#2077
Seda Demirkan
Katılımcı

Toplum yaşamının bir düzen içinde devam edebilmesi için bazı kurallar vardır. Bireyler bu kurallara uyduğu zaman toplumsal düzen sağlanmış olur. Bir toplumda; devamlılığın olması, dayanışma ve bürokrasinin sağlanması için iş bölümü yapılmalıdır. Sadece bir kişi her işi yapamaz. Bizim yerimize de yapılması gereken işler vardır. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için bu iş bölümünü yapıp düzene uyarlar.
Woodrow Wilson kamu yönetiminin kurucusudur. Siyaset ve Kamu Yönetiminin birbirinden ayrılması gerektiğini savunur.
Max Weber ideal tip bürokrasi adı altında 3 tip otorite belirlemiştir. Bunlar;
1. Geleneksek Otorite adı verilen; doğuştan,  ailemizle gelen otoritedir. Krallık ve padişahlık örnek verilebilir.
2. Karizmatik Otorite olarak bilinen; karışıklık, kaos, kriz anında ortaya çıkan ve kişinin kendi özelliklerinden gelen (yetenek, liderlik gibi) otorite tipidir. Atatürk ve Malcom X örnek verilebilir. 
3.Yasal- Ussal Otorite dediğimiz; bireye yasaların gerekliliğini sağladığı için yasalardan geçen otoritedir. Kişi oraya kanunen gelmeye hak kazandığı için oradadır. Bakanlar ve cumhurbaşkanlarını örnek verebiliriz.
Bürokrasi de yasal ussal otoritenin üzerine konumlanır.