#2155
Heval Aydoğan
Katılımcı

NEO-KLASİK DÖNEM İnsan davranışları araştırılır,yorumlanır. Açık ve sosyal bir sistemdir.İnsanı tanımayı ve sorunları en aza indirgemeyi amaçlar.Amaç yine verimliliktir.Ne-klasik dönem ikiye ayrılır,
1]İNSAN İLİŞKİLERİ OKULU-Elton john mayo Burada amaç verimliliği nasıl daha fazla arttırabilmektir. Elton bunun için çeşitli deneyler yapıyor ve sonucunda da verimliğin hep arttığını görüyor.Ve teknik faktörlerin yanında sosyal ve psikolojik faktörlerede önem verilmesi gerektiği kanısına varıyor.İnsan ilişkileri yaklaşımının varsayımları,sosyoloji-psikoloji ve sosyal psikolojidir.
2]X VE Y KURAMI -douglas
– X TEORİSİ – Klasik dönemi temsil eder aslında insanın özünde tembel bir varlık olduğunu çalışmaya isteğinin olmadığını sürekli denetim altında olması gerektiğini ve değişim ve yenilik çabalarını benimsemediğini söyler.Yöneticileri otoriter ve acımasızdır.sadece iş ile ilgilenir insanların yaratcı fikirleri olduğunu kabul etmez.
– Y TEORİSİ –
Neo-klasik dönemi temsil eder çalışanların tembel olmadığını yeterli düzeyde ortam sağlandığında çalışmaktan zevk aldığını söyler.Yöneticileri insancıl davranışlar gösterir altlarına yardım eder…