#2075
Miray Nur Güven
Katılımcı

Bürokrasinin kurucusu Max Weber devlet bürokrasisini üç otorite ile temellendirir:
1-Geleneksel Otorite: Herhangi bir yasal yaptırım yoktur. İlk otoritedir. İnançlar ve değerler
otoriteyi belirler. Örneğin bir kralın çocuğuysan bir krallık otoriten vardır.
2-Karizmatik Otorite: Weber’in ikinci otoritesidir. Birey kişiliğinin ya da karizmasının tonuyla
insanlarda bir etki oluşturur. İnsanlar yasal güce daha az eğilir.
3-Yasal-Rasyonel Otorite: Weber’in son otoritesidir. Yasaldır. Bireye ne aileden ne de karizmadan geçer
sadece yasadan geçer. Liderler ve bürokratlar kanun üstünlüğü ilkesiyle görevlerini yaparlar.