Front Page Forumlar Kamu Yönetimi Çalışma Alanları Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet Neo-Klasik Dönem Yönetim Anlayışları

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 20)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2144
  Volkan Göçoğlu
  Anahtar yönetici

  Dönemin yönetim anlayışları, genel bilgiler ve tartışmalar.

  #2145
  semiha diker
  Katılımcı

  Neo klasik dönem(1930-1950): klasik dönemin bir eleştirel yönü kapalı sistem olarak düşünülüyor.
  1)X ve Y kuramları: Douglas McGregor klasik dönem ve neo klasik dönemin temsil eden anlayışı
  X insani:zorla çalıştırılacak bir insan tipi kontrol denetlemek yön vermek..
  X yönetici: hiyerarşik otoriter sadece iş
  Y insanı:kendi kendini kontrol eder,yaratıcıdır,meraklıdır,fırsat verilmesi gerekir.
  Y yönetici: insancıl davranır, astlarini yetiştirir ve kontrol eder, motive eder.
  2)insan ilişkileri okulu:Teknik faktörlerle verimliliği arttırmak kâr elde etme amacıbile yapılan ama supriz sekilde sosyal ve psikolojik foktorlerin ortaya çıktığı bir yaklaşımdır.
  Hawthorne etkisi: deney yapan kişi deneyi yapan kişiyi etkiler.

  #2149
  Melike Demirhan
  Katılımcı

  Neo-klasik kuramların ortak özellikleri:
  -insan örgütte önemli bir unsurdur.örgütte sosyal açıdan farklı insanlar bulunur.kuramların irdeledigi konu benzerdir:insan, gruplar ve davranışlar… asıl amaç insanı tanımak anlamaktır.
  X ve Y kuramı (Douglas Mcgregor)
  -X insanı: özünde tembeldir,sorumluluk almayı sevmez,işin amacını benimsemez kişisel çıkarları ön plandadır.
  -x yönetici: otoriterdir insanı pasif sayar. Otoritesini kullanarak işçisi çalıştırır.
  -y insanı: çalışmayı sever tembel değildir. Sorumluluk almaktan kaçınmaz. Yaratıcı bir kişiliktir ve kontrol edilmesine gerek yoktur.
  -y yönetici:insancıldır, demokrakttır çalışanını motive ederek verimi yükseltir.

  #2150
  Miray Nur Güven
  Katılımcı

  NEO-KLASİK KURAMLARIN ÖZELLİKLERİ:
  -Örgütte insan davranışları araştırılır ve yorumlanır,
  -Açık ve sosyal sistemlerdir,
  -İnsan davranışı, insan ilişkileri, gruplar, informal örgüt, liderlik ile motivasyon kavram ve teoriler gibi başlıklar üzerinde durur.

  NEO-KLASİK KURAMLARIN AMACI:
  -Örgütte insanı daha iyi tanımak ve motive etmenin yollarını aramaktır,
  -İyi bir örgüt yapısı oluşturmak için insanlara örgütte motive etmek, örgütsel sorunları en aza indirmek, çatışmaları engellemek, insiyatif vermek gerekir.

  * İnsan ilişkileri Kuramı( Elton John Mayo ):
  -Hawthorne deneyi ve sosyal sistem olarak yönetimi ele almıştır,
  -Endüstriyel sosyolojinin öncülerindendir,
  “The Human Problems Of an Industrial civilazation” en önemli çalışmasıdır.
  *İnsan ilişkileri yaklaşımının örgüt ve yönetim ilkeleri :
  1.Örgütün toplumsal bir yapısı vardır kendine özgü değerleri ve düzeni vardır.
  2.Örgütün en üstün varlığı iş görendir ve örgütsel verimliliğin en etkin aracıdır.
  3.İş gören makine değil bilişsel gücü, duyguları vve tutumları vardır.
  4.İş görenler örgütsel toplum içinde kümeleşirler.
  5.İş gören üyesi olduğu örgütün değerlerine ve düzenine uymak zorundadır.

  Not: İnsan ilişkileri yaklaşımının varsayımları : SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ, SOSYO PSİKOLOJİ

  Hawthorne Araştırmaları aşağıdaki deneylerden oluşmuştur:
  -Işıklandırma Deneyi -Mika yarma test odası Deneyi
  -Röle montaj Deneyi -Mülakat Programı
  -İkinci röle montaj Deneyi -Seri bağlama odası

  * X ve Y kuramı Douglas McGregor :
  – “Örgütlerin insan yönü” (The Human Side Of Enterprise )çalışmasında örgütlerde iş gören davranışlarına dair yönetici algıları incelenmiştir.
  – X ve Y teorisini ilk kez ortaya atan kişidir.

  * X Kuramı * Y Kuramı
  – Yalnızca para ile motive olurlar – İnsancıl davranış gösterirler
  – İşi sevmezler, tembeldirler – Katılımcı ve demokratır
  – Zorlama ve baskı ile anlarlar – Sorun yapmazlar ve iş koşullarına olumlu yaklaşırlar

  #2151
  Fadime AYDIN
  Katılımcı

  Neo-Klasik dönem, Klasik dönemin eleştirisi üzerine kurulmuştur.’İnsan İlişkileri Okulu’da deniliyor.
  Hawthorne deneyinden sonra başlar.’Hawthorne Etkisi’Deney yapılan ,deneyi yapandan etkilenir.Neo-Klasik dönem yine kâr etme amacıyla başlamıştır.Deneyler sırasında ,verimliliği arttıran sadece teknik faktörler değil, insani faktörlerinde etkili olduğu anlaşılmıştır.
  X VE Y KURAMI (Douglas McGregor):
  X TEORİSİNİN İNSANA SAİR VARSAYIMI
  -Yeniliğe direnç gösterir.
  -İnsan tembeldir, çalışması için zorlamak gerekir.
  -Sorumluluk almaktan uzak durur.
  X TEORİSİNİN YÖNETİCİYE DAİR VARSAYIMI
  -Otoriterdir, sadece iş ile ilgili.
  -Otoritesini kullanarak işçileri çalıştırır.
  Y TEORİSİNİN İNSANA DAİR VARSAYIMI
  -Başkasının kontrolüne gereği yok, merak ettiği için öğrenmek ve sorumluluk ister.
  -Örgütsel amaçlara isteyerek ve bilinçli katılır.
  Y TEORİSİNİN YÖNETİCİYE DAİR VARSAYIMI
  -İnsancıl davranır.
  -Astlarını yetiştirir ve motive eder.

  • Bu yanıt 3 yıl 1 ay önce önce Fadime AYDIN tarafından değiştirildi.
  #2153
  melisa yağcı
  Katılımcı

  Neo-klasik dönem 1930-1950 yıllarında yoğun olarak yaşanmıştır. Özellikle insan davranışı ilişkileri grup ve grupların oluşumu üzerinde durur. Amacı insanı tanımak anlamak ve motive etmektir. İyi bir örgüt kurmayı amaçlar.
  X ve Y kuramı McGregor tarafından ortaya atılmıştır.
  x teorisinin insana dair yaklaşımı=> insan özünde tembel çalışmayı sevmez sorumluluktan uzak durur kişisel çıkarlarını öne çıkarır
  x teorisinin yöneticiye karşı varsayımı ise=> otoriter biridir sadece iş ile ilgilenir iş görenleri otorite ile çalıştırır
  y teorisinin insana yaklaşımı=> çalışmak onlar için zevkli ve eğlencelidir çalışan kendini kontrol edebilir sorumluluk bilincinde ve işi doğal etkinlik olarak görür
  y teorisinin yöneticiye karşı varsayımı=> insancıldır katılımcıdır astlarını yetiştirir ve motive eder çalışan ile kişisel amaç dışı bir iletişim kurar.

  #2154
  dinar demir
  Katılımcı

  NEOKLASIK KURAM
  1. Amaç insani daha iyi tanıyabilmek, anlamak ve motive etmektir
  2. Sorunları en aza indirmek , çözüm yolları aramak, olası çatışmaları engellemek
  3. Genellikle insan davranışı, insan ilişkileri, grup davranışları, liderlik vs. Konular üzerinde durur
  4. İnsan unsuru çok önemlidir, düzeni en iyi duruma getirecek olandır ve on planda tutulur
  İnsan ilişkileri kuramcısı Elton John Mayo dur. Sosyal sistem ve Hawthorne deneyi olarak yönetimi ele almıştır.
  İnsan ilişkilerinin yönetim ilkeleri içerisinde en üstün varlık is görendir. Verimlilik acısından en etkin araçtır. Is görenin duyguları vardır. Sadece beden gücü ile değil ruhsal olarak da büyük etkileri vardır. bağlı olduğu bir grup vardır ve bu grubun düzenine uymak zorundadır. Ve gruplamadı doğal bir olaydır .verimliliğini artırmak için sadece maddi değil manevi olarak da doyuma ulaşması sağlanmalıdır. Sadece üstlerinden de diğer işverenlerden de etkilenirler
  IINSAN ILISKILERI YAKLASIMININ VARSAYIMLARI
  1. Psikoloji (insanlar birbirine bağlıdır ve her zaman ussal davranmazlar. )
  2. Sosyoloji (Sosyal sistem olarak birbirini etkileyen kısımlardan oluşur)
  3. Sosyal psikoloji( işbirliği içinde takım olarak verimlilik sağlarlar. İnsanları etkilemek için uğraşırlar)
  X Y KURAMCISI DOUGLAS MCGREGOR dur.
  X ve Y teorisini ortaya atan kişidir.
  X teorisinde insanlar sadece para ile motive olur lar sorumluluk almaktan kaçınan iş yapmaktan çalışmaktan hoşlanmayan kişilerdir baskılanmaktan anlayan bu tip insanlar zorlama , cezadan anlarlar
  Y teorisinde ise kendini gerçekleştirme yolunda ilerlerler. Sorun oluşturmaktan çok çözüm odaklı sorun yaratmayacak olumlu insan grubudur.

  #2155
  Heval Aydoğan
  Katılımcı

  NEO-KLASİK DÖNEM İnsan davranışları araştırılır,yorumlanır. Açık ve sosyal bir sistemdir.İnsanı tanımayı ve sorunları en aza indirgemeyi amaçlar.Amaç yine verimliliktir.Ne-klasik dönem ikiye ayrılır,
  1]İNSAN İLİŞKİLERİ OKULU-Elton john mayo Burada amaç verimliliği nasıl daha fazla arttırabilmektir. Elton bunun için çeşitli deneyler yapıyor ve sonucunda da verimliğin hep arttığını görüyor.Ve teknik faktörlerin yanında sosyal ve psikolojik faktörlerede önem verilmesi gerektiği kanısına varıyor.İnsan ilişkileri yaklaşımının varsayımları,sosyoloji-psikoloji ve sosyal psikolojidir.
  2]X VE Y KURAMI -douglas
  – X TEORİSİ – Klasik dönemi temsil eder aslında insanın özünde tembel bir varlık olduğunu çalışmaya isteğinin olmadığını sürekli denetim altında olması gerektiğini ve değişim ve yenilik çabalarını benimsemediğini söyler.Yöneticileri otoriter ve acımasızdır.sadece iş ile ilgilenir insanların yaratcı fikirleri olduğunu kabul etmez.
  – Y TEORİSİ –
  Neo-klasik dönemi temsil eder çalışanların tembel olmadığını yeterli düzeyde ortam sağlandığında çalışmaktan zevk aldığını söyler.Yöneticileri insancıl davranışlar gösterir altlarına yardım eder…

  #2156
  Demet Çal
  Katılımcı

  2-Neo-Klasik Dönem (1930-1950)
  1930 ile 1950 yılları arasında daha yoğun olarak tartışılmıştır ayrıca bu döneme İnsan İlişkileri Okulu da denir. Neo-klasik dönem kuramı ile klasik dönem kuram birbirine benzer amacı vardır; amaç verimliliği artırmaktır sadece yönetim anlayışları farklıdır. Neo-Klasik dönem kuramı olaya daha davranışsal açıdan bakar bu davranışsal yaklaşım insana nasıl yaklaşım ile ilgilidir. Bir diğer dönemden fark ise odağı insandır ve insan üzerinden daha fazla yararlanmaktir. Böylece örgüt de insanı motive etmek, ayrıcalıklar yapmak,ve sorunları en aza indirmek iyi bir örgüt kurar.
  Kuramın kurucusu Elton Mayo’dur. Mayo ve arkadaşları Western elektrik fabrikasında Hawthorne Deneyini ele alarak araştırma yapmışlardır.
  ✓ Hawthorne Araştırmalarında kullanılan deneyler;
  ° Işıklandırma deneyleri
  ° Röle montaj odası deneyleri
  ° İkinci röle montaj odası deneyleri
  ° Mika yarma test odası deneyleri
  ° Mülakat programları
  ° Seri bağlama odası gözlemleri
  •İnsan ilişkileri yaklaşımında örgüt ve yönetim ilkeleri
  Örgüte özgü düzen ve değerleri vardır. Örgütün en verimli aracı işgörenliliktir, çünkü işgörenlerin beden gücünün yanında psikoloji gücünün de olmasıdır. İşgören, örgüt içerisinde kümeleşebilir bu doğaldır. İşgören yanlız üstlerinden etkilenmezler, çevre koşulları , örgütün toplumsal yapısından da etkilenirler.

  •İnsan İlişkilerinin Temel Varsayımları
  Varsayımlar üç tanedir. Bunlardan da kısaca bahsetmek gerekirse;
  A) Sosyoloji = Örgütte,insanlar birbirlerini etkileyen sosyal sistem içerisinde bulunurlar.
  B) Psikoloji = İnsanlar değerlendirmeleri bireysel olmalıdır ve insanlar her zaman ussal davranmazlar.
  C) Sosyal Psikoloji = İnsanların örgüt içerisinde takım hâlinde çalışmaları sağlam teknik karar almaları işlerini kolaylaştırır.
  ✓ X ve Y Kuramı
  Kurucusu D.McGregor’dur. Yönetim ve örgüt alanında ilk kez ortaya atan kişidir.
  •X Teorisinde İnsan
  İnsan tembeldir, yenilikleri kabul etmezler. İnsan işyerinde sorumluluk almaktan uzak durur ve çalıştırma işi zorla yaptırılır.
  •X Teorisinde Yönetici
  Otoriterdir, sadece işi ile ilgilenir. İnsanı pasif varlık olarak görür.
  • Y Teorisinde İnsan
  İnsan çalışmayı doğal olarak görür. Örgüt Kendi isteği ile girer, çıkar ve içerisinde kendini kontrol edebilir . Yaratıcıdır.
  • Y Teorisinde Yönetici
  İnsancıldır, katılımcı ve demokrattir. Yerine gelecek çalışnaları motive eder

  #2158
  Sümeyra Yılmaz
  Katılımcı

  NEO-KLASİK KURAM
  Bu dönemin başında insanı robot makina olarak görülür. Örtük kapalı sistem çevresiyle ilişkisi yok . Aynı zamanda insan ilişkileri bu dönemle hayatımıza girmiştir.Yine insanları robot olarak kullanmış fakat Hawthorne deneyleriyle sadece teknik değil aynı zamanda insan ilişkileri de ortaya çıkmıştır.
  Elton John Hawthorne araştırmalı diye 5 aşamadan oluşan bir deney gerçekleştirmiştir. Amaç işçilerin verimini daha çok arttırmaktır.
  Dönemde 2 temel unsur var:
  1.X ve Y KURAMLARI
  X KURAMI:İnsana bakışı; insan tembeldir, çalışmak için itilmelidir.Kontrol edilmeli ve denetlenmelidir.
  Yöneticiye bakışı; Otoriter biridir, insanı maddi ve pasif olarak görür.İnsanın fiziksel gücü dışında yaratıcılığını kabul etmez.
  Y KURAMI:İnsana bakışı; Doğası gereği tembel değil,yenilikçi , fırsat verilirse yaratıcı.Kontrolsüz çalışabilir ve isteklidir.
  Yöneticiye bakışı; İnsancıl davranış gösterir.Katılımcı ve demokrat.Astlarını yetiştirir ve motive eder.Çalışanların kişisel amacı ve iş hayatında denge kurar.
  2.İNSAN İLİŞKİLERİ OKULU (ELTON JOHN MAYO)

  #2160
  Selin Yalçın
  Katılımcı

  Neo Klasik dönem ortak özellikleri için insan unsuru önceliklidir.İnsan davranışı ve ilişkilerinin….üzerinde durulur.Amaç insanı tanıyıp verimliliği arttırmak için motive edici yollar bulmaktır.
  -İnsan İlişkileri Kuramı, Elton John Mayo.Verimliliği nasıl daha çok arttırabiliriz diye Hawthorne deneyleri yapılıyor.Verimlilikte sürekli artıyor.Bunun sonunda sosyal ve psikolojik faktörlerin de etkili olduğunu anlıyorlar.
  -X ve Y kuramı , Douglas bu teoriyi ortaya atmış.Klasik dönem ve Neo Klasik dönem yönetim ve insan anlayışlarını x ve y olarak belirlemiş.X kuramında insan özünde tembel ve sorumluluk almaz.Yönetici sadece işle ilgili ve insanların sadece çalışmasını fiziksel güçlerini esas alıyor.Y kuramında insan tembel değil gerekli ortam sağlanırsa çalışabilir.Yönetici de daha insancıl ve motive edicidir.

  #2161
  Sinem Görgenç
  Katılımcı

  NEOKLASİK DÖNEM
  Klasik dönemin eleştirisi üzerine kurulmuş bir kuramdır.
  Belirli bir dönemden sonra insanın sosyal ve psikolojik faktörlerininde yönetimde ve üretimde etkili olabileceğini düşünmüşler.
  Elton John Mayo’nun deneyinden sonra yönetimde insanın sosyal psikolojik faktörlerine önem verilmeye başlanmıştır.
  İnsan İlişkileri Yaklaşımı’nın Varsayımları;
  -Sosyoloji
  -Psikoloji
  -Sosyal-Psikoloji

  X-Y Teorisi: Douglas McGregor tarafından ilk kez ortaya atılmıştır.
  X Kuramı:Klasik dönem yönetim anlayışı ve insana bakış açısını temsil eder.
  X İnsanı:Tembel bir varlıktır.Çalıştırmak için zorlamak ve kontrol etmek gerekir.
  X Yöneticisi:Otoriterdir.Otoritesiyle iş görenleri çalıştırır.Kuramın gereklerine uyar.

  Y Kuramı: Neoklasik dönem yönetim anlayışı ve insana bakış açısını temsil eder.
  Y İnsanı:Tembel değildir.Ortam sağlanırsa çalışan için iş zevkli bir hale gelir.Yaratıcıdır.Kendi kendini denetleyebilir.
  Y Yöneticisi:İnsancıl davranış gösterir. Demokrattır. Motive edicidir.

  #2162
  Mehtap Doğan
  Katılımcı

  Sistematik olarak bürokrasi Prusya’da ortaya çıkmıştır.16.ve 18.yüzyılda araştırmacı olarak gözlenmeye başlanmıştır. Weber tipi bürokraside geleneksel otorite ,karizmatik otorite ve yasal ussal otorite olmak üzere üçe ayrılmıştır.bürokrasi yasal ussal otorite üzerine inşa edilmiştir çünkü kanunlara yazılı belgeye dayanan yöneticinin yönetme gücünün kanunlardan alan yönetim şeklidir.Bürokraside yönetimlerin yapacağı işler bellidir.bürokraside memurun kişiliği ile işgal ettiği makam birbirinden farklıdır.Bürokraside idarenin dosya tutması zorunludur.weber tipi bürokrasinin olumlu yönleri:uzmanlaşma,örgüt yapısı,tahmin edilebilirlik,rasyonellikve demokrasidir.Weber tipinin eleştirileri W.Bennis Weberyan modelin değişen teknoloji karşısında yetersiz demiştir.katılık ve değişmezlik,gayrı şahsilik:insanın makine modeline benzetilmesi insanın psikolojik unsurları göz ardı edilmesi.Bagımsızlık eğilimi:işlerin kategorileşmesi ve departmanlaşmasıdır.kırtasiyecilik:her şeyin yazılı yapılması zorunluluğu nedeniyle artan yoğun kırtasiyecilik ve kırtasiye trafiğidir.Neoklasik dönem örgütün çevresiyle ilgilenmez örgütler kapalı sistem olarak incelenir.klasik dönemde insan bir makine olarak görülüyordu ama insan ilişkileri okulu dönemde ise insanın duyguları, psikolojileri de dikkate alınır.Bir fabrikada işçiler üzerinde deney yapılıyor dış etmenler azaltılıyor ,ücret arttırılıyor,mola süresi arttırılıyor fakat işçinin çalışma kapasitesinde verimlilik artıyor.Dört deney başarısız oluyor.5. deneyde işçilerle mülakat yapıyorlar.bilim adamlarının işçilerle konuşması sonucu verimlilik artışında teknik faktörlerin yanı sıra sosyal ve psikolojik faktörlerin katkısı olduğunu tespit ediyorlar ve literatürde Hawton etkisi olarak geçer ve çıkarılan sonuç deney yapılan deney yapandan etkilenir sonucu çıkmıştır.neoklasik dönemde amaç yine verimliliği arttırmaktır.X ve Y kuramı Douglas McGregor ortaya koymuştur.X kuramı klasik dönemin insana bakış açısını Y kuramı ise neoklasik dönemin insana bakış açısını ele almıştır.X teorisinde insan tembeldir, çalışmayı sevmez ve zorla çalıştırılan insan tipidir .Y teorisinde ise çalışmayı sever,tembel değildir,başkasının denetlenmesine ihtiyaç duymadan kendini denetleyebilen insan tipidir.

  #2163
  ayşegül civan
  Katılımcı

  NEO-KLASİK DÖNEM
  Amaç insanı daha iyi tanımak, anlamak, motive etmenin yollarını aramaktır.
  Kuramların üzerinde durduğu başlıca konular vardır. Bunlar;
  – insan davranışları
  – insan ilişkileri
  – gruplar grupların oluşması
  – motivasyon…
  İNSAN İLİŞKLİLERİ KURAMI (E.J. MAYO)
  E.L.Mayo Avusturalyalı psikolog, sosyolog ve organizasyon kuramcısıdır.
  endüstriyel sosyolojinin öncülerindendir.
  İNSAN İLİŞİKLERİ YAKLAŞIMININ ÖRGÜT VE YÖNETİM İLKELERİ
  1) Örgütün toplumsal bir yapısı vardır.
  2) Örgütün en üst varlığı işgörendir.
  3) İşgörenler örgütsel toplum içinde kümeleşirler.
  4) her küme kendi üyeleri üzerinde yüksek etkiye sahiptir.
  İNSAN İLİŞKİLERİNİN TEMEL VARSAYIMLARI:
  – Sosyoloji
  – Psikoloji
  – Sosyal psikoloji
  HOWTHORNE ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN DENEYLER:
  – Işıklandırma deneyleri
  – Röle montaj deneyleri
  – İkinci röle montaj deneyleri
  – Mika yarma test odası deneyi
  – Mülakat programı
  – Seri bağlama odası gözlemleri

  • Bu yanıt 3 yıl 1 ay önce önce ayşegül civan tarafından değiştirildi.
  #2165
  İshak Etiz
  Katılımcı

  neo klasik dönem: (1930-1950) tarihleri arasında dönemin yönetim anlayışları daha yoğun görülür.
  insanı makine gibi görmek isteyen klasik yönetim kuramlarının yanı sıra neo klasik dönemde teknik faktörlerin dışında sosyal psikolojik faktörlerin de verimlilik artışında etkili olduğu gibi yeni bir boyut kazandırıldı.
  -insan ilişkileri kuramı:elton john mayo çalışanlar arasındaki verimliliği arttırmak amacıyla görevlendirilmiştir.
  “hawthorne deneyi” sosyal sistem olarak yönetimi ele almıştır.
  verimliliği artırmak için yapılan bir çok deney sonucunda;çalışanlar üstünde ilgi-alaka görmenin de büyük bir rol aldığı gözlenmiştir.
  “deney yapan kişi deney yapılan faktörü etkiler”
  x ve y kuramı :Douglas McGregor
  x teorisi:insanların dışarıdan bir zorlama olmadan çalışmayacaklarını belirtir.
  x teorisi yönetici:otoriter.
  y teorisi:insanların bir baskı zorlama olmadan da çalışabileceklerini çalışmayı sevdiklerini düşünür.
  y teorisi yönetici:çalışanlara güvenirler ve karar almada söz hakkı tanırlar çalışanları bu sürece dahil ederler .

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 20)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.