#2129
Beyza Yağmur mantır
Katılımcı

Yönetimden bahsetmek için en az 2 kişi gerekiyor ikili ilişkilerde bile kararlar konusunda biri diğerini yönlendirir yönetim kuramı sadece kamu yönetimini ele almaz bir çok dönem ve anlayışa dayanır.Yönetimin kelime anlamından bahsedecek olursak kısaca insanları sevk ve idare etme eyleme geçirme sürecidir.Yönetsel düşünce 4 temel dönemde incelenir bunlar
KLASİK DÖNEM 1880-1930 1800 de buharlı makine ve sanayi devrimiyle ortaya çıktı çok sayıda insan ve fabrika vardır (fordist=seri üretim)
NEOKLASİK DÖNEM 1930-1950
MODERN DÖNEM 1950-1970
POSTMODERN DÖNEM 1970-VE GÜNÜMÜZ
Bunları bu dönemlerde ele almamızın nedeni kesin ve net tarihlerinin bunlar olması değil bu dönemi temsil eden yönetim anlayışının daha yoğun olmasıdır
BİLİMSEL YÖNETİM; En etkili isim F.TAYLOR’dur bu anlayışa göre yönetimde iş birimlere ayrılmalıdır uyum ve iş birliği olmalı işi yapmak için en uygun yöntem seçilmelidir amaç verimliliği arttırmak bunun içinde işçi parayla teşvik edilir eğitim olmalı (etüt ve zaman)
BİLİMSEL YÖNETİM ELEŞTİRİLERİ Ortaya ne zaman bir düşünce ortaya çıkarsa mutlaka eleştiriside olur bilimsel yöntem Charlie chaplinin modern zamanlar filminde olduğu gibi insanı robotlaştırır makineleştirir makinenin bir çarkı dişi haline getirir tek motivasyon kaynağı para olur sadece para için iş yapılır.
YÖNETSEL KURAM HENRY FAYOL Yönetimin genel ilkelerinin tüm örgüt türlerine uygulanabileceğini ortaya koymuştur FAYOL yöneticiye önem vermiştir işin iyi olması için yöneticiye bakılmalıdır 6 işletme eyleminin yerine getirilmesi gerektiğinden bahsetmiştir ona göre yönetim süreçleri yönetim bütünlüğünü oluşturur