diyor. 2.İşçi alımı 3.Gerekli durumlarda motivasyon amaçlı yüksek ücret ödenmesi 4.Sosyal tarafların sürekli dostluğuna dayanan bir iş birliğinin kurulması gerektiğini söylüyor.