#2149
Melike Demirhan
Katılımcı

Neo-klasik kuramların ortak özellikleri:
-insan örgütte önemli bir unsurdur.örgütte sosyal açıdan farklı insanlar bulunur.kuramların irdeledigi konu benzerdir:insan, gruplar ve davranışlar… asıl amaç insanı tanımak anlamaktır.
X ve Y kuramı (Douglas Mcgregor)
-X insanı: özünde tembeldir,sorumluluk almayı sevmez,işin amacını benimsemez kişisel çıkarları ön plandadır.
-x yönetici: otoriterdir insanı pasif sayar. Otoritesini kullanarak işçisi çalıştırır.
-y insanı: çalışmayı sever tembel değildir. Sorumluluk almaktan kaçınmaz. Yaratıcı bir kişiliktir ve kontrol edilmesine gerek yoktur.
-y yönetici:insancıldır, demokrakttır çalışanını motive ederek verimi yükseltir.