#2073
Sinem Görgenç
Katılımcı

Bir kişi bütün işleri yapamayacağından geri kalan işleri onun yerine yapması ve diğer kişilerle ihtiyaçlarını birbirleri arasında karşılaması için toplumlarda örgütlenmeye ve iş bölümüne ihtiyaç duyulmuştur. İnsanlar birçok işi aynı anda yapamayacakları için başka kişileri örgütlemiş ve iş bölümünü ortaya koymuştur.Bunun sonucunda bireyler arasında dayanışma ve düzen sağlanmıştır.
Woodrow Wilsonu’un makalesinden sonra kamu yönetimi bir bilim olarak ele alınmıştır. Önceden kamu yönetimi siyasetin bir dalı olarak görülmekteydi. Woondrow ise makalesinde siyasetin değişken olduğunu, siyaset ve kamu yönetiminin birbirinden ayrılmasının gerektiğini çünkü kamu yönetiminin başlı başına ayrı bir bilim olduğunu savunmaktaydı.

Max Weber, günümüz kamu yönetimine etki eden önemli kişilerden biridir. Max Weber’in ortaya koyduğu bir ideal tip bürokrasi kamu yönetimine yön vermiştir. Ona göre üç tip otorite vardır;
1)Geleneksel Otorite: Doğuştan gelen otoritedir. Aileyle ilgilidir. Kraliyet ailesinde doğan birisi veliaht olarak dünyaya gelir ya da padişahlıkta doğan birisi şehzade olarak dünyaya gelir.Bu durumda yönetim babadan oğula geçeceğinden bu örnekte geleneksel otorite söz konusudur.

2)Karizmatik Otorite: Bir karışıklık, kaos, savaşlarda ortaya çıkan kişinin yetenekleri doğrultusunda (liderlik, jest ve mimik yada eğitiminden)kaynaklanan otoritedir.

3)Yasal Otorite: Bireye otorite yasal hukuki yollardan verilir. Bu otorite biçiminde yetenekten ziyade makam önemlidir.
Weber bu üç otorite sisteminden birisi olan yasal otoritede bürokrasiyi kuruyor. Çünkü bu otorite sisteminde her şey kanuna dayanıyor.