Front Page Forumlar Kamu Yönetimi Çalışma Alanları Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmete Giriş

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 21)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2072
  Volkan Göçoğlu
  Anahtar yönetici

  Toplumsal yaşam, toplumsal düzen, kamu yönetimi, bürokrasi, otorite tipleri üzerine tartışmalar.

  #2073
  Sinem Görgenç
  Katılımcı

  Bir kişi bütün işleri yapamayacağından geri kalan işleri onun yerine yapması ve diğer kişilerle ihtiyaçlarını birbirleri arasında karşılaması için toplumlarda örgütlenmeye ve iş bölümüne ihtiyaç duyulmuştur. İnsanlar birçok işi aynı anda yapamayacakları için başka kişileri örgütlemiş ve iş bölümünü ortaya koymuştur.Bunun sonucunda bireyler arasında dayanışma ve düzen sağlanmıştır.
  Woodrow Wilsonu’un makalesinden sonra kamu yönetimi bir bilim olarak ele alınmıştır. Önceden kamu yönetimi siyasetin bir dalı olarak görülmekteydi. Woondrow ise makalesinde siyasetin değişken olduğunu, siyaset ve kamu yönetiminin birbirinden ayrılmasının gerektiğini çünkü kamu yönetiminin başlı başına ayrı bir bilim olduğunu savunmaktaydı.

  Max Weber, günümüz kamu yönetimine etki eden önemli kişilerden biridir. Max Weber’in ortaya koyduğu bir ideal tip bürokrasi kamu yönetimine yön vermiştir. Ona göre üç tip otorite vardır;
  1)Geleneksel Otorite: Doğuştan gelen otoritedir. Aileyle ilgilidir. Kraliyet ailesinde doğan birisi veliaht olarak dünyaya gelir ya da padişahlıkta doğan birisi şehzade olarak dünyaya gelir.Bu durumda yönetim babadan oğula geçeceğinden bu örnekte geleneksel otorite söz konusudur.

  2)Karizmatik Otorite: Bir karışıklık, kaos, savaşlarda ortaya çıkan kişinin yetenekleri doğrultusunda (liderlik, jest ve mimik yada eğitiminden)kaynaklanan otoritedir.

  3)Yasal Otorite: Bireye otorite yasal hukuki yollardan verilir. Bu otorite biçiminde yetenekten ziyade makam önemlidir.
  Weber bu üç otorite sisteminden birisi olan yasal otoritede bürokrasiyi kuruyor. Çünkü bu otorite sisteminde her şey kanuna dayanıyor.

  #2074
  semiha diker
  Katılımcı

  insanların birlikte yaşama ihtiyaclarının getirdigi zorunluluktan ötürü kamu yönetimi olusmustur. Siyaset bilimi adı altında olan bir birimdir. ABD li Woodrow Wilson siyasetle kamu yönetimini birbirinden ayırmak istemiştir. kamu yönetimi diger dallarla hiyerarşik ve dönemsel bir ilişki icindedir.1900 lerin baslarından beri yön vermiş bir düsünce olarak Max Weber in ideal tip bürokrasi kavramı vardır. Wax Weber 3 tip otorite tipi vardır. 1]geleneksel tip otorite – insanın dogdugu aileden gelen bir otorite türüdür. örnegin,monarşi,kraliyet ailesi,dikdatörlük 2]karizmatik otorite tip -kriz anında savas kaos dönemlerinde ortaya çıkan kişilerdir. örnegin- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK -ADOLF HİTLER 3]yasal ussal otorite – bireye hukiki ve yasal yönetmelik yollarla gecen bir haktır. örnegin, kpss atanmak makam mevki sahibi olmak yaşama hakkı özgürlük vb.

  #2075
  Miray Nur Güven
  Katılımcı

  Bürokrasinin kurucusu Max Weber devlet bürokrasisini üç otorite ile temellendirir:
  1-Geleneksel Otorite: Herhangi bir yasal yaptırım yoktur. İlk otoritedir. İnançlar ve değerler
  otoriteyi belirler. Örneğin bir kralın çocuğuysan bir krallık otoriten vardır.
  2-Karizmatik Otorite: Weber’in ikinci otoritesidir. Birey kişiliğinin ya da karizmasının tonuyla
  insanlarda bir etki oluşturur. İnsanlar yasal güce daha az eğilir.
  3-Yasal-Rasyonel Otorite: Weber’in son otoritesidir. Yasaldır. Bireye ne aileden ne de karizmadan geçer
  sadece yasadan geçer. Liderler ve bürokratlar kanun üstünlüğü ilkesiyle görevlerini yaparlar.

