#1459
Furkan seyidoğlu
Katılımcı

Yönetsel Kuramın kurucusu Fayol’dur. Fayol’un Taylor’dan ayıran özellik ise yönetim sürecine yönelmesidir. Fayol yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu ve hiyerarşik yetki düzeyi arttıkça, yeteneğin de öneminin arttığını belirtmiştir. Ayrıca yöneticide bulunması gereken özelliklerin zeka, bilgi, tecrübe gibi özelliklerinin olması gerektiğini belirtmiştir. İyi bir yöneticinin önemli bir özelliği ise sorumluluğunu bilmesidir. Burada işçiler değil yönetici ön plandadır. Yönetici ayrıca çalışmada karmaşıklığı önlemede yardımcı olmaktadır.