#2136
Sinem Görgenç
Katılımcı

Sanayi devriminden sonra yeni yönetim kuramları ortaya çıkmaya başlamıştır.Bu kuramları dört dönemde inceleyebiliriz;
1)KLASİK DÖNEM(1880-1930)
2)NEOKLASİK DÖNEM(1930-1950)
3)MODERN DÖNEM(1950-1970)
4)POSTMODERN DÖNEM(1970-günümüz)
Bu tarihlerde adı verilen dönemleri temsil eden yönetim anlayışları daha yoğun olarak tartışılmıştır.

Yönetim sevk ve idare etme anlamına gelmektedir.Yönetimden bahsedilmesi için en az iki kişiye gerek duyulmaktadır.

KLASİK YÖNETİM KURAMI : 1880’lerde Amerika’da çıkan yönetim hareketidir.
Klasik dönemi üç başlık altında ele alabiliriz:
1)Bilimsel Yönetim(F.Taylor):F.Taylor tarafından ortaya konulmuştur.Amaç verimliliği arttırmak,verimliliği arttırmak için nasıl çalışılması gerektiğine cevaplar aramaktadır.
2)Yönetim Süreci Kuramı(Yönetsel Kuram)-(H.Fayol):Amaç yönetimin temel ilkelerini belirlemektir.Bilimsel yönetim gibi amacı verimliliktir ama yönetsel kuram örgütün yönetimine daha çok odaklanmaktadır.
Başarılı bir işletme için altı işletme eylemi yerine getirilmelidir.Bunlar;
-Teknik
-Ticari
-Mali
-Güvenlik
-Muhasebe
-Yönetimdir

Yönetim süreçlerinden planlama,örgütleme(organize etme),emretme(personeli çalıştırma),koordinasyon,kontrol yönetimin bütünlüğünü oluşturur.

3)Bürokrasi(Max Weber):Üç otorite tipi vardır:
-Geleneksel Otorite
-Karizmatik Otorite
-Yasal Otorite
Max Weber bürokrasiyi yasal otorite üzerine kurmuştur.