#2128
İlknur Gökkaya
Katılımcı

Öncelikle yönetimden bahsetmemiz gerekirse yönetim genel anlamıyla insanları belirli kurallar dahilinde örgütleme ve sevk etmek anlamına gelmektedir. En az 2 kişinin olduğu yerde yönetimden söz etmemiz mümkündür. Yönetim tarihi 4 dönemde incelenir. Klasik dönem,Neoklasik dönem,Modern dönem, Postmodern dönem. Bu dönemlerde belirli tarihler olmakla beraber bu tarih aralıklarının bir netliği yoktur sadece o dönemlerde yoğun olarak temsil edilen yönetim davranışları daha yoğun bir şekilde ele alınmıştır. Şimdi bu dönemlerden ilki olan Klasik dönemden bahsedebilirim.
Klasik dönem 1880lerde Amerika da ortaya çıkmıştır. Buharlı makine icadı ve sanayi devrimi ile İngiltere’de de gelişmeler göstermiştir. Fordist üretim yani seri üretim önem kazanmıştır. Klasik yönetim 3 şekilde ele alınmaktadır.1- Bilimsel Yönetim(Taylor):Bu yönetimde amaç verimliliği arttırmaktır. Taylor bir işi yapmanın en iyi ve en verimli yolunu araştırır,gözlemler. Ve iş bölümü yapar herkes işinin başında ve o işte ustadır. Çalışanlar yüksek verimlilik için eğitim almalıdır demiştir.Fakat bu düzen insanları insan olarak değil bir makine dişlisi olarak gördüğü için,insanlar aynı işi yapmaktan artık robotlaştıkları için,iş bireysel odaklı olduğu ve gruplaşmayı yok etmeye başladığı için çeşitli eleştirilere de uğramıştır.
2-Yönetim İlkeleri (Fayol):Fayol işletmenin genel ilkelerinin tüm örgüt türlerine uyarlanabileceğini öne sürmüştür. Taylor işçinin güçlenmesini,Fayol yöneticinin güçlenmesini istemiştir ve buna göre yöntemler uygulamıştır. 5 tane yönetim süreci belirlemiş ve böylelikle başarıya ulaşılabileceğini savunmuştur. Bunlar:Planlama,örgütleme,emretme,
koordinasyon,kontroldür.
3) Bürokrasi(Weber)