  #2076
  Selin Yalçın
  Katılımcı

  Kamu yönetimi geniş bir kavram olarak ele alınır.Yapı içerisinde örgütlenme gerektirir.Bu bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda süregelen düzeni devam ettirmek vb. durumlar içindir.Daha önceleri siyasetin alt dalıyken sonrasında Woodrow Wilson makalesiyle siyaset ve kamu yönetiminin birbirinden ayrılmalı gerektiğini öne sürer. Böylece bir bilim olarak ele alınmaya başlanır. Önemli isimlerden Max Weber in üç otorite tipleri vardır.Bunlar 1.Geleneksel otorite -Aileden gelen geleneğe dayalıdır.Örnek olarak krallık, padişahlık… 2.Karizmatik otorite-Bir kaos,kriz durumunda kişilik özellikleriyle ortaya çıkmış otorite tipidir.Mustafa Kemal Atatürk,Gandhi,Adolf Hitler gibi.. 3.Yasal-ussal otorite-Yasalardan oluşur.Hukuki yöntemler ve kurallar çerçevesindedir.Bürokrasi bunun üzerine kuruludur.

  #2077
  Seda Demirkan
  Katılımcı

  Toplum yaşamının bir düzen içinde devam edebilmesi için bazı kurallar vardır. Bireyler bu kurallara uyduğu zaman toplumsal düzen sağlanmış olur. Bir toplumda; devamlılığın olması, dayanışma ve bürokrasinin sağlanması için iş bölümü yapılmalıdır. Sadece bir kişi her işi yapamaz. Bizim yerimize de yapılması gereken işler vardır. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için bu iş bölümünü yapıp düzene uyarlar.
  Woodrow Wilson kamu yönetiminin kurucusudur. Siyaset ve Kamu Yönetiminin birbirinden ayrılması gerektiğini savunur.
  Max Weber ideal tip bürokrasi adı altında 3 tip otorite belirlemiştir. Bunlar;
  1. Geleneksek Otorite adı verilen; doğuştan,  ailemizle gelen otoritedir. Krallık ve padişahlık örnek verilebilir.
  2. Karizmatik Otorite olarak bilinen; karışıklık, kaos, kriz anında ortaya çıkan ve kişinin kendi özelliklerinden gelen (yetenek, liderlik gibi) otorite tipidir. Atatürk ve Malcom X örnek verilebilir. 
  3.Yasal- Ussal Otorite dediğimiz; bireye yasaların gerekliliğini sağladığı için yasalardan geçen otoritedir. Kişi oraya kanunen gelmeye hak kazandığı için oradadır. Bakanlar ve cumhurbaşkanlarını örnek verebiliriz.
  Bürokrasi de yasal ussal otoritenin üzerine konumlanır.

  #2078
  Anonim
  Pasif

  Henry Fayol’un da savunduğu gibi bir toplumda düzenin sağlanabilmesi için iş bölümüne ihtiyaç vardır. Bu iş bölümleri aynı zamanda toplumlarda sürekliliği, dayanışmayı ve en önemlisi bürokrasinin oluşmasını sağlar. İş bölümü sayesinde insanlar daha doğru ve düzenli bir şekilde, kamunun yararı için çalışmış olur.
  Kamu yönetimi alanının kurucu ismi Woodrow Wilson’dur. Wilson, kamu yönetimi ve siyasetin birbirinden ayrı olması gerektiğini kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak çalışmasını savunmuştur.
  Kamu yönetimine yön veren bir diğer kişi ise Max Weber’dir. Weber’e göre 3 tip otorite vardır. Bunlar;
  1- Geleneksel Otorite : Doğuştan gelen bir otoritedir. Bu otoriteye Krallıklar, İmparatorluklar vs. örnek verilebilir.
  2- Karizmatik Otorite : Bir kriz, karışıklık anında ortaya çıkan ve kişinin bireysel yetenek, liderlik gibi özelliklerinden kaynaklanan otorite tipidir. Buna Mustafa Kemal Atatürk, Gandhi örnek verilebilir.
  3- Yasal-Ussal Otorite : Bu otorite bireye yasal yollarla verilir. Bu otoriteye Bakanlar, Cumhurbaşkanı, Müdürler vs. örnek verebiliriz.
  Weber de yasal-ussal otorite üzerine bürokrasiyi koyuyor.

  #2079
  Demet Çal
  Katılımcı

  İnsanların birlikte olmasından doğan örgütlenme birlikteliği, devamlılığı , düzeni , dayanışmayı en önemlisi bürokrasiyi sağlamaktadır. Örgütlenmeye örnek olarak Henri Fayol´un yönetimsel yaklaşımıdır. Kamu yönetimi genel kavramdır ve yönetimin bir parçasıdır. Kamu yönetimi insanların topluluk halinde yaşaması ile başlamıştır. Siyaset ile anılmış ve siyaset biliminin bir alt dalı olarak doğmuştur kamu yönetimi. Woodrov Wilson , kamu yönetiminin siyaset biliminden ayrılması gerektiğini öncülemiştir . Wilson , yönetim ile ilgili makalesi kamu yönetiminin kurucusudur .
  Max Weber , kamu yönetimine bürokrasi ile yaklaşmıştır. Weber bürokrasiyi 3 tip otoritede toplamıştır . Bunlar;
  1-Geleneksel Otorite : Kişinini doğuştan ve aileden aldığı otorite biçimidir . Örneğin; saltanatın babadan oğula geçmesi , monarşi , diktatörlük , imparatorluk….
  2-Karizmatik Otorite : Kişi bireysel özelliklerini (yeteneği , düşüncesi , jest mimik …) savaş , kaos, karışıklık ve kriz anında gelen otoritedir . Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk , Adofl Hitler , Gandhi ….
  3-Yasal-ussal Otorite : Otorite kişiye anayasal yollarla yazılı olarak geçmektedir. Öreneğin; Cumhurbaşkanlığı , bakanlıklar , başkanlar , müdürler ….
  Max Weber`e göre yasal- ussal otoritenin üzerine bürokrasiyi koyar.( GELENEKSEL OTORİTE , KARİZMATİK OTORİTE , BÜROKRASİ , YASSAL- USSAL OTORİTE )

  #2080
  Miray Nur Güven
  Katılımcı

  Bürokrasinin kurucusu Max Weber devlet bürokrasisini üç otorite ile temellendirir:
  1-Geleneksel Otorite: Herhangi bir yasal yaptırım yoktur. İlk otoritedir. İnançlar ve değerler
  otoriteyi belirler. Örneğin bir kralın çocuğuysan bir krallık otoriten vardır.
  2-Karizmatik Otorite: Weber’in ikinci otoritesidir. Birey kişiliğinin ya da karizmasının tonuyla
  insanlarda bir etki oluşturur. İnsanlar yasal güce daha az eğilir.
  3-Yasal-Rasyonel Otorite: Weber’in son otoritesidir. Yasaldır. Bireye ne aileden ne de karizmadan geçer
  sadece yasadan geçer. Liderler ve bürokratlar kanun üstünlüğü ilkesiyle görevlerini yaparlar.

  #2115
  Fadime AYDIN
  Katılımcı

  WOODROW WİLSON yazdığı makalede siyaset ve kamu yönetimi ayrılmalı ve kamu yönetiminde uzmanlaşan kişiler olmalı demiştir.Bu makaleden sonra kamu yönetimi bilim olarak ele alınır.Kamu yönetiminde kimlik krizi yada kimlik bunalımı vardır, interdisipliner alanlarda çok görülür ve hala tartışılır.
  Kamu yönetimine katkıda bulunanlardan biride Alman sosyolog MAX WEBER, ortaya koyduğu bürokrasi yaklaşımları vardır.Bu 3 tip otorite;
  1-GELENEKSEL OTORİTE:Doğduğumuz aileden sahip olduğumuz,dünyada en yaygın otorite tipidir.Monarşi, krallık, imparatorluk.
  2-KARİZMA OTORİTE:Kaos ,kriz anında kendi vasfıyla, eğitimiyle sahip olunan tiptir.İhtiyaç anında toplumu etkiler ve lider olur.MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ,Adolf Hitler.
  3-YASAL-USSAL OTORİTE:Bireye yasalardan geçer.Yazılı belgelerle, yasal yollardan otorite hakkı verilir.Bürokrasi bu otoritede konumlanır WEBER’e göre.Bakanlar, Cumhurbaşkanı.

  #2116
  Şeyma YEŞİL
  Katılımcı

  Toplumda örgütlenme ve iş bölümü düzeninin sağlanması açısından çok önemli ve gereklidir. Dayanışmayı sağlar devamlılık gerektirir. Marx Weber kamu yönetimi açısından incelemelerde bulunmuştur. 3 tıp otorite tipi sıralamıştır. Geleneksel otorite aileden gelme gibi düşünebiliriz krallıklar padişahlıklar, ikincisi Karizmatik otorite ise kaos karışıklık sırasında ortaya çıkan baskın karakteri ile liderlik göstermesi olarak ele alabiliriz Hitler, Mustafa Kemal Atatürk , 3. Otorite tipi Yasal Ussal otorite gücü bireye yasalar sayesinde yazılı belgeler ile otorite sahibi olmasıdır. Benim dersten anladıklarım bu kadar saygılarımla..

  #2118
  Sümeyra Yılmaz
  Katılımcı

  Bir toplumda düzeni oluşturabilmek için insanlar arasında örgütlenme olmalıdır.İnsanların ihtiyaçları birbiri düzeyinde karşılanabilmelidir.Eskiden siyasetim kolu olarak görülen kamu yönetimi daha ileri ki zamanda Woodrow Wilson (kamu yönetimini) makalesinde siyaset ve kamu yönetimi ayrı bir yerde düşünülsün demiştir.Şuan ki kamu yönetimine yön veren bir diğer kişi ünlü Alman sosyolog Max Weber’dir.
  Max Weber aynı zamanda bürokrasinin kurucusudur.
  Max Weber 3 tip otoriteden bahseder…
  1.Geleneksel otorite:Doğuştan aileden gelen faktörler(Krallık)
  2.Karizmatik otorite:Genelde kaos savaş zamanlarında ortaya çıkar.Kişinin kendi vasfı.(Mustafa Kemal Atatürk)
  3.Yasal ussal otorite:Bireye yasadan geçen otorite(Bakanlar,müdür)

  #2119
  İlknur Gökkaya
  Katılımcı

  Kamu yönetimi insanların birlikte yaşamasının getirdiği zorunluluktan doğmuştur. Başlarda siyaset bilimiyle ortak anılırken Woondrow Wilson makalesi ile ayrılmıştır. Kamu yönetimi sahip olduğu geniş perspektif ile siyaset bilimine,hukuka,sosyolojiye,işletmeye yakın bir bilim dalı sayılmıştır. Toplumsal örgütlenme ve iş bölümü çok işe yaramaktadır.İş bölümü sayesinde bütün işi tek kişi yapmaz,insanların ihtiyaçlarına göre bir düzen gerekiyor bu düzen iş bölümü ile sağlanıyor,toplumsal dayanışma ve bürokrasiyi sağlıyor. Bürokrasi demişken akla gelen ilk ve en önemli kişi Marx Weber’dir. Marx Weber bürokrasinin kurucusu sayılmıştır ve bürokraside 3 tip otorite var demiştir. Bunlar:Geleneksel otorite,Karizmatik otorite ve Yasal otoritedir.

  #2122
  Mehtap Doğan
  Katılımcı

  Max Weber tipi bürokrasisi üçe ayrılmıştır geleneksel otorite geleneklere bağlı ve babadan oğula geçen yönetim anlayışı hakimdir örnek olarak krallar,padişahlardır .karizmatik otorite ileri görüşlü liderliği yapabilecek kişinin yönetim seklidir örnek olarak Mustafa Kemal Atatürk ve gandi ve yasal ussal otorite kanunlarla yönetim yapar yasalara uyar örnek olarak rektör,Cumhurbaşkanı gibi örnekler verilebilir. İdeal tip kaynağını bürokrasiden alır ve kanunlarla yönetilir.karışıklığı önlemek için bir yöneticinin olması gerekir ve bu yönetici her işi kendi yapamadığı için iş bölümü yaparak diğer insanlarla birlikte insanlara görevler vererek yapmalıdır.

  #2120
  Şeymanur Akhoy
  Katılımcı

  Kamu yönetimi bireylerin ihtiyaçları, yaşam tarzları ve fikirleri doğrultusunda düzende ve işleyişte kolaylık sağlamak için ortaya çıkmıştır.
  Kamu yönetimi ve siyaset bilimi başlarda bir bütün olarak ele alınırken kamu yönetiminin kurucusu olarak bilinen woodrow Wilson’un makalesi ile birbirinden ayrılmıştır.
  Kamu yönetimine büyük etkisi bulunan max weber bürokrasi denilince akla gelen ilk isimlerden birisidir.
  Max weber’in bürokraside geleneksel, karizmatik, yasal ve ulusal olmak üzere 3 tip otoritesi vardır. Weber bu 3 otoriteden yasal ve ulusal otorite üzerine bürokrasiyi kurmuştur.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 21)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.