#2076
Selin Yalçın
Katılımcı

Kamu yönetimi geniş bir kavram olarak ele alınır.Yapı içerisinde örgütlenme gerektirir.Bu bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda süregelen düzeni devam ettirmek vb. durumlar içindir.Daha önceleri siyasetin alt dalıyken sonrasında Woodrow Wilson makalesiyle siyaset ve kamu yönetiminin birbirinden ayrılmalı gerektiğini öne sürer. Böylece bir bilim olarak ele alınmaya başlanır. Önemli isimlerden Max Weber in üç otorite tipleri vardır.Bunlar 1.Geleneksel otorite -Aileden gelen geleneğe dayalıdır.Örnek olarak krallık, padişahlık… 2.Karizmatik otorite-Bir kaos,kriz durumunda kişilik özellikleriyle ortaya çıkmış otorite tipidir.Mustafa Kemal Atatürk,Gandhi,Adolf Hitler gibi.. 3.Yasal-ussal otorite-Yasalardan oluşur.Hukuki yöntemler ve kurallar çerçevesindedir.Bürokrasi bunun üzerine kuruludur.