#2150
Miray Nur Güven
Katılımcı

NEO-KLASİK KURAMLARIN ÖZELLİKLERİ:
-Örgütte insan davranışları araştırılır ve yorumlanır,
-Açık ve sosyal sistemlerdir,
-İnsan davranışı, insan ilişkileri, gruplar, informal örgüt, liderlik ile motivasyon kavram ve teoriler gibi başlıklar üzerinde durur.

NEO-KLASİK KURAMLARIN AMACI:
-Örgütte insanı daha iyi tanımak ve motive etmenin yollarını aramaktır,
-İyi bir örgüt yapısı oluşturmak için insanlara örgütte motive etmek, örgütsel sorunları en aza indirmek, çatışmaları engellemek, insiyatif vermek gerekir.

* İnsan ilişkileri Kuramı( Elton John Mayo ):
-Hawthorne deneyi ve sosyal sistem olarak yönetimi ele almıştır,
-Endüstriyel sosyolojinin öncülerindendir,
“The Human Problems Of an Industrial civilazation” en önemli çalışmasıdır.
*İnsan ilişkileri yaklaşımının örgüt ve yönetim ilkeleri :
1.Örgütün toplumsal bir yapısı vardır kendine özgü değerleri ve düzeni vardır.
2.Örgütün en üstün varlığı iş görendir ve örgütsel verimliliğin en etkin aracıdır.
3.İş gören makine değil bilişsel gücü, duyguları vve tutumları vardır.
4.İş görenler örgütsel toplum içinde kümeleşirler.
5.İş gören üyesi olduğu örgütün değerlerine ve düzenine uymak zorundadır.

Not: İnsan ilişkileri yaklaşımının varsayımları : SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ, SOSYO PSİKOLOJİ

Hawthorne Araştırmaları aşağıdaki deneylerden oluşmuştur:
-Işıklandırma Deneyi -Mika yarma test odası Deneyi
-Röle montaj Deneyi -Mülakat Programı
-İkinci röle montaj Deneyi -Seri bağlama odası

* X ve Y kuramı Douglas McGregor :
– “Örgütlerin insan yönü” (The Human Side Of Enterprise )çalışmasında örgütlerde iş gören davranışlarına dair yönetici algıları incelenmiştir.
– X ve Y teorisini ilk kez ortaya atan kişidir.

* X Kuramı * Y Kuramı
– Yalnızca para ile motive olurlar – İnsancıl davranış gösterirler
– İşi sevmezler, tembeldirler – Katılımcı ve demokratır
– Zorlama ve baskı ile anlarlar – Sorun yapmazlar ve iş koşullarına olumlu yaklaşırlar