Front Page Forumlar Kamu Yönetimi Çalışma Alanları Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet Klasik Dönem Yönetim Anlayışları

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 23)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2126
  Volkan Göçoğlu
  Anahtar yönetici

  Klasik dönemde yer alan yönetim anlayışları ve özellikleri.

  #2127
  melisa yağcı
  Katılımcı

  Klasik dönem yönetim anlayışı 1880-1930 yılları arası yoğun bir şekilde etkili olmuştur. Amerika’da ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi sayesinde gelişmiştir. Kişiler genelde fabrikada seri üretim tesislerinde görev yapmaktadır. Klasik yönetim kuramının üçe ayırabiliriz
  1.BİLİMSEL YÖNETİM KURAMI: Bir işi en iyi şekilde yapmaktır. üretim sürecini birimlere ayırır ve kişiyi tek bir görevde ustalaştırmaya çalışır zaman standartları sıkıdır. Çalışanlara bir işi yaparken en verimli şekilde yapmaları öğretilir herkes uyumla çalışmalı en üst düzey verim sağlanmalıdır. Fakat örgüte mekanik bir açıdan bakmak sorunludur insanı makine olarak düşünmek onu yok sayar görevlerin kesin bir şekilde ayrılması işi monotonlaştırır tek motivasyon kaynağını para olarak değerlendirmek iyi değildir.
  2.YÖNETSEL KURAM: Yöneticilik hizmetinin uzmanlık gerektirdiği vurgulanmıştır.
  başarılı işletme için 6 eylem vardır (teknik,ticari,mali,güvenlik,muhasebe ve yönetim) yönetim süreçleri vardır bunlar başarılı bir işetme için önemlidir yönetim bütünlüğünü sağlar
  planlama: Geleceği ön görmek hataları minimuma indirir amaca ulaşmayı daha kolay hale getirir
  örgütleme: İşletmeyi organize etmek onu gerekli olan şeyle donatmaktır örgüte gerekli olanların sağlanması gerekir
  emretme: fayol’a göre emretmek yöneticiler tarafından gerçekleştirilir her yönetici kendi biriminden sorumludur personelleri teftiş etmek onlar hakkında bilgi sahibi olmak çalışana iyi örnek olmak personeli aktif hale getirmek yöneticinin görevleridir.
  koordine etmek: İşletmeleri uyumlaştırmak birbirine bağlamak gerekir.
  kontrol: Her şeyin gerektiği gibi kurallara emirlere uygun olması için kontrol gereklidir eksiklerin önüne geçilmesine desteklenmesine yarar.

  #2128
  İlknur Gökkaya
  Katılımcı

  Öncelikle yönetimden bahsetmemiz gerekirse yönetim genel anlamıyla insanları belirli kurallar dahilinde örgütleme ve sevk etmek anlamına gelmektedir. En az 2 kişinin olduğu yerde yönetimden söz etmemiz mümkündür. Yönetim tarihi 4 dönemde incelenir. Klasik dönem,Neoklasik dönem,Modern dönem, Postmodern dönem. Bu dönemlerde belirli tarihler olmakla beraber bu tarih aralıklarının bir netliği yoktur sadece o dönemlerde yoğun olarak temsil edilen yönetim davranışları daha yoğun bir şekilde ele alınmıştır. Şimdi bu dönemlerden ilki olan Klasik dönemden bahsedebilirim.
  Klasik dönem 1880lerde Amerika da ortaya çıkmıştır. Buharlı makine icadı ve sanayi devrimi ile İngiltere’de de gelişmeler göstermiştir. Fordist üretim yani seri üretim önem kazanmıştır. Klasik yönetim 3 şekilde ele alınmaktadır.1- Bilimsel Yönetim(Taylor):Bu yönetimde amaç verimliliği arttırmaktır. Taylor bir işi yapmanın en iyi ve en verimli yolunu araştırır,gözlemler. Ve iş bölümü yapar herkes işinin başında ve o işte ustadır. Çalışanlar yüksek verimlilik için eğitim almalıdır demiştir.Fakat bu düzen insanları insan olarak değil bir makine dişlisi olarak gördüğü için,insanlar aynı işi yapmaktan artık robotlaştıkları için,iş bireysel odaklı olduğu ve gruplaşmayı yok etmeye başladığı için çeşitli eleştirilere de uğramıştır.
  2-Yönetim İlkeleri (Fayol):Fayol işletmenin genel ilkelerinin tüm örgüt türlerine uyarlanabileceğini öne sürmüştür. Taylor işçinin güçlenmesini,Fayol yöneticinin güçlenmesini istemiştir ve buna göre yöntemler uygulamıştır. 5 tane yönetim süreci belirlemiş ve böylelikle başarıya ulaşılabileceğini savunmuştur. Bunlar:Planlama,örgütleme,emretme,
  koordinasyon,kontroldür.
  3) Bürokrasi(Weber)

  #2129
  Beyza Yağmur mantır
  Katılımcı

  Yönetimden bahsetmek için en az 2 kişi gerekiyor ikili ilişkilerde bile kararlar konusunda biri diğerini yönlendirir yönetim kuramı sadece kamu yönetimini ele almaz bir çok dönem ve anlayışa dayanır.Yönetimin kelime anlamından bahsedecek olursak kısaca insanları sevk ve idare etme eyleme geçirme sürecidir.Yönetsel düşünce 4 temel dönemde incelenir bunlar
  KLASİK DÖNEM 1880-1930 1800 de buharlı makine ve sanayi devrimiyle ortaya çıktı çok sayıda insan ve fabrika vardır (fordist=seri üretim)
  NEOKLASİK DÖNEM 1930-1950
  MODERN DÖNEM 1950-1970
  POSTMODERN DÖNEM 1970-VE GÜNÜMÜZ
  Bunları bu dönemlerde ele almamızın nedeni kesin ve net tarihlerinin bunlar olması değil bu dönemi temsil eden yönetim anlayışının daha yoğun olmasıdır
  BİLİMSEL YÖNETİM; En etkili isim F.TAYLOR’dur bu anlayışa göre yönetimde iş birimlere ayrılmalıdır uyum ve iş birliği olmalı işi yapmak için en uygun yöntem seçilmelidir amaç verimliliği arttırmak bunun içinde işçi parayla teşvik edilir eğitim olmalı (etüt ve zaman)
  BİLİMSEL YÖNETİM ELEŞTİRİLERİ Ortaya ne zaman bir düşünce ortaya çıkarsa mutlaka eleştiriside olur bilimsel yöntem Charlie chaplinin modern zamanlar filminde olduğu gibi insanı robotlaştırır makineleştirir makinenin bir çarkı dişi haline getirir tek motivasyon kaynağı para olur sadece para için iş yapılır.
  YÖNETSEL KURAM HENRY FAYOL Yönetimin genel ilkelerinin tüm örgüt türlerine uygulanabileceğini ortaya koymuştur FAYOL yöneticiye önem vermiştir işin iyi olması için yöneticiye bakılmalıdır 6 işletme eyleminin yerine getirilmesi gerektiğinden bahsetmiştir ona göre yönetim süreçleri yönetim bütünlüğünü oluşturur

  #2132
  semiha diker
  Katılımcı

  yönetim, insanı sevk ve idare etme yöntemidir.yönetsel düsüncenin 4 temel dayanagı vardır.
  1)Klasik dönem 1980-1950
  2)Neo klasik dönem 1930-1950
  3)Modern dönem 1950-1970
  4)Post modern dönem. 1970-GÜNÜMÜZ
  ***BU TARİH ARALIKLARI KESİN VE NET ÇİZGİLERLE AYRILMAMİŞ,DÖNEMİ TEMSİL EDEN YÖNETİM ANLAYIŞLARI YOGUN TARTIŞILMŞ****
  1)Klasik yönetim kuramı kendi icinde 3 başlık tatoplarız.
  -Bilimsel yönetim(f.taylor)
  -Yönetsel kural(fayol)
  -Bürokrasi(max weber).
  Bilimsel yönetim=verimliligi arttırmak,bir işi en iyi en verimli yapmanın yolu nedir, cevabını arar.
  Yönetsel kural(H.fayol)=örgütün yapısına odaklanıp yönetim fonksiyonlarına bakıyor, basarILI bir işletme icin 6 işletme eyleminin yerine getirilmesi görüsündedr. Bunlar;teknik,ticari, mali,güvenlik,muhasebe,yönetim.
  YÖNETİM BÜTÜNLÜGÜ SÜRECİ = Planlama, örgütlenme,emretme,kordinasyon,kontrol
  Bürokrasi(MAX WEBER)=Yazılı kanunlara dayanır

  #2133
  Bahar Butur
  Katılımcı

  Yönetim tarihi 4 temel dönem halinde incelenir.
  -Klasik Dönem
  -Neo Klasik Dönem
  -Modern Dönem
  -Post Modern Dönem
  Klasik Dönem;1980’lerde Amerika harekatının (buharlı makinanın icatı ile başlayan Sanayi Devriminin başlaması ) başlıyor.Fabrikada insanlar çalışır iken aynı zamandada iş makinaları devreye giriyor.1900’lerin başlarında halk Fordist (seri üretim) üretim başlıyor.Klasik dönemi 3 yönetim biçimi oluşturuyor.
  -Bilimsel Yönetim (F.Taylor)
  -Yönetsel Kuram (H.Fayol)
  -Bürokrasi (M.Feber)
  Bilimsel Yönetim;Taylor işçi sınıfına önem veriyor.İşçiyi bir köle olarak değil üreten kişi olarak benimsenmesi gerektiğini savunuyor.İşçi işi yaparken en kolay,sağlıklı ve en önemlisi verimli biçimde yapması gerektiğini savunuyor.Motive ederek (maddi anlamda vb.).Fabrikada çalışan işçilerin sabit bir alanda uzmanlaşıp eğitilmesi gerektiğini savunuyor.
  Yönetsel Kuram;Fayol Taylor’a göre işçinin değilde yönetici hizmetlerinin uzmanlaşmasını savunuyor.Yönetimde bütünleşmeyi;planlama,örgütleme,emretme,koordine etmek ve kontrol olarak 5’e ayırmıştır.

  #2134
  dinar demir
  Katılımcı

  Yönetsel düşünce gelişiminde 3 tur model bulunur. Bunlar,
  1. Klasik örgüt teorisi
  2. Neo klasik yönetim teorileri
  3. Çağdaş yönetim teorileri
  KLASİK YONETIM YAKLASIMINDA, bilimsel, yönetim ilkeleri ve bürokrasi yaklaşımlarından yararlanılmıştır.
  1. Bilimsel yönetim kurucusu F.Taylor dur. Taylor çalışanları ekonomik acıdan ele alınmasına karşıdır. Çalışanları bir işi yapabilecek düzeye ulaştıracak yöntemler kullanmasını savunur. Bu kuram Taylorizm olarak da bilinir. Bireysellikten uzak gruplar halinde çalışmalar yapmasından yanadır. Is birliğine dayalı çalışma ortamları oluşmalıdır. Sıradan çalışmalar yerine bilimsel alanlara yoğunlaşması gerektiğine inanır. En önemlisi isçilerin verimliliğini artıracak motivasyon çalışmaları yürütülmeli ancak bu motivasyondan kasıt sadece parasal olarak algılanmamalıdır. Bir ise dair uygulanacak tüm basamaklar yerine getirilmelidir. Örneğin bir konu önce tasarlanarak uygulamalı daha sonra amacına ulaşıp ulaşmadığına dair kontroller sağlanmalıdır. Bireysellikten uzak grup dinamikliği sağlanmalıdır. Bunun için çalışanların ise girerken bile bilimsel yöntemler kullanılarak alınması gerektiği savunulur.
  2. Yönetim Süreci savunucusu Henry Fayol dur. Fayol Taylor un aksine çalışanların değil yöneticilik hizmetlerinin uzmanlık gerektiğini savunur ve başarılı bir işletme için yerine getirilmesi gereken teknik, ticari, malı, güvenlik, muhasebe ve yönetim basamakları bulunur . Yönetim butunlulugunu sağlayan planlama, örgütleme, emretme, koordinasyon ve kontrollerin sağlanması gerekir.
  3. Bürokrasi yaklaşımı savunucusu Max Weber die. Bürokrasi iktidarı ifade eder. Yönetimi kendi yararına kullanan gruptur. Bu kuramda karizmatik, yasal gelenekse güç kaynakları bulunur. Geleneksel alanda otoriteyi elinde tutan efendiler vardır. Kanunlara değil efendilere itaat edilir. Verilen emirlerde geleneklere uygun olmalıdır. Yasal alanda, otorite akılcı ilkelere göre oluşur . Kânun üstünlüğüne olan inanç vardır. Karizmatik alanda ise otorite elinde olan kişinin özelliklerinden çok kendilerine olan bağlılığına önem verilmektedir.. Bürokrasi de yönetim kurallara göre düzenlenir. Verilen yetkiler sınırlıdır.

  #2135
  Miray Nur Güven
  Katılımcı

  Klasik dönem 1880 yıllarından Amerika’da ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi ile büyük gelişmeler ortaya çıkmıştır.
  Klasik yönetim üç şekilde ayrılmaktadır :
  1-Bilimsel Yönetim veya Taylorculuk :
  En etkili kişi F.Taylordur. Taylorun “Bilimsel Yönetim İlkeleri” adlı eseri ile
  ortaya konmuş bir üretim yöntemidir. Amaç bireylerin ulaşabilecekleri en yüksek verimlilik ve refah düzeyine ulaştırmaktır.
  Taylor bir işçiyi bir köle değil bir üreten kişi olarak benimsenmesi gerektiğini savunmuştur.
  2-Yönetsel Kuram:
  Henri Fayol tarafından geliştirilmiştir. Etkili bir yönetim için yöneticilere ayrıntılı kılavuzlar sunar.
  Fayol’da Taylor gibi işçilerin eylemlerini analiz ederek verimliliği artırmaya çalışmıştır. İşletmelerin altı faaliyeti olduğunu
  ve başarı için teknik, ticari, finansal, güvenlik, muhasebe ve yönetim faaliyetlerine özen gösterilmesini önermiştir.
  3-Bürokratik Yönetim:
  Bu fikiri ortaya atan Max Weberdir. Yönetimde sosyolojik yaklaşım benimsenmiştir. Weber işlerin açık kurallar ile yapılandırılarak
  hiyerarşik bir şekilde yerine getirilmesi tarftarındadır. Bürokrasi örgütleri kurmanın en etkili ve rasyonel yolu olarak görmüştür.

  #2136
  Sinem Görgenç
  Katılımcı

  Sanayi devriminden sonra yeni yönetim kuramları ortaya çıkmaya başlamıştır.Bu kuramları dört dönemde inceleyebiliriz;
  1)KLASİK DÖNEM(1880-1930)
  2)NEOKLASİK DÖNEM(1930-1950)
  3)MODERN DÖNEM(1950-1970)
  4)POSTMODERN DÖNEM(1970-günümüz)
  Bu tarihlerde adı verilen dönemleri temsil eden yönetim anlayışları daha yoğun olarak tartışılmıştır.

  Yönetim sevk ve idare etme anlamına gelmektedir.Yönetimden bahsedilmesi için en az iki kişiye gerek duyulmaktadır.

  KLASİK YÖNETİM KURAMI : 1880’lerde Amerika’da çıkan yönetim hareketidir.
  Klasik dönemi üç başlık altında ele alabiliriz:
  1)Bilimsel Yönetim(F.Taylor):F.Taylor tarafından ortaya konulmuştur.Amaç verimliliği arttırmak,verimliliği arttırmak için nasıl çalışılması gerektiğine cevaplar aramaktadır.
  2)Yönetim Süreci Kuramı(Yönetsel Kuram)-(H.Fayol):Amaç yönetimin temel ilkelerini belirlemektir.Bilimsel yönetim gibi amacı verimliliktir ama yönetsel kuram örgütün yönetimine daha çok odaklanmaktadır.
  Başarılı bir işletme için altı işletme eylemi yerine getirilmelidir.Bunlar;
  -Teknik
  -Ticari
  -Mali
  -Güvenlik
  -Muhasebe
  -Yönetimdir

  Yönetim süreçlerinden planlama,örgütleme(organize etme),emretme(personeli çalıştırma),koordinasyon,kontrol yönetimin bütünlüğünü oluşturur.

  3)Bürokrasi(Max Weber):Üç otorite tipi vardır:
  -Geleneksel Otorite
  -Karizmatik Otorite
  -Yasal Otorite
  Max Weber bürokrasiyi yasal otorite üzerine kurmuştur.

  #2137
  Fadime AYDIN
  Katılımcı

  Yönetim; bir amacı gerçekleştirmek için bir araya getirilmiş insanları örgütleme,eyleme geçirme,sevk ve idaredir.En az 2 kişinin olduğu yerde yönetim olur.
  Yönetsel Düşüncenin Gelişimi 4 Temel dönemde incelenir:
  1-Klasik Dönem (1880-1930)
  2-Neo-Klasik Dönem (1930-1950)
  3-Modern Dönem (1950-1970)
  4-Post Modern Dönem (1970-Günümüz)
  Klasik Dönemin ortaya çıkmasının en büyük nedenleri buharlı makinenin icadı ve sanayi devrimidir.1900 lerin başlarında Amerika’da FORD ilk kez seri üretime geçmiştir.Buna Forbist üretimde denir.Bu dönemde çok sayıda insan çok sayıda üretim yapmak zorundadır.
  Klasik Yönetim Kuramı 3’e ayrılır:
  A-Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (F. Taylor)
  Amacı her yönden verimliliği arttırmaktır.Verimsizliği kaldırıp verimliliği arttırmaktır.İşin en verimli yolunu arar.Birimlere ayrılıp o konuda uzmanlaştırır , mekanikleştirir.Eğitim çalışanlara verilir.
  B-Yönetsel Kuram (H. Fayol)
  Yöneticilerin uzmanlaşması gerektiğini savunur.
  İşletme eylemleri vardır ve kontrol edilmelidir.
  İşletmecilik Eylemleri: Teknik, Ticari, Mali, Güvenlik, Muhasebe, Yönetim
  Yönetim Bütünlüğü için ise ;planlama ,örgütleme ,emretme ,koordinasyon ,kontrol süreçleri vardır.
  C-Bürokrasi Yaklaşımı (M. Weber)

  #2138
  Demet Çal
  Katılımcı

  Önceden belirlenmiş amaçları ve işlevleri yapmak için insanların bir araya gelip örgütlenip amaçlarını harekete geçirme sürecine yönetim denir. Yönetimin olabilmesi için ise en az iki kişiye ihtiyaç vardır çünkü biri diğerini yönlendirmesi gerekmektedir.
  Yönetim Tarihi 4 temel döneme ayrılır;
  1- Klasik Dönem (1880-1930)
  2- Neo-klasik Dönem (1930-1950)
  3- Modern Dönem (1950-1970)
  4- Post-modern Dönem (1970- Günümüz)
  Not: Bu tarih aralıkları kesin değildir sadece o tarih aralığında yoğun olarak tartışılmıştır. Günümüzde hala kullanılmaktadır.
  1-Klasik Dönem (1880-1930)
  Buharlı makinenin icadı ve Sanayi Devriminin gerçekleşmesi sonucu fabrikalarda insan gücünü yanında makine gücündende yararlanılmıştır. Böylece üretim ve üretim kapasitesi artmış bunun sonucunda seri ( fordist ) üretime geçilmiştir.
  Klasik Dönem kendi içinde üç ayrı yönetime ayrılır. Bunlar;
  A- Bilimsel Yönetim (F.W.Taylor)
  Temel amaç verimliliği artırmak ve daha verimli çalışmak için neler yapılmalıdır. İşi bölümü , işi zamanında bitirmek, ekstra çalışıldığı zamanlarda ekstra ücretlerin verilmesi verimliliği artırmaya örnek olarak verilebilir.
  B- Yönetsel Kuram (Henri Fayol)
  Temel amaç yönetim ilkelerinin herkese uygulanabileceği ama yöneticinin iyi olası gerekmesi verimliliği arttırmaktadır.
  Başarılı işletme için altı eylem vardır. Bunlar;
  •Teknik •Ticari •Mali
  •Güvenlik •Muhasebe •Yönetim
  Yönetim süreci ise ;
  1.Planlama 2.Örgütleme 3.Emretme
  4.Koordinasyon etmek 5.Kontrol
  C- Bürokrasi kuram (Max Weber)

  #2139
  ayşegül civan
  Katılımcı

  Yönetim, önceden belirlenmiş amaçları ve gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya getirilen insanları örgütleyip eyleme geçirme sürecidir. en az 2 kişi olmalıdır.
  Yönetsel düşünce gelişimi 4 dönemde incelenir.
  – Klasik dönem
  – Neo-klasik dönem
  – Modern dönem
  – Post modern dönem
  Klasik dönemin ortaya çıkmasındaki en etkili nedeni sanayi devrimin gerçekleşmesi ve bununla birlikte buharlı makinelerin icadı olmuştur.
  BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (F.W.TAYLOR)
  Taylorizm olarak da adlandırılan bilimsel yönetim ilkeleri iş yerinde rast gele bir çalışma düzeninden ziyade çalışmanın bilimsel yöntemlerle olmalıdır. İşler bölümlere ayrılmalı ve çalışanlar o alanda uzmanlaşmalıdır. Çalışanlar bilimsel yönetim ilkelerine göre eğitilmeli ve işe alınacak yeni elemanı seçerken bilimsel yönetim ilkelerine göre seçilmesi gerektiğini söyler.
  YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMIN (H. FAYOL)
  Taylor çalışanların uzmanlaşması gerektiğini vurgularken, fayol daha çok yöneticilik hizmetinin uzmanlık getirdiğini vurgulamıştır. Fayol’a göre başarılı bir işletme için 6 eylemin yerine getirilmesi gerekir. Bunlar;
  1=TEKNİK
  2=TİCARİ
  3=MALİ
  4=GÜVENLİK
  5=MUHASEBE
  6=YÖNETİM
  Yönetim süreçleri ise şu şekildedir;
  1=PLANLAMA
  2=ÖRGÜTLEME
  3=EMRETME
  4=KOORDİNASYON
  5=KONTROL

  #2140
  Hazal Güzel
  Katılımcı

  Yönetim: insanları sevk ve idare etme sürecidir.
  Bir yerde yönetimden söz edebilmek için en az iki kişi olmalıdır.

  Yönetim tarihi 4 dönemde ele alınır:
  1) klasik dönem (1880-1930)
  2) neo-klasik dönem (1930-1950)
  3) modern dönem (1950-1970)
  4) post modern dönem (1970-günümüz)

  NOT: Bu tarih aralıkları kesin ve net tarih aralıklarıyla ayrılmamıştır. Sadece bu tarih aralıklarında dönemi temsil eden yönetim anlayışları daha yoğun olarak tartışılmıştır.

  KLASİK DÖNEM (1880-Amerika)
  Sanayi devriminin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Çok sayıda insanların makine kullanarak çok sayıda üretim yapmak için bir tesiste çalışması klasik yönetimdir.

  Klasik yönetim kuramları
  – Bilimsel yönetim (Taylor)
  – Yönetsel kuram (Fayol)
  – Bürokrasi (Weber)

  +Bilimsel yönetim ( Taylor)
  Verimliliği artırmak için nasıl çalışılmalıdır. En iyi şekilde nasıl yapılacağının üzerinde durmuştur. Taylor, işin bölümlere ayrılması gerektiğini söylemiştir. İnsanların kendisine ait olan işleri sürekli yapmasını ve o işte ustalaşmasını söylemiştir. İşin ne kadar sürede biteceği belirlenmelidir. İşin en iyi nasıl yapılacağı öğretilmelidir. Böylelikle zaman kaybı yaşanmasını önleneneceğini savunmuştur. Parça başı ücret vardır.
  İnsanları, makine parçası olarak görmüştür. İnsanı insan olarak görmemesi ve örgüte tepeden bakması, işçilerin yönünden bakmaması nedeniyle eleştirilmiştir. Parça başı ücret olması insanların motivasyonlarının sadece para olmasını sağlamıştır ve bu konuda eleştiriler almıştır. Taylor işlerde uzmanlaşmayı savunmuştur ancak bir süre sonra insanların monotonlaşacağı, bir robota dönüşeceği düşüncesiyle de birçok eleştiri almıştır.

  + Yönetsel kuram (Henry Fayol)
  Yönetimin temel ilkelerini belirlenerek tüm örgüt türlerine uygulanabileceğini savunmuştur.
  Yönetim süreçleri
  1- Planlama: Geleceği tahmin ederek eylem programı oluşturmaktır.
  2- Örgütleme: İşletmeyi organize etmek gerekli olan her donanımı sağlamaktır.
  3- Emretme: Personeli çalıştırmak, Komuta etmektir.
  4- Koordinasyon: Hedef doğrultusunda gerekli olan her şeyin bir araya getirilmesi, birleştirilmesi, uyumlaştırılmasıdır.
  5- Kontrol: Her şeyin verilen kurallara, emirlere uygunluğunun test edilmesidir. Hata ve eksikleri ortaya çıkarmak bunları iyileştirmek amacıyla yapılmaktadır.

  Örgüt: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş ikiden fazla kişi.

  #2141
  Mehtap Doğan
  Katılımcı

  Yönetimin olması için en az iki kişi gereklidir.Yönetim tarihi dört temel dönemde incelenir.klasik dönem (1880-1930),neoklasik dönem(1930-1950),modern dönem(1950-1970), post-modern dönem(1970-günümüz),bu tarih aralıkları kesin ve net şekilde ayrılmamıştır sadece bu dönem aralıklarında dönemi temsil eden yönetim anlayışları daha yoğun olarak tartışılmıştır.klasik Dönem 1880 lerde buharlı makinenin icadıve sanayi devriminin yansıması olarak çok sayıda malın üretimi amaçlanmıştır.klasik dönemde ilk olarak Bilimsel yönetimde Frederick Winslow Taylor’dur.amacı verimliliği arttırmak ve bir işi yapmanın en iyi en verimli yolu nedir? Sorusuna cevap aramıştır.İnsanı bir makine dişlisi olarak görür.Daha çok işçilere odaklanır. Klasik Dönemde ikinci olarak Yönetsel kuram yer alır.Öncü ismi Henry Fayol’dur amacı tüm yönetimlere ve işletmelere uygulanabilmesidir.Örgütün yönetimine daha çok odaklanır.Örgüt:belirli bir amacı gerçekleştirmek için ikiden fazla kişinin biraraya gelmesidir.Yönetim süreçleri: planlama,örgütleme,emretme,koordine etme ve kontroldür.1.Planlama:geleceği öngörerek gelecekteki aksiyonları şimdiden belirlemektir.2.Örgütleme: bir işletmeyi organize etmek işleyişinde onu gerekli olan her şeyle donatmaktır.3.Emretme: Fayol’a göre birim yöneticileri tarafından yerine getirilir ve her yönetici kendi biriminden sorumludur.4.kordine etme:bütün çabaları ve bütün işlemleri uyumlaştırmak,birleştirmek ve birbirine bağlamaktır.dikey(ast-üst ilişkisi) ve yatay(birlikte yapma) birimlerdir.5.kontrol:her şeyin verilen emirlere ve var olan kurallara uygun şekilde gözetlemektir.

  #2142
  Sümeyra Yılmaz
  Katılımcı

  Yönetim kuramları
  Yönetim;bir örgütte önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ortak bir noktada buluşmak için insanları örgütleyip aynı eşgüdüme sevk etmek olarak tanımlanabilir.
  Bir yerde yönetim olabilmesi için en az 2 kişi olması gerekir.
  Yönetim tarihi 4 dönemde incelenir:
  1.Klasik dönem(1980-1990)
  2.Neo Klasik dönem (1930-1950)
  3.Modern dönem(1950-1970)
  4.Postmodern dönem(1970 ve günümüz)
  Not:Bu dönemler bu tarih aralıklarıyla kısıtlanamaz bu tarih aralıklarında dönemi temsil eder.
  Klasik dönem de kendi içinde 3 e ayrılır.(Bilimsel yönetim F.Taylor,Yönetsel kuram Henry Fayol ve Bürokrasi Max Weber)
  Bilimsel yönetimde Taylor, insanları makina parçası olarak görmüş ve her insanın tek bir iş üzerinde ustalaşması gerektiğini düşünmüştür parça başı ücret ne kadar iş o kadar para.
  Yönetsel kuram ise nasıl verimli bir yönetim oluşturabilirim? Yönetim ilkelerini bir uygulayayım ki en iyisini yapayım diye düşünür ve daha insan odaklıdır.
  Yönetim süreçleri:Planlama,örgütleme,emretme,koordine etme son olarak kontrol.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 23)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.