#1446
aynurolgac
Katılımcı

klasik yönetim döneminde altında işlenir kurucusu Henri fayol taylor işçiye odaklanırken fayol yöneticiye odaklanır. Fayol yönetimi bir süreç olarak görür ve bu süreçleri planlama, örgütlenme, emir verme, eşgüdümleme ve denetleme olarak sıralıyor. fayol deyince bunlar aklımıza gelir. Bu şekilde sıralanır. Her ne kadar bilimsel yönetime yaklaşırsa taylor yönetim biliminin babası kabul edilse de işçilere odaklandığı için yönetimden ayrı tutulabilir direkt olarak yöneticilere odaklanan ve onlar üzerinde kuram ortaya konan Henri Fayoldur. Yönetsel etkinliklerin yerine getirilmesinde uyulması gereken on dört tane ilke belirlemiş yapısal, süreçler ve sonuçlar başlık altında toplamıştır. Yapı ile ilgili ilkeler; İş bölümü, sorumluluk, yürütme, hiyerarşi, merkeziyetçilik. Süreçlerle ilgili ilkeler; Kumanda birliği ilkesi, disiplin, ödüllendirme, hakkaniyet. Sonuçlarla ilgili ilkeler; Düzen, devamlılık ve denge, Teşebbüs, işbirliği ruhu