#2154
dinar demir
Katılımcı

NEOKLASIK KURAM
1. Amaç insani daha iyi tanıyabilmek, anlamak ve motive etmektir
2. Sorunları en aza indirmek , çözüm yolları aramak, olası çatışmaları engellemek
3. Genellikle insan davranışı, insan ilişkileri, grup davranışları, liderlik vs. Konular üzerinde durur
4. İnsan unsuru çok önemlidir, düzeni en iyi duruma getirecek olandır ve on planda tutulur
İnsan ilişkileri kuramcısı Elton John Mayo dur. Sosyal sistem ve Hawthorne deneyi olarak yönetimi ele almıştır.
İnsan ilişkilerinin yönetim ilkeleri içerisinde en üstün varlık is görendir. Verimlilik acısından en etkin araçtır. Is görenin duyguları vardır. Sadece beden gücü ile değil ruhsal olarak da büyük etkileri vardır. bağlı olduğu bir grup vardır ve bu grubun düzenine uymak zorundadır. Ve gruplamadı doğal bir olaydır .verimliliğini artırmak için sadece maddi değil manevi olarak da doyuma ulaşması sağlanmalıdır. Sadece üstlerinden de diğer işverenlerden de etkilenirler
IINSAN ILISKILERI YAKLASIMININ VARSAYIMLARI
1. Psikoloji (insanlar birbirine bağlıdır ve her zaman ussal davranmazlar. )
2. Sosyoloji (Sosyal sistem olarak birbirini etkileyen kısımlardan oluşur)
3. Sosyal psikoloji( işbirliği içinde takım olarak verimlilik sağlarlar. İnsanları etkilemek için uğraşırlar)
X Y KURAMCISI DOUGLAS MCGREGOR dur.
X ve Y teorisini ortaya atan kişidir.
X teorisinde insanlar sadece para ile motive olur lar sorumluluk almaktan kaçınan iş yapmaktan çalışmaktan hoşlanmayan kişilerdir baskılanmaktan anlayan bu tip insanlar zorlama , cezadan anlarlar
Y teorisinde ise kendini gerçekleştirme yolunda ilerlerler. Sorun oluşturmaktan çok çözüm odaklı sorun yaratmayacak olumlu insan grubudur.