#2145
semiha diker
Katılımcı

Neo klasik dönem(1930-1950): klasik dönemin bir eleştirel yönü kapalı sistem olarak düşünülüyor.
1)X ve Y kuramları: Douglas McGregor klasik dönem ve neo klasik dönemin temsil eden anlayışı
X insani:zorla çalıştırılacak bir insan tipi kontrol denetlemek yön vermek..
X yönetici: hiyerarşik otoriter sadece iş
Y insanı:kendi kendini kontrol eder,yaratıcıdır,meraklıdır,fırsat verilmesi gerekir.
Y yönetici: insancıl davranır, astlarini yetiştirir ve kontrol eder, motive eder.
2)insan ilişkileri okulu:Teknik faktörlerle verimliliği arttırmak kâr elde etme amacıbile yapılan ama supriz sekilde sosyal ve psikolojik foktorlerin ortaya çıktığı bir yaklaşımdır.
Hawthorne etkisi: deney yapan kişi deneyi yapan kişiyi etkiler.