#1577
Gizem Günyüzü
Katılımcı

McGregor 1960 yılında ortaya attığı ve savunduğu X ve Y kuramları iki farklı insan varsayımına dayanır. Bu kuram birbirinin zıttı varsayımlara dayanır. X kuramı klasik Y kuramı neoklasiklerin anlayışına uygundur. X teorisine göre insan;
Çalışmayı sevmez , işten kaçar .
Yönetilmeyi ister , sorumluluktan kaçar, hırslı değildir.
Bencildir, kendi arzu ve isteklerine göre örgüt amaçlarına tercih eder.
Yenilik ve değişiklikten hoşlaanmaz.
bundan dolayı bu tür örgütlerde verimlilik sorunları yaşanacaktır.
Y kuramı ise ;
Çalışmak insan için yeme ve içme gibi doğal bir faaliyettir.
Yönetilmekten çok karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmak ve katılımcı olmak ister.
Örgütlerin hedefleri doğrultusunda kendini kontrol edebilir.
Her zaman yeniliğe ve değişime açıktır.
Örgüte bağlılık duyar, işinin ve iş arkadaşlarını sever.
Tek motivasyonu para değildir. Saygınlık kazanmak önemlidir.
X teorisinde otoriter yöneticilik tipi , Y teorisinde ise ademi merkeziyetçi daha esnek yöneticilik tipi olduğunu söyleyebiliriz